Thời gian qua, NSVN nhận được một số thắc mắc tại sao trong một số bài báo được đăng tải chính thức, công khai có dùng từ CỔ SÚY, trong khi đó một số bài báo lại sử dụng CỔ XÚY.
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"