“Giữ trọn vẹn nền độc lập, chống bành trướng, thực hiện đầy đủ các quyền tự do của công dân, xây dựng xã hội dân sự năng động, trên nền tảng pháp luật công minh cho mọi người, từ bỏ dứt khoát không thương tiếc chủ nghĩa Mác- Lenin cổ lỗ, chế độ cộng sản không tưởng, chủ nghĩa xã hội mờ ảo, việc nuông chiều sở hữu quốc doanh hư ảo”.

Trên đây là dự án chính trị mà một bộ phận những người tự nhận mình là các học giả trí thức, giáo sư, tiến sĩ, sinh viên ưu tú và những ngôi sao trí tuệ, tâm huyết của dân tộc nêu lên nhằm định hướng đất nước phát triển theo tư tưởng và lập trường của mình nhằm đưa đất nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Dự án chính trị này được hầu hết các blog đại diện cho những tư tưởng canh tân đất nước truyền bá vào nước ta nhằm định hướng cho nhân dân ta những tư tưởng mới của Chính phủ Hoa Kỳ đi vào tiềm thức của người dân. Không chỉ dừng lại ở đó, dự án chính trị mà các nhà “ trí thức” này tích cực tuyên truyền và tác động mạnh mẽ hơn khi mà kỳ họp Quốc hội thứ 6 bắt đầu chương trình làm việc từ ngày 21/10 vừa qua với nhiều kế hoạch quan trọng như việc quyết định sửa đổi Hiến pháp, thay đổi bộ máy nhân sự của Nhà nước, thông qua luật đất đai sửa đổi,… nhằm tìm cách tác động đến dư luận trong nước hướng theo những quan điểm của chúng.


Trong  chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội lần này có quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhưng điều quan trọng nhất mà những kẻ có âm mưu phá hoại muốn thực hiện và tác động mạnh mẽ là chương trình thông qua dự thảo sửa đổi luật Hiến pháp năm 1992. Khi luật sửa đổi Hiến pháp được thông qua thì sẽ tác động và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như việc qui định Đảng lãnh đạo đất nước, việc quyết định con đường phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,… nên bọn thù địch và tay sai của các nước tư bản sẽ tích cực tác động mãnh mẽ đến những nội dung được qui định trong Hiến pháp. Kỳ họp quốc hội đang được tiến hành và chúng sẽ tích cực tuyên truyền xuyên tạc về sự minh bạch của kỳ họp lần này, với những âm mưu của mình thì các “nhà trí” đại diện cho tư tưởng “tiến bộ”, “văn minh” đã tiến hành tuyên truyền và cho rằng Bộ chính trị và Ban thường vụ Quốc hội quyết tâm thúc ép gần 500 đại biểu Quốc hội thông qua với tỉ lệ cao các văn kiện cơ bản mà Chính phủ đã dự thảo. Sự bôi nhọ này không thể chấp nhận được, bởi lẽ các đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. Những vấn đề trọng đại của đất nước đều phải được đưa ra bàn thảo trước Quốc hội, không thể có chuyện Bộ chính trị và Ban thường vụ Quốc hội thúc ép được đại biểu Quốc hội.

Đúng là các nhà “trí thức” có khác, họ luôn nghĩ ra được trăm điều để bịa đặt, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước. Thực tế đâu như những gì bọn chúng nghĩ ra, với chức năng và nhiệm vụ của mình thì Chính phủ sẽ tiến hành đưa ra những dự thảo các văn bản luật cũng như các văn kiện khác để trình Quốc hội để Quốc hội thông qua và mới chính thức có hiệu lực. Trước khi Chính phủ đưa ra các dự thảo về văn bản pháp luật cũng như các văn kiện khác thì Chính phủ đã tiến hành thông báo rộng rãi đến người dân và tiến hành tiếp thu, lấy ý kiến người dân về các dự thảo đó. Và được đông đảo ý kiến của người dân ủng hộ thì Chính phủ mới trình những dự thảo đó cho Quốc hội để Quốc hội thông qua, khi các đại biểu Quốc hội xem xét thì mới quyết định có thông qua hay không, quyết định thông qua hay không là ý kiến riêng của từng đại biểu Quốc hội chứ không có bất kỳ sự thúc ép hay ra lệnh nào diễn ra ở đây cả.

