Chúng tôi là những người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ dù có những chính kiến
khác nhau nhưng phần lớn bà con trong cộng đồng đều có tấm lòng hướng về cội nguồn dân tộc. Theo dõi trên mạng xã hội Facebook,blog , các phương tiện truyền thông “mõ làng” như RFA, RFI, VOA,BBC… đăng tải , phỏng vấn cái gọi là “lời kêu gọi biểu tình phản kháng các hành động của Bắc Kinh” tại Hà Nội vào sáng Chủ nhật 09/12/2012, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, bốn mươi hai “nhân sĩ trí thức” đã từng kiến nghị biểu tình vào ngày 27/7/2012 trước đây, cũng đã chính thức kêu gọi mít-tinh phản đối những hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc trước Nhà hát Thành phố . Tại Hoa kỳ các tổ chức chống cộng cực đoan (CCCĐ) hùa theo “té nước theo mưa” cùng “sáng tác” với sản phẩm đặc trưng là kích động chĩa mũi dùi công kích nhà nước Việt Nam nào là: “đàn áp”, “hèn nhát với gặc”, “tàn ác với dân”…vv. Các cá nhân , tổ chức “chống cộng cực đoan” tung lên trên internet bài viết thiếu thiện chí,xuyên tạc , bóp méo, tô vẽ, kích động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam .Tuy nhiên, dù thế nào thì luận điệu của họ vẫn bị mọi người nhận ra bộ mặt thật của họ , suốt 37 năm qua không biết bao nhiêu các tổ chức CCCĐ ra đời và chết yểu như bệnh dịch dù khoác dưới vỏ bọc “yêu nước”. Đã có những bài viết hoặc trả lời trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại về lòng yêu nước từ những định kiến đối với nhà nước Việt Nam hơn là từ suy nghĩ xuất phát từ tấm lòng yêu nước chân chính . Có những người gắn dưới cái mác “nhân sĩ trí thức”, cố diễn giải , viện dẫn, nhận định vu vơ để “biện minh lý do biểu tình” lôi kéo những người khác. Để dẫn chứng tôi lấy một ví dụ trong bài phỏng vấn của “Mõ RFI” Việt ngữ đã trao đổi với một ông luật gia, một trong các đại diện 42 “nhân sĩ trí thức” Sài Gòn đã từng gởi kiến nghị ngày 27/7/2012 trước đây.
“tôi thấy là phản ứng của Ấn Độ rồi Indonesia, Philippines – nhất là Philippines – như vậy rất là thỏa đáng. Chúng tôi ủng hộ việc làm, hành động của nhân dân Philippines. Đó là đất nước chịu rất nhiều thiên tai, vừa rồi họ bị cơn bão, mấy trăm người đã mất, nhưng mà đứng về chống bá quyền Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông thì thái độ họ rất là quyết liệt, rất là rõ ràng. Thì chúng ta ít nữa cũng phải như là người dân Philippines chứ không thể nào thụ động ngồi chờ được” ?.
Thật ngạc nhiên khi được nghe những lời phát biểu của vị này khi sử dụng ngôn từ kích động thù hận dân tộc, thậm chí kích động chiến tranh. Họ còn hăng hái phát biểu khi được báo chí nước ngoài phỏng vấn đưa ra những nhận định phiến diện, hồ đồ và các bài viết, bài phỏng vấn của họ được báo chí CCCĐ ở hải ngoại “tung hứng”, “giật tít” với các chức vụ hiện tại hoặc trước đây từng đảm nhiện trong chính quyền. Họ càng viết, càng nói càng nhận ra họ không muốn giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước, dường như trong thâm tâm, họ không cần quan tâm tới vận mệnh của dân tộc Việt Nam đang vượt qua mọi khó khăn để giữ gìn sự vẹn toàn của đất nước, để xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh . Họ tìm đủ mọi lý lẽ để kết luận phải đi biểu tình chống nước khác mới là yêu nước?
Một vị hiện đang nắm giữ chức vụ Mặt trận Tổ quốc Thành phố HCM trong cuộc phỏng vấn của “Mõ RFI” nói : nhân dân phải có quyền nói lên sự thật rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam và theo ông, nếu cứ để cho Trung Quốc “ nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.”? Hoặc có vị với học vị giáo sư có nhiều cuộc phỏng vấn trên các “mõ làng”, ngày 5-12-2012 đã phát biểu trên trang mạng BBC Việt ngữ rằng

