Kính gửi: Vualambao cùng các anh rận chủ
Tiêu đề bài đăng trên Vualambao
       Mỗi một quốc gia có lãnh thổ riêng, có chủ quyền riêng, có con đường đi riêng trong con đường phát triển riêng của mình. Nên chúng ta không vin vào làm theo những gì mà quốc gia khác đã làm. Anh bảo: “Nước nào cũng thay đổi và đến ngay ông anh môi hở răng lạnh cũng đã từ bỏ từ lâu vai trò độc tôn của Đảng cộng sản” trong hiến pháp của họ. Lời mở đầu Hiến Pháp Trung Quốc đã viết “ Các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội đều phải coi trọng Hiến Pháp nên Trung Quốc về danh nghĩa là quốc gia công nhận đa đảng. Chúng ta là Việt Nam chứ đâu phải trung quốc, ông ấy phát triển là do chiến lược phát triển của họ. Họ thay đổi họ phát triển hơn có thể đây là chiến lược về chính trị, làm cho quốc gia họ ổn định và phát triển hơn nên họ thay đổi. Việt Nam luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản mà điều 4 Hiến Pháp đã chỉ rõ điều này. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử,là công sức của nhân dân trong đấu tranh với kẻ thù. Đảng lãnh đạo nhân dân dành độc lập dân tộc, mang lại sự ấm no hạnh phúc, thoát khỏi sự áp bức bốc lột của giặc ngoại xâm. Hiện nay, Đảng ta vẫn tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Cụ thể thể hiện ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội như: Lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế… và quân sự. Nên đời sống của nhân dân của nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không còn ăn no mặc ấm như xưa nữa, mà nay đời sống nhân dân ngày càng giàu hơn. Như vậy chúng ta có thể xóa bỏ điều 4 xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản được không.

       Có lẽ các anh đang mơ mộng về cái xa vời, cái không hiên thực, giấc mơ ấy vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi hiểu vì sao anh muốn thay đổi vì do anh thấy của một bức tranh xã hội có những bất công, hạn chế mà Đảng ta còn mắc phải như anh bảo: Tổng bí thư đã phải kêu lên “Một bộ phận trong Đảng thoái hóa biến chất”. Anh nói đúng trong Đảng còn có một bộ phân không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất. Nhưng đây là đối tượng đấu tranh của đảng, Đảng đang tìm và sẽ xử lý thích đáng những phần tử như vậy, làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của mình. Như vậy anh không thể đồng nhất toàn đảng xóa bỏ vai trò của đảng được.

      Tôi thử hỏi anh, tất cả các đảng trên thế giới có đảng nào mà chưa bộc lộ những hạn chế nhất định, mà không có những phần tử “ mọt”. Vậy còn Đảng nào nữa mà thay nữa chứ. Anh bảo đa đảng là tốt, đa đảng thì nhiều “mọt” hơn, nhiều thì đời sống nhân dân khổ hơn, anh khổ, tôi khổ… vậy giờ các anh nghĩ sao? Anh trả lời tôi xem nào?

       Tôi nghĩ các anh là người thông minh, có hiểu biết rộng. Anh hiểu được thời cuộc, trước khi viết anh nghĩ anh là người nước nào, anh lớn lên ở đâu. Sự trưởng thành của anh do ai mang lại. Có phải một phần là do đảng ta không, không có đảng lãnh đạo cùng nhân dân đánh tan giặc ngoại xâm, anh có ăn học đoàng hoàng có tri thức như bây giờ không… Có thể giờ các anh nghĩ sai về Đảng, tới lúc nào đấy sẽ nhận ra và hổ thẹn. Không sao quay đầu là bờ, không ai không cho anh sửa chữa, biết lỗi và biết sửa chữa sai làm của mình là đáng quí.
Xuân Hùng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"