Với tình cảm của một người yêu điện ảnh, mong muốn điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh, sánh với điện ảnh của các nước trên thế giới, xin có vài góp ý cá nhân nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phim Việt.
Phim Việt Nam hiện nay là một món ăn tinh thần không thể thiếu với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Một vài dòng phịm, seri phim đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khan giả như: dòng phim cách mạng, seri phim “cảnh sát hình sự”…vv
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"