“Càng ca ngợi cái gọi là “tình hữu nghị” càng biểu tỏ sự lúng túng trong đối sách, hơn nữa, đó chính là sự xúc phạm tinh thần dân tộc, làm cho người dân không hiểu thực chất thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là thế nào.” và

“Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hiểu điều này. Họ phải tìm cách gỡ thế bí vì lợi ích của dân tộc. Nếu đặt Tổ quốc lên trên hết, họ sẽ gỡ ra được. Nếu không, họ quay lại đối lập với dân, sợ dân biểu tình chống Trung Quốc lại quay ra chống mình.”?
Là người Việt Nam sống xa tổ quốc chúng tôi luôn theo dõi những biến động về chính trị, an ninh, kinh tế đối với quê hương, gần đây, trước những vấn đề nhạy cảm và phức tạp liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, lòng yêu nước và ý thức dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Một số “nhân sĩ, trí thức” đã kiến nghị nhà nước cho phép “biểu tình chống Trung Quốc”. Song các thế lực thù địch với Việt Nam và những phần tử chống cộng cực đoan ở hải ngoại nhất là tại Hoa Kỳ ra sức lợi dụng, kích động lôi kéo quần chúng “tham gia biểu tình để biểu thị lòng yêu nước”, vu cáo Nhà nước Việt Nam “thỏa hiệp”, truyền bá về sự đối lập “lòng yêu nước của quần chúng” với “lòng yêu nước của lãnh đạo”, mà thực chất là nhằm làm rạn vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hằn thù, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước láng giềng, v.v.Trên thực tế cũng có một bộ phận người dân chân chính tham gia vào các hoạt động này với mong muốn thể hiện tình cảm, thái độ của mình đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy những người “đầu tàu” nhất trong việc kích động, kêu gọi và trực tiếp tham gia tuần hành, biểu tình đều là những nhân vật có những “tỳ vết” và bất mãn lý do cá nhân trong quá khứ . Họ luôn “thể hiện” ,”đánh bóng” tên tuổi khi cơ hội đến ,những nhân vật này khi họ luôn được một số trang mạng xã hội trong và ngoài nước tung hô, ca ngợi kiểu “đi tàu bay giấy”. Vì vậy chúng ta thật dễ hiểu khi họ luôn cho rằng, chỉ có những người tham gia biểu tình, tuần hành là những người có lòng yêu nước. Và trong thực tế, trên các trang mạng họ đã ra sức phỉ báng những người không “xuống đường” giống họ là hèn, là phản bội Tổ quốc. Với cách suy nghĩ như họ thì hóa ra 90 triệu người dân Việt Nam và gần 4 triệu người Việt ở hải ngoại không “xuống đường” cùng họ là không yêu nước? Sự ngộ nhận ấu trĩ đó khiến cho nhiều người dân yêu nước chân chính bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động này đã nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của những người này

Theo tôi thì thực tế những gì đã và đang diễn ra trên thế giới cho thấy rằng, một quốc gia dân tộc sẽ mất ổn định về chính trị ,xung đột nội bộ xảy ra và lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng nếu bị chi phối bởi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan. Giáosư Michio Kaku đã có lý khi cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô là do “không có người cầm lái, không có một cương lĩnh hay một hệ tư tưởng chỉ đạo ngoài chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa bè phái …”

Thể hiện lòng yêu nước phải bắt đầu từ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng, phát triển một nền kinh tế quốc dân hùng mạnh, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc nhân văn, từ nền tảng, tinh thần yêu nước phải được nuôi dưỡng trên cái nền tảng văn hóa dân tộc và nền kinh tế vững chắc như cha ông ta thường nói “có thực mới vực được đạo”.
 
