Gần đây, trên các trang mạng phản động như Viettan.org; Danlambao; Quanlambao..liên tiếp đăng tải các thông tin liên quan đến các vấn đề lịch sử về vấn đề Việt Nam đưa quân vào Camphuchia năm 1979, Hoặc sự kiện hải chiến hoàng sa năm 1974… Chúng liên tiếp xuyên tạc, vu khống “Đảng và Nhà nước ta mang quân sang xâm lược Camphuchia”; “Không có trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước”. Hơn ai hết, đây là những “trò lố” cũ ríc của các nhà “rận chủ”. Bởi vì:
Thứ nhất, các nhà rận chủ xưa nay đều lợi dụng các vấn đề lịch sử để xuyên tạc, bóp méo sai sự thật, gây hiểu nhầm, hoài nghi cho nhân dân. Đây là một thủ đoạn xuyên suốt trong hoạt động chống phá của mình. Những luận điệu tương tự như: “ Có phải Đảng Cộng sản dành độc lập cho dân tộc”, “ 30-4-1975: Ngày quốc hận!”…Đã cho thấy đây là một thủ đoạn trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm tìm cách phá hoại tư tưởng nhân dân.
Thứ hai, chúng lợi dụng thời gian kỉ niệm của các sự kiện lịch sử này để đưa ra tiếng nói, gây tiếng vang. Từ trước đến nay, đây là hoạt động thường thấy của các tổ chức phản động, các chó săn dân chủ. Bởi vì, thông qua các sự kiện này để chúng xuyên tạc, bóp méo, đưa ra tiếng nói của bản thân để tăng cường sự “hiện diện”. Đồng thời tìm cách ngửa tay xin tiền của các nước tư bản chủ nghĩa.
Rõ ràng, bản chất, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, của các nhà rận chủ là không hề thay đổi. Có thay đổi hay không là sự thay đổi cách thức, phương pháp, vấn đề chống phá. Ngày nay, hoạt động của chúng càng tinh vi, xảo quyệt hơn khi chúng liên tiếp lợi dụng các vấn đề còn mơ hồ, nhạy cảm, ảnh hưởng…đến quần chúng nhân dân, đối nội, đối ngoại của đất nước để chống phá. Điều này tuy không mới nhưng hết sức nguy hiểm, vì vậy tất cả mọi người cần cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ làm thất bại âm mưu, ý đồ của chúng.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"