Năm Quý tỵ vừa khép lại trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.
Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột khu vực, khủng hoảng nợ công, khủng hoảng tài chính, nghèo đói, bất công và biến đổi khí hậu...vẫn là những vấn đề quan tâm, lo lắng của nhân loại.
Trong nước, những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế chậm được khắc phục cùng với những vấn đề mới phát sinh tác động không thuận đến sản xuất và đời sống nhân dân. Thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội 2013 đã có những chuyển biến đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát. Hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua, một lần nữa ý Đảng quyện với lòng dân, khẳng định sự tin yêu của nhân dân đối với Đảng và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Xã hội thêm đồng thuận, lòng dân thêm yên và vận nước sẽ yên.
Năm Giáp Ngọ mở ra với dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhân dân vẫn còn lo lắng, bức xúc về văn hóa, xã hội, học hành, chữa bệnh, việc làm, đời sống, tham nhũng, tiêu cực.
Năm mới, khó khăn bộn bề. Nhưng chúng ta luôn vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đưa đất nước vững bước đi lên, không khó khăn thách thức nào ngăn cản được. Trong khó khăn, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng.
Theo báo Nhân dân

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"