Cách mang là gì? Là xóa bỏ cái mới và thay thế cái cũ tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc, thường xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Các cuộc cách mạng có thể dẫn đến sự thay đổi về thể chế chính trị - xã hội, hoặc thay đổi lớn về một nền kinh tế, văn hóa…
Nhìn lại các cuộc cách mạng lớn trên thế giới như cách mạng Pháp năm 1789, Cách mạng Tháng Mười vĩ đại ở Nga năm 1917…Tất cả các cuộc cách mạng đó đều được tiến hành bằng cách bạo lực cách mạng, sử dụng sức mạnh vũ trang để thay đổi thể chế chính trị. Đây đều là các cuộc cách mạng đã trải qua quá trình đấu tranh gian khổ, hi sinh của hàng chục triệu người để có được sự thành công.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, trước năm 1930, có hàng chục Đảng, hàng chục nhân sỹ, trí thức đứng ra tìm đường đưa đất nước ra khỏi lầm than đói khổ nhưng tất cả đề thất bại. Cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam thì cách mạng Việt Nam mới đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là Cách mạng tháng tám năm 1945 rồi đến chiến thắng Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Và hàng triệu thế hệ cha anh ta đã hi sinh xương máu để cùng Đảng bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Vậy, để làm cách mạng, cần có các yếu tố gì?
Một là, muốn làm cách mạng phải có những những điều kiện xã hội là tiền đề để thúc đẩy dẫn đến nhu cầu tất yếu khách quan để xảy ra cuộc cách mạng. Vì bản chất cách mạng là thay đổi cái cũ thành cái mới tiến bộ hơn, văn minh hơn.
Hai là, muốn làm cách mạng phải có một chủ nghĩa làm yếu, một lực lượng chính trị đủ mạnh để lãnh đạo. Ví dụ: Cách mạng vô sản có Chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động… Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa để đảm bảo cho môt cuộc cánh mạng thành công.
Ba là, muốn cách mạng thành công phải có  được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, tầng lớp giai cấp nhất định, làm lực lượng đấu tranh chủ yếu của cách mạng.
Chỉ riêng các yêu tố trên đã có thế thấy được để tiến hành làm một cuộc cách mạng không phải là chuyện dễ, mà phải đảm bảo các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phải thỏa mãn các nhu cầu tất yếu cuộc cách mạng đó là đó là phải là đòi hỏi của Lịch sử.
Từ những phân tích trên, có thể thấy, cuộc “cách mạng” mà các thế lực phản động, các nhà “dân chủ” trong và ngoài nước đã và đang âm mưu thực hiện ở nước ta hiện nay đều không đảm bảo các yếu tố trên.
Thứ nhất, Vì đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…ở Việt Nam đang rất ổn định, không có bất ổn nào. Vị thế ở Việt Nam không ngừng được nâng cao. Điều này ai trong chúng ta ai cũng thấy rõ.
Thứ hai, Chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn thể hiện tính ưu việt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu phát triển của Việt Nam. Điều này đã cho thấy cả trong lịch sử và thực tiễn hiện tại.Khó có nền tảng tư tưởng nào có thể thay thế được.
Mặt khác, cái “tư tưởng”, “chủ nghĩa” của bọn rận chủ chủ yếu là “ăn căp” từ các nước tư bản phương Tây, không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Điều này đã chứng minh trong lịch sử khi Ngô Đình Diệm lập ra chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam Việt Nam trước đây.
Thứ ba, bọn phản động, rận chủ chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Trên hết, nhân dân luôn là chủ nhân của đất nước có quyền quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo mình trong con đường xây dựng và phát triển đất nước. Mặt khác, chúng ta có thể thấy được những bất bình của quần chúng nhân dân trước những hành động chống phá của Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phương Uyên…
Thứ tư, các nhà rận chủ hoạt động cái gọi là “cách mạng” của họ không phải như “võ mồm” mà họ tuyên bố mà vì những đồng USĐ viện trợ từ nước ngoài chảy vào tài khoản của chúng chứ không phải vì “sự thay đổi lớn lao” nào cả?
Mặt khác, cách mạng là sự thay đổi cái cũ bằng cái mới. Trong khi các nhà rận chủ đang tìm cách thay cái mới bằng cái cũ. Điều đó là đi ngược lại bản chất của làm cách mạng. Tất yếu sẽ không dẫn đến thành công.
Qua đây, chúng ta có thể thấy được thực chất cái cuộc “cách mạng” mà bọn rẩn chủ đang tiến hành đó là cái gì? Đó là một phần trong âm mưu “Diễn biến hòa bình” mà các nước TBCN đã và đang tiến hành đối với nước ta. Đó là vì những miếng lợi cá nhân của một số phần tử ăn không rồi nghề. Đó là cũng vì nhưng tư tưởng thấp hèn của những con người thấp hèn mà bán đi đất nước, bán đi dân tộc và quay ngược lại với nhân dân của mình. Cái kết của cuộc “ cách mạng” đó chỉ là số 0 tròn trĩnh mà thôi. Bởi vì nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ chế độ, bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, thông qua pháp luật để đảm bảo công bằng quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân, Mỗi công dân sinh hoạt lao động và làm việc trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, vì mục tiêu xây dựng một xã  hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh. Và việc thành lập hội cũng được pháp luật quy định rõ theo trình tự, thủ tục để đảm bảo về tính pháp lý và hoạt động đúng đắn của hội. Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thường xuyên các tổ chức, hội mới mà chủ yếu là những tuyên bố vô trách nhiệm vì cứ nói ra cho sướng mồm, nói vu vơ mong gây chú ý trong xã hội. Nhưng tiếc rằng mấy kẻ sáo rỗng này càng kêu ca thành lập hội này hội nọ thì càng làm cho người quan sát thấy nhàm chán với những kẻ tay sai của bọn phản động, lấy tiền tài trợ để sống một cuộc sống làm tay chân, làm con tốt đen cho kẻ khác giật dây.
Nào là Hội Cựu tù nhân lương tâm, hội Dân oan,….tất cả đều chung một bản chất là đều là đứa con rơi vãi của thế lực phản động đẻ ra để nhằm chống lại Đảng, chống lại Nhà nước. Nhưng nghe thì có vẻ oai oai là hội này hội nọ, nhưng tìm hiểu kĩ ra thì cũng toàn là sản phẩm của một vài kẻ vô công rồi nghề, bọn ngắn não, muốn gây thanh thế, đánh bóng tên tuổi nên cứ bô bô tự lập hội mà không hề có căn cứ pháp lý, không có một cơ sở, cơ chế phát triển nào cả. Cứ nhìn vào cái hội  mà cho là một giải pháp: Thành lập và Tham gia Hội Ái hữu và Ủng hộ Hội đồng Nhân quyền LHQ, mà cái chính cái tên Phan Châu Thành này nói như là một cách để đòi lại Quyền Làm Người đó, cho mình. Vậy ra hắn từ trước đến nay không phải là người à? Mà cũng đúng, hắn có xứng đáng là một con người đúng nghĩa không khi mà không có lý tưởng sống, không có niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, chỉ là tay sai của bọn cơ hội chính trị?
Hãy xem qua cái hội Ái Hữu này, giống một trò trẻ con hơn, đúng là cái bọn rận nó hết trò để làm nên đưa ra những kẻ chẳng có trình độ nào thành lập những cái vớ vẩn, tự phát như cái hội này:
  
“Tổ chức của Hội: AHUA! là tổ chức phi tổ chức, chỉ tồn tại qua từng cá nhân Hội viên
Kết nạp Hội viên:  Hội viên tự tham gia !, tự kết nạp mình. Tất cả mọi người khắp mọi nơi chia sẻ mục đích tương tự củ AHUA! đều có thể tự kết nạp mình và không cần có đăng ký hay công bố việc tự tham gia và hoạt động đó ở bất kỳ đâu.
Hoạt động Hội: Mỗi Hội viên Hội Ái hữu và Ủng hộ HĐNQ LHQ tự có kế hoạch và và hành động cho Mục đích của mình theo chương trình và kế hoạch của chính mình, không cần đăng ký hay tuyên bố các kế hoạch đó ở bất kỳ đâu hay với bất kỳ ai.
Điều lệ Hội: Không có Điều lệ
* Lời kêu gọi: Hãy tự thành lập và tham gia AHUA! theo cách của Bạn!  AHUA!Bạn!”
Trên đây là một số đặc điểm cơ bản của cái hội này, hội gì mà tổ chức phi tổ chức, kiