Dân tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, ngôn ngữ, ngồn gốc, lịch sử và Việt Nam chúng ta là 1 khối đại đoàn kết dân tộc với 54 anh em cùng hòa thuận sống dưới mái nhà Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định về tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về vai trò quan trọng của các dân tộc, không có sự phân biệt đối với bất kì dân tộc nào, mỗi dân tộc đều là một bộ phận không thể tách dời, cùng sinh hoạt, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam vì mục tiêu chung xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội ấm lo, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khóa IX của Đảng đã khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”.
          Với sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững, Đảng và Nhà nước ta đã và đang lãnh đạo toàn dân từng bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, từng bước đưa nước ta “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” với sự thống nhất, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, khối đại đoàn kết toàn dân là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình thực hiện thành công nhiệm vụ này, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, toàn thể 54 dân tộc anh em luôn chung vai, đoàn kết hòa thuận cùng thực hiện vì mục tiêu chung, không phân biệt miền xuôi, miền ngược, không phân biệt đa số, thiểu số, tất cả một lòng cùng là con rồng cháu tiên Lạc Long, Âu Cơ.
Nguyễn Công Bằng vì sống dựa vào sự tài trợ của nước ngoài mà đang phải thờ cái thây ma  "ba sọc". Vì dân hay vì tiền, ai cũng biết.
          Ấy vậy mà những kẻ phản động, cơ hội chính trị, phản bộ Tổ quốc luôn tìm cách đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc, của tất cả 54 dân tộc anh em để bám gót theo bè lũ bán nước, bám gót những kẻ luôn tự cho mình là những nhà dân chủ. Xấu hổ thay cho những con người ấy khi được sinh ra mang được mang dòng máu anh hùng mà lại phản bội lại chính dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong chính họ. Đọc blog của con người mang tên Nguyễn Công Bằng, tự hô hào là Tổng thư kí Đảng vì dân, với bài “Dân tộc bản địa Việt Nam” cảm thấy thật đáng chê trách con người này khi khẳng định rằng: “Với thực tế có 54 dân tộc đã và đang sống trên lãnh thổ từ Bắc chí Nam, Việt Nam mặc nhiên là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa”,  tại sao con người này có thể nói về quê hương mình sinh ra, đất nước đã nuôi nấng chính họ lớn lên với ngôn ngữ sặc mùi tư sản như vậy, xin lỗi con người này là Việt Nam là một quốc gia có độc lập, chủ quyền chứ không phải là 1 quốc gia theo Mỹ hay bất kì nước nào khác mà ông nói như “nước Mỹ đa chủng tộc” vậy. Hoặc có thể hiểu là ông không được nhận thức đúng đắn về lịch sử đất nước Việt Nam, hoặc do ông đã được bọn phản động nhồi nhét quá nhiều  ngôn từ, tư tưởng lệch lạc, sai lầm, tuyên truyền những luận điệu sai trái về đất nước Việt Nam anh hùng. Nếu vậy thì ông cũng không nên nói hay viết những điều mà chính ngay cả ông không hiểu rõ, nó chỉ thể hiện chính cái việc phải chăng ông đang tiếp tay cho bè lũ phản động để lấy về những đồng đô la dân chủ gọi là thù lao hay không?
          “Trong tinh thần đó, Đảng Vì Dân Việt Nam khẳng định chủ trương tôn trọng nguồn gốc, lịch sử, văn hóa và nguyện vọng chính đáng của các tập thể đồng bào dân tộc bản địa cũng như sắc tộc thiểu số; đồng thời ủng hộ quyền tự quyết và tự quản của các tập thể đồng bào dân tộc bản địa trong khuôn khổ Hiến pháp dân chủ và luật pháp quốc gia ở mai này.
Tóm lại, khi thực tế lịch sử ghi nhận lãnh thổ, dân tộc, lịch sử và văn hóa Việt Nam ngày nay có sự đóng góp không nhỏ từ các dân tộc bản địa, thì việc chính phủ công nhận nguồn gốc các dân tộc bản địa là một vấn đề chính đáng và khẩn thiết. Tạo được sự hòa đồng dân tộc là xây dựng được một nền tảng vững chắc cho Hợp chủng quốc Việt Nam - một tương lai tươi sáng chung cho tất cả người Việt Nam mới.
Viết ngày 14 tháng 09 năm 2013
Nhân cuộc 'Hội Luận về Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam' tại California
Nguyễn Công Bằng
Tổng thư ký Đảng Vì Dân Việt Nam”
          Đây như một lời bạo ngôn vô căn cứ của Nguyễn Công Bằng khi tự mình lớn tiếng nói về Hợp chủng quốc Việt Nam – Một khái niệm vô nghĩa, vô căn cứ và mang đậm ý thức chủ quan nông cạn. Một con người dường như không biết yêu thương chính quê hương mình, không biết tự hào về đất nước mình mà lại liên tục tuyên tuyền, xuyên tạc, đưa ra những vấn đề vô lý, chủ quan, trái với lịch sử dân tộc, trở thành kẻ bán nước, bám gót bè lũ phản động, lấy lợi ích cá nhân ích kỉ mà có những quan điểm sai lầm, lệch lạc. Hay Nguyễn Công Bằng được trả tiền cho những việc ấy, được trả đô la cho các chức danh rất to trong đảng vì dân ấy, … Chính ngay trong lời tuyên bố của Nguyễn Công Bằng đã cho thấy sự phân biệt dân tộc, mất dân chủ khi phân chia ra thành “dân tộc bản địa” và “sắc tộc thiểu số” , hay chính Nguyễn Công Bằng đang tự phủ định bản thân mình, tự chỉ ra sự bất công chính ngay trong mục tiêu của cái gọi là đảng vì dân, liệu có sự công bằng như cái tên Nguyễn Công Bằng hay không? Hay là thùng rỗng kêu to.
          Khi Nguyễn Công Bằng  tiếp tục đi theo vết xe đổ của những kẻ phản động, cơ hội chính trị, mù quáng về nhận thức khi cố tỏ ra nguy hiểm nói về những cái mà chính bản thân không hiểu, không biết rõ, vậy mà cứ nhận là Tổng thư kí của vì dân thì có lẽ Nguyễn Công Bằng cần xem lại chính bản thân mình nhiều hơn là đi tuyên truyền, loạn ngôn về dân tộc Việt Nam như vậy.
         Những con người như ông, ở Việt Nam người ta gọi là "vong bản", "vọng ngoại vô ơn".
Nam Hoàng

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"