Ổn định là điều kiện tối quan trọng để phát triển đất nước, tạo ra những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Thực tế ở Iraq, LiBi và các nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc phi cho thấy sự mất ổn định chính trị, các phe cánh tranh giành nhau trên chính trường, người dân là chịu thiệt thòi trước tiên, người dân chịu hậu quả trước tiên. Bài học nhãn tiền đó không quá khó để thấy và hiểu. Nhưng đó đây vẫn còn một vài tiếng nói lạc lõng, chống phá sự đoàn kết phát triển của dân tộc, Tổ quốc Việt Nam thân yêu!

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với những tiến bộ thần kì của khoa học công nghệ, mạng Internet ra đời giúp kết nối và chia sẻ thông tin cho cả cộng đồng mang lại những lợi ích to lớn cho các quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, lợi dụng đặc tính truyền tải nhanh và rất khó kiểm soát của nguồn thông tin trên Internet nhiều đối tượng bất đồng và các phần tử phản động, chống đối chính quyền đã lợi dụng Internet để tuyên truyền xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời tuyên truyền những luận điệu diễn biến hòa bình gây hoang mang trong quần chúng. Một trong những công cụ mà chúng lợi dụng để chống đối, phá hoại trên Internet là mạng xã hội Facebook.
          Facebook là một mạng xã hội ra đời vào năm 2006 và tới nay đã có khoảng hơn 1 tỉ tài khoản tồn tại. Tại Việt Nam, mạng xã hội Facebook khá phổ biến, nhất là trong học sinh-sinh viên và những người trẻ tuổi-Những người mà nhận thức chính trị còn rất non kém và dễ bị hoang mang, tác động, chuyển hóa. Lợi dụng đặc tính này, các phần tử chống đối đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động lợi dụng Facebook để tuyên truyền, tác động, chuyển hóa mà mục đích chính của chúng là nhằm vào tầng lớp những người trẻ tuổi-Chủ nhân tương lai của đất nước.
          Hiện nay, nhiều trang Facebook cá nhân cũng như các trang Facebook mang tính cộng đồng đang ngày đêm tuyên truyền sai trái đầu độc tư tưởng của người đọc, tiêu biểu như:
          Về các trang Facebook mang tính cộng đồng có: “Nhật kí yêu nước”, “Friend of Việt Tân”, “Thanh niên công giáo”, “Radio Chân Trời Mới”…vv. Về các trang Facebook mang tính cá nhân có: JB Nguyễn Hữu Vinh ở địa chỉ: https://www.facebook.com/azznexin?fref=ts...vv
          Đáng lo ngại là bên cạnh các comment phản hồi mang tính phản đối quyết liệt của cộng đồng mạng còn không ít các comment mang tính đồng tình ủng hộ các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng đưa ra. Điều đó thể hiện sự nhận thức chính trị còn non kém của họ, đồng thời cũng thể hiện rằng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các đối tượng phản động trong và ngoài nước ít nhiều cũng đã tác động, ảnh hưởng tới một bộ phận thanh niên Việt Nam. Rồi sẽ ra sao khi các đối tượng phản động móc nối, tuyên truyền và lợi dụng những người trẻ, nhẹ dạ cả tin vào những hoạt động chống đối đen tối của chúng: Uyên-Kha là hai ví dụ nhãn tiền. Sẽ còn nguy hiểm hơn nếu các phần tử phản động lợi dụng Facebook để tạo ra nhiều Uyên-Kha khác, dần dần gây dựng thành các ngọn cờ, tạo thành các lực lượng chống đối, đối lập gây nguy hại tới An ninh chính  trị đất nước.
          Thiết nghĩ, để ngăn chặn các hoạt động chống đối từ trứng nước, Đảng và nhà nước ta cần có các biện pháp hữu hiệu hơn nhằm quản lí chặt chẽ việc sử dụng Internet nói chung và Facebook nói  riêng, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet, faccebook tuyên truyền xuyên tạc, không để các đối tượng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối của mình. 
Nam
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"