Anh tự nhận là Trời lẽ tự nhiên cũng phải bẩm anh thôi. Dạ bẩm anh có lẽ anh bị hâm hẩm mất rồi.
Bài viết của Trần Thiên trên Danlambao
Ngay mở đầu bài viết ông có nói: “Trong một môi trường tập thể như nhà máy, công ty hay các trường học, trường đại học là nơi tập trung nhiều con người làm việc hay học hành với nhau, chính những nới tựu trung lại những con người trí tuệ hay những lao động chân chính thì việc hình thành sự chống đối với người đứng đầu hay tổ chức thậm chí nhà nước là chuyện mà hiệu ứng đám đông gây nên.” Vậy phải chăng ông bảo rằng ở bất kỳ quốc gia nào có môi trường tập thể như nhà máy, công ty hay các trường học, trường đại học ở bất kỳ quốc gia nào cũng xuất hiện hiệu ứng đó, và đó là một điều tất yếu chăng? Ông đã lầm, sự chống đối đó chắc chắn phải xuất phát từ những động cơ nhất định, và theo ông là do những người đứng đầu tổ chức đó gây nên. Ông có cái nhìn quá phiến diện và chủ quan, động cơ đó có thể xuất phát từ chính sự nhận thức chưa đấy đủ và đúng đắn của những người làm ngay trong chính cơ quan, nhà máy, nhà trường đó, do mâu thuẫn cá nhân... phải chăng ông không nhận ra điều đó, ông đã lấy một bộ phận mà đánh giá toàn bộ hiện tượng như vậy có thực sự khách quan và chính xác hay không?

            Không chỉ Đảng Cộng sản mà bất kỳ đảng phái nào cũng đều muốn xây dựng một đội ngũ vững mạnh để có thể lãnh đạo đất nước được tốt nhất, vì thế xây dựng cho mình một tổ chức để chọn lọc ra những con người ưu tú, có năng lực xứng đáng để lãnh đạo đất nước sau này chứ không phải như ông nói là “lôi kéo”. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn những con người có phẩm chất và họ tự nguyện tham gia sinh hoạt tổ chức, nếu như ông nói là lôi kéo thì hẳn ông phải xem lại quy trình, quy chế kết nạp đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rồi hãy nhận xét vấn đề.
            Ông có nói đến vấn đề “những việc như biểu tình chống Trung Quốc, hay dân oan tập trung đông để kiện cáo họ đều cho là quân phản động và thế lực thù địch xúi dục”. Vậy xin hỏi ông có thể cho biết ai đã nói như thế không? Hay chỉ là ông với những suy nghĩ chủ quan, được tuyên truyền những luận điệu phản động mà ông mới nói như thế. Hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, ông nên xem xét những vấn đề một cách khách quan về những vấn đề nêu trên.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh có những phẩm chất quý báu sau:
Một là, truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong các hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt lịch sử trong suốt 80 năm qua.
Hai là, truyền thống có đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.
Ba là, truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi trong các tổ chức đoàn và hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai; đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện vào nhau, thông cảm và đồng tâm hiệp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.
Bốn là, truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.
Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.
Phát huy những truyền thống quý báu đó, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiếp bước cha anh góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tích vẻ vang, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Mục tiêu của nhà nước ta là gì chắc ông cũng rõ, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vậy thử hỏi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là đòi hỏi tất yếu của lịch sử khách quan cho tới nay lãnh đạo đát nước ta đánh đuổi hai đế quốc hùng mạnh giành lại độc lập cho dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua bao khó khăn để rồi có những thành tựu vượt bậc như ngày hôm nay liệu mình Đảng có làm được không? Đảng được nhân dân tin yêu, nhân dân ủng hộ đóng góp sức lực và trí tuệ mới có được những thành quả ấy. Phải chăng ông đang xuyên tạc “Cộng sản tôi luyện họ trở thành những con người không có trái tim biết yêu thương đồng loại, họ sẵn sàng quay lưng lại với người dân trong đó có cha mẹ họ, công việc chính của họ là đi dọn rác, cạo những tấm biển quảng cáo, dọn các ống tiêm chích, những việc làm đó tuy tốt cho xã hội nhưng đó là những công việc của các công ty vệ sinh môi trường, cộng sản không đào tạo các bạn trẻ trở thành những tinh hoa cho dân tộc họ chỉ muốn làm thui chột tầng lớp thanh niên rường cột của quốc gia nhằm dập tắt những mầm mống phản kháng làm bất lợi cho chế độ cộng sản”. Nếu đào tạo ra những con người như ông nói hẳn đất nước ta không được tươi đẹp như ngày hôm nay, không được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Với những ngôn từ ông sử dụng như “đồng loại”, tôi nghĩ ông nên học thêm về từ vựng Tiếng Việt và cách sử dụng đi, vì ai đọc được những ngôn từ đó ông viết trong bài của ông sẽ không tôn trọng ông cũng như ông không tôn trọng bản thân mình là người Việt Nam yêu nước đâu.
            Có lẽ nói như thế là ông đã đủ hiểu về những sự sai trái trong bài viết của mình. Đừng ăn nói xằng bậy nữa, hãy thể hiện mình là con người Việt Nam yêu nước. Ông làm thế chỉ đang dần tự loại bỏ mình ra ngoài xã hội Việt Nam mà thôi.
Phong Vũ
Sau khi đọc bài viết trên của ông,tôi rất buồn khi phải gọi ông là “kẻ ấu trĩ, đĩ già mồm”. Phe Bắc phe Nam phe nào thắng ư? Ông nên xem lại nhận thức chính trị của bản thân.
Tôi yêu Tổ quốc tôi
Chúng tôi, những người con của đất nước Việt Nam luôn có tinh thần đoàn kết không phân biệt Nam Bắc, còn ông? Ông chỉ muốn sự chia rẽ, mất đoàn kết. Thủ đoạn của ông, ngày xưa ông Quản Trọng bên Trung Quốc dùng rất thành công để phá các quốc gia khác. Ngày nay Mỹ dùng lại để tiêu diệt các nước muốn xây dựng xã hội không có bóc lột.

Ông đang đi trên con đường tăm tối, bẩn thỉu, ma mãnh... mà tất cả người Việt Nam đều tránh xa con đường đó. Xin hỏi ông,trong kháng chiến chống Mỹ có bao nhiêu bộ đội miền bắc đã chiến đấu và hi sinh tại chiến trường miền nam? Có bao nhiêu của cải vật chất của miền bắc đã dồn cho “miền nam ruột thịt”? Ông đang so sánh một vấn đề mà tôi cho rằng hết sức ngớ ngẩn.

Ông cho rằng cùng một Đảng nhưng phe miền Bắc nắm Đảng, phe miền Nam được giữ Nhà nước? Xin hỏi ông có biết đến hai chữ “bầu cử” không? Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước là do toàn thể nhân dân bầu ra để lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi lên, lãnh đạo Đảng có người Bắc người Nam cùng chung sức lãnh đạo đất nước, vậy mà ông lại nói tới “phe Bắc phe Nam”. Ông đã thấy cái ấu trĩ của ông chưa?

Việc đổi lại tên nước không phải để xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội như cái ảo tưởng của ông. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam,chúng ta vẫn luôn bước đi trên con đường Chủ nghĩa xã hội và chưa bao giờ có ý định từ bỏ con đường thiêng liêng ấy,nó là thành quả của bao năm cách mạng gian khổ, xương máu của cha ông ngã xuống đấy ông Duy ạ? Việc đổi tên nước chỉ là dự thảo chứ chưa là hiên thực, mà dù dự thảo ấy có thành hiện thực thì cũng là trở lại theo đúng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập chứ chưa bao giờ có cái gọi là bỏ xã hội chủ nghĩa như ông nói. Ông nên bớt mơ tưởng hão huyền đi.

Có thể ông cho rằng ông là một nhà chính trị nhưng với tôi, một chính trị gia không bao giờ gọi một nhà lãnh đạo với hai từ: “cầm đầu”. Ông nên ra đường và cãi nhau với những tên du côn. Việt Nam là đất nước có độc lập chủ quyền,có sự lãnh đạo của Đảng,của Nhà nước,sẽ là quá vô lý nếu để quốc tế kiểm soát việc trưng cầu dân ý như ý kiến mà nhóm 8406 đề ra. “Để quốc tế kiểm soát ý dân, kiểm soát vấn đề trong nội bộ đất nước”? Như vậy chẳng phải tự hạ thấp vị thế đăt nước,vị thế của Đảng ta sao? Chắc ông chưa bao giờ nghiên cứu đến quyền tự quyết và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác?

Vấn đề Hoàng Sa,Trường Sa các phương tiện thông tin đại chúng đã nói rõ ràng về quan điểm của Đảng,Nhà nước về sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như các hành động của Đảng,Nhà nước ta để bảo vệ chủ quyền đất nước.Không một người dân Việt Nam nào cam chịu mất lãnh thổ của tổ quốc. Đảng, Nhà nước vẫn đang lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cho lãnh thổ của tổ quốc chứ không như những luận điệu của ông. Phương pháp đấu tranh phải dựa vào tình hình thực tế, phải trên cơ sở pháp luật quốc tế, chứ không phải kiểu "gái đĩ già mồm" bù lu, bù loa lên chắc Trung Quốc từ bỏ biển Đông. Tôi nghĩ ông cũng chỉ là một thằng ngu dựa hơi Úc Đại Lợi. Ông muốn dân tộc Việt Nam mất ổn định, ông muốn đất nước Việt Nam rơi vào chiến tranh. Thế là tôi biết tỏng ý ông rồi nhé. 

Tư tưởng đã ấu trĩ thì chẳng khác gì đĩ đi kiếm tiền bẩn thỉu. Ông hãy đọc và suy nghĩ lại mình đi.
Đức Hoàn 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"