Bản dự thảo Hiến pháp cuối cùng mà Chính phủ đã trình Quốc hôị đã thông qua hàng chục triệu ý kiến đóng góp của công dân cả nước và các tầng lớp trong xã hội và đã có những nội dung quan trọng được ghi nhận đó là giữ nguyên chủ nghĩa Mac-Lenin, Điều 4 Hiến pháp, chủ trương phát triển đất nước theo con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo của nền kinh tế,… Những tư tưởng này đã được đông đảo người dân Việt Nam ủng hộ và được cho là phù hợp với sự phát triển của đất nước. Nhưng  với các ngôi sao “trí tuệ” có âm mưu và toan tính riêng của mình thì lại cho rằng đây là những quan điểm phi lý, mơ hồ, tệ hại nhất, là xiềng xích giam hãm xã hội ta trong nô lệ và sẽ cản trở nước ta phát triển và hội nhập thế giới. Và chúng đã có những tư tưởng nhằm thay thế những quan điểm “lạc hậu”,”mù quáng” (theo quan điểm của chúng) ở trên của Chính phủ ta bằng một dự án chính trị với nội dung “giữ trọn vẹn nền độc lập, chống bành trướng, thực hiện đầy đủ các quyền tự do của công dân, xây dựng xã hội dân sự năng động, trên nền tảng pháp luật công minh cho mọi người, từ bỏ dứt khoát không thương tiếc chủ nghĩa Mác- Lenin cổ lỗ, chế độ cộng sản không tưởng, chủ nghĩa xã hội mờ ảo, việc nuông chiều sở hữu quốc doanh hư ảo”. Với quan điểm trong dự án chính trị của riêng mình và những quan điểm, tư tưởng được đông đảo người dân ủng hộ của Đảng, Nhà nước ta thì đâu mới là những quan điểm thể hiện sự nghèo nàn về lý lẽ, sự xa rời thực tế và căn bệnh tối tăm về trí thức?

Hiện nay Quốc hội vẫn đang tiến hành họp và thông qua những dự thảo pháp luật mà Chính phủ đưa ra. Những dự thảo và các văn bản mà Quốc hội thông qua luôn thể hiện ý chí của đông đảo người dân Việt Nam và được các tầng lớp nhân dân ủng hộ vì nó luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và thể hiện sự tôn trọng của Đảng, Nhà nước với toàn thể nhân dân.

Còn các “trí thức” có “trí tuệ’’ và “tâm huyết” kia khi đưa ra những quan điểm, tư tưởng mới mà thực chất là các quan điểm và lập trường của Hoa kỳ cũng như các nước tư bản kia thì đã vô hình chung tuyên chiến với cả dân tộc, nhằm hướng lái đất nước đi vào con đường tụt lùi, nô lệ và để các nước tư bản chăn dắt. Và toàn Đảng, Nhà nước cũng như toàn dân sẽ đoàn kết chống lại những kẻ vì lợi ích cá nhân của mình mà đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam.
Bố Ku Hải
Em đẹp không cần son phấn...duyên thầm xinh...thật xinh....rất hiền
Không quần Jeans...giày cao gót...em chọn riêng mình em áo dài....duyên dáng....

Ngày nay, cùng với sự phát triển của quá trình hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện. Các quốc gia trên thế giới gia tăng các mối liên kết tất cả các mặt về Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…Tuy nhiên, thế giới vẫn còn đó những mối mâu thuẫn nội tại, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo….Nhưng mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vẫn còn rất nặng nề. Đặc biệt, kể từ khi Liên Xô và các nước CNXH Đông Âu sụp đổ, các nước CNTB phương Tây tập trung sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ, chống phá các nước CNXH còn lại hơn. Một trong những chiêu bài chiến lược đó chính là việc các nước CNTB sử dụng các đài phát thanh để gia tăng các hoạt động chống phá các nước xã hội, trong đó có Việt Nam. Các “lều báo” như BBC, RFA, RFI…là những cái tên tiêu biểu có những hoạt động xuyên tạc, chống phá nước ta. Đặc biệt trong số đó, có RFA nổi lên như một trung tâm chống phá hàng đầu, một “lều báo” có những hoạt động chống phá Việt Nam một cách cực đoan nhất hiện nay.
Đài RFA (Á châu tự do-Radio Free Asia) được thành lập trong thời gian Chiến tranh lạnh (1950), dưới sự quản lý của CIA, với mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối của Mỹ bằng tiếng địa phương đến các quốc gia Mỹ xem là kẻ thù, tức các nước xã hội chủ nghĩa thời đó. RFA được coi là “tiếp nối sứ mệnh ” của đài Châu Âu tự do- Một trung tâm đã chống phá Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trong thời kì chiến tranh lạnh, góp phần đắc lực vào việc Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ.


Bằng việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật truyền thông quốc tế năm 1994 thì RFA chính thức trở thành một công ty tư nhân. Tuy trên danh nghĩa là một công ty tư nhân, nhưng ngân sách của RFA lại được Quốc hội Mỹ tài trợ, RFA không dấu diếm rằng nó là một công cụ của chính quyền Mỹ, nhằm phục vụ lợi ích và mục tiêu của chính quyền Mỹ.
Thật ra, có thể nói không ngoa rằng những người Việt làm việc và điều hành chương trình Việt ngữ của RFA là những người có quá khứ và hiện tại bất đồng với Việt Nam. Họ chỉ vì những quyền lợi trong quá khứ hoặc nhận thức một cách sai lầm về Việt Nam hiện nay mà có những hoạt động chống Việt Nam. Họ là công dân Mỹ cho dù có mang dòng máu Việt Nam. Vì là “Mỹ con” nên chúng ta phải “thông cảm” là họ phải làm có lợi cho Mỹ, đất nước đang dung dưỡng và nuôi nấng họ.
Có thể nói, đài RFA là một trong những đài có hoạt động chống phá Việt Nam mang tính cực đoan nhất hiện nay. Với lối làm truyền thông theo kiểu Chiến tranh lạnh, không ngạc nhiên khi phần lớn các chương trình phát thanh của RFA hoàn toàn tập trung vào mục tiêu gây bất ổn định cho Việt Nam. Những chiêu bài mà RFA đặc biệt quan tâm khai thác tối đa là tự do, dân chủ, và tôn giáo. Họ rất thích chơi bẩn Việt Nam bằng cách tung tấm hình Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng khi la hét trước tòa, nhưng lại ém nhẹm tấm hình những tù nhân trần truồng ở nhà tù Guantanamo bị chó berger dọa cắn, những bức hình mà tù nhân bị tra tấn dã man. Thậm chí, họ cũng không ngại dựng chuyện, biến từ chuyện không có thật thành những chuyện như thật.
Dễ thấy, RFA đang cố tình che đậy hết tất cả những điều tốt đẹp, những điểm sáng kinh tế của Việt Nam, mà chỉ chăm chăm giật các tít bài “soi mói” đời sống chính trị Việt Nam. Mới đây nhất, RFA liên tục đăng các thông tin về vụ Lê Quốc Quân bị bắt một cách sai sự thật, hay xuyên tạc trắng trợn vụ người H’Mông khiếu kiện ở Hà Nội…Nếu là khách quan thì bên cạnh tin tức tiêu cực (nếu đúng) sao không có bất cứ một thông tin nào là tích cực về đời sống chính trị Việt Nam? Phải chăng nền chính trị Việt Nam chỉ có cái gọi là đấu tranh vì “dân chủ”, “tự do tôn giáo”, “bất đồng chính kiến”, “tham nhũng”…? Có lẽ người đài RFA nên học lại bài học đầu tiên về tư cách người làm báo! Tiếc thay, hiện có khá nhiều người Việt Nam vì tò mò bởi những tin tức “độc, hot” nên đã vội tin vào những thông tin từ phía nhà đài RFA.
Nguy hiểm hơn, hiện nay RFA đang được một số các tổ chức phản động lưu vong liên kết để khua trương thanh thế, gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam. Đứng đầu là “Việt Tân”, khi tổ chức này đang ngày càng mối liên kết chặt chẽ hơn với RFA nhằm âm mưu chống phá đất nước ta. Đã đến lúc, cộng đồng người Việt Nam nói chung và Người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng cần có cái nhìn nhận chính xác, toàn diện và đầy đủ nhất về trung tâm phá hoại tư tưởng này, rằng mục đích của họ là mục đích của nước Mỹ, của CNTB chứ không phải vì tự do, dân chủ như họ rêu rao tuyên bố.
Tóm lại, đứng sau RFA là cơ quan tình báo CIA của Mỹ, ngân sách của RFA được Quốc hội Mỹ tài trợ dưới sự phân phối của Hội đồng quản trị truyền thông hay BBG. Sứ mệnh của cả ba đài RFA là gây xáo trộn xã hội để kích động quấy rối an ninh Việt Nam. Ngay cả những bản tin có vẻ như là “khách quan”, nhưng kỳ thực là được phát thanh cùng với những bản tin ngụy biện và xuyên tạc khác nhằm cho người nghe thấy Việt Nam đang rất lạc hậu và sự lạc hậu là do chế độ. Cái thông điệp mà các nhà đài này hướng đến vẫn là muốn thay đổi chế độ. Để xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội mà được cả dân tộc, cả đất nước ta mà biết bao thế hệ đã ngã xuống đã dày công vun đắp, xây dựng và bảo vệ nên. Mà thay bằng ai? Bằng những “nhà rận chủ” kiểu Lê Chiêu Thống, Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải…. tân thời mà Mỹ, Pháp, Anh đang cố gắng hà hơi tiếp sức nuôi dưỡng. Cho nên, cần nhìn nhận một cách khách quan, trung thực nhất về PFA cùng như các “lều báo” đang có những hoạt động chống phá nước ta hiện nay. Bởi vì, nếu không cảnh giác, đây có thể là những “kẻ thù” thật sự đáng nguy hiểm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"