 
Bên cạnh đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một số đối tượng bị kích động, lôi kéo, tập hợp tham gia các hoạt động này là người có những “vướng mắc” với chính quyền, với pháp luật . Tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc chỉ là hình thức bên ngoài, còn thực chất bên trong là tạo ra những hoạt động tập hợp lực lượng đòi hỏi những điều như “dân chủ, nhân quyền…”chống phá chế độ, gây mất ổn định về đời sống chính trị được bọn phản động lưu vong giật dây. Chính vì vậy ta nhận diện không khó khi xâu chuỗi các sự kiện xảy ra từ cách “bày binh bố trận” cho đến kết quả cuối cùng là “lên án chế độ”. Hùa theo là một số cơ quan truyền thông “Mõ làng” cùng các diễn đàn CCCĐ ở hải ngoại đều cố đua nhau đưa tin kiểu xào nấu, thêm bớt và kèm theo là các gia vị “khách mời”, “bình luận gia” “phân tích, đánh giá” mang gam màu chủ đạo là kích động chống phá đất nước.Lòng yêu nước chân chính trên tinh thần yêu chuộng hòa bình, sự tôn trọng lẫn nhau dựa trên các giá trị mang tính chuẩn mực quốc tế sẽ giúp mỗi quốc gia, mỗi dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm hòa bình và sự hưng thịnh của các quốc gia và của toàn nhân loại trong một thế giới toàn cầu hóa

Chính nhân tố đại đoàn kết dân tộc là hạt nhân tư tưởng, là cội nguồn sức mạnh trường tồn dân tộc và bản sắc riêng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam . Đây là chiếc nỏ thần bách chiến bách thắng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta . Một đất nước không thể mạnh lên nếu chúng ta không thuận theo xu thế của thời đại. Ở vào những thời điểm đầy thách thức, mỗi người dân cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những công việc, hành động cụ thể nhằm góp phần xây dựng quốc gia hưng thịnh. Muốn vậy phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để hơn 90 triệu người Việt Nam chung sức đồng lòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tận dụng thời cơ phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tỉnh táo, linh hoạt nhưng kiên quyết gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên cơ sở những bằng chứng lịch sử, pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng ta cũng không cho phép bất cứ cá nhân, thế lực nào lợi dụng để hành động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước, phá hoại những thành quả cách mạng đã được các thế hệ cha ông dày công vun đắp bằng cả mồ hôi và xương máu. Đúng vậy ! Yêu nước luôn gắn liền với xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiểu rõ về kế sách “dĩ bất biến ứng vạn biến” kiên trì với chiến lược hòa bình của người Việt Nam trong việc giải quyết mọi tranh chấp quốc tế, kế thừa và thực hiện sáng tạo tư tưởng của cha ông “Đem đại nghĩa thắng hung tàn; Lấy chí nhân thay cường bạo” để “mở nền thái bình muôn thuở” không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.Trên bất kỳ phương diện nào, thời kỳ lịch sử nào thì lòng yêu nước phải là một giá trị văn hóa sâu sắc, phù hợp với đạo lý, văn minh chứ không thể là sự ngộ nhận, lạm dụng để đánh bóng tên tuổi hoặc bị lợi dụng.
 
Amari Tx
(Petrotimes) – Phiên phúc thẩm vụ án blogger Điếu Cày về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước đã khép lại. Câu hỏi được nhiều người  đặt ra là blogger Điếu Cày đã tuyên truyền chống phá Nhà nước như thế nào?
Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP HCM, các bị cáo bị truy tố trong vụ án này là Nguyễn Văn Hải (SN 1952, ngụ TP HCM, còn gọi là Hoàng Hải, Hải "Điếu Cày"), Tạ Phong Tần (SN 1968, quê Bạc Liêu) và Phan Thanh Hải (SN 1969, ngụ TP HCM).
Cáo trạng cho thấy từ những cuộc trao đổi trên mạng Internet và điện thoại, Nguyễn Văn Hải đã gặp gỡ Lê Xuân Lập (SN 1958), công tác tại một tờ báo có văn phòng đại diện tại TP HCM. Qua trao đổi, Hải được biết Lập vốn công tác tại một tờ báo có văn phòng đại diện tại TP HCM đã có đơn gởi Hội Nhà báo Việt Nam xin thành lập “Hội nhà báo tự do” với mục đích giúp đỡ, tương trợ những cộng tác viên không có thẻ nhà báo nhưng đề nghị này không được chấp nhận.
Năm 2007, sau khi nghỉ làm ở tờ báo này, ông Lập đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập “Hội nhà báo tự do” nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Lập kết nối với Nguyễn Văn Hải và một số người khác thành lập Câu lạc bộ nhà báo tự do (CLBNBTD) do Lập làm chủ nhiệm. Trong đó, Nguyễn Văn Hải và 2 đối tượng khác được giao nhiệm vụ thiết kế blog CLBNBTD.
Tuy nhiên, sau một thời gian câu lạc bộ và blog đi vào hoạt động, giữa Hải và Lập xảy ra mâu thuẫn trong việc điều hành và quản lý blog nên cuối năm 2007 Nguyễn Văn Hải đã tự động thay đổi mật khẩu blog để nắm giữ quyền quản lý điều hành và loại Lập ra khỏi ban điều hành. Trong khoảng thời gian này Hải nhanh chóng tập hợp thêm lực lượng để phát triển thành viên nhằm đẩy mạnh hoạt động của blog CLBNBTD.
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/122012/29/11/IMG_1444.jpg
Nguyễn Văn Hải (Hải "Điếu Cày") chịu trách nhiệm về các bài viết đăng tải trên blog
Hai thành viên được gia nhập vào blog lần này là hai người được Hải tin cậy gồm: Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là những người có chung quan điểm tham gia CLBNBTD. Từ đây, Nguyễn Văn Hải cùng Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải đã viết nhiều bài với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2010, có 421 bài đăng trên blog của CLBNBTD, trong đó có 94 bài do thành viên CLBNBTD viết và 327 bài lấy lại từ các blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Theo kết luận của Giám định viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM, trong số những bài viết do thành viên CLBNBTD viết có 26 bài viết chứa nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước và phục vụ cho âm mưu diễn biến, lật đổ trước mắt và lâu dài.
Ngoài ra, 3 bị cáo còn lợi dụng các sự kiện chính trị, tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình với danh nghĩa chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa và tẩy chay Olympic Bắc Kinh khi rước đuốc qua TP HCM.
Theo cáo trạng của VKSND TP HCM vai trò và nhiệm vụ của 3 thành viên này trong CLBNBTD rất rạch ròi, trong đó, Nguyễn Văn Hải là đối tượng cầm đầu CLBNBTD, chịu trách nhiệm về những bài viết được đăng tải trên blog CLBNBTD.
Tạ Phong Tần là thành viên phụ trách mục Khoa học và Pháp lý của CLBNBTD, hoạt động rất đắc lực, thông qua hai blog cá nhân đã phát tán 101 tài liệu nội dung chống phá Nhà nước.
Phan Thanh Hải phát tán 20 bài có nội dung chống phá Nhà nước. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn tham gia đợt huấn luyện do tổ chức phản động “Đảng Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan.
Trước những chứng cứ rõ ràng trên ngày 20/4/2008 Nguyễn Văn Hải bị bắt vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 28/12, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hải y án sơ thẩm chịu án 12 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương về tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bị cáo Tạ Phong Tần chịu mức án 10 năm tù, riêng bị cáo Phan Thanh Hải do thành khẩn khai báo và hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn vì vậy được giảm án xuống còn 3 năm tù cho cùng tội danh nêu trên.
Thùy Trang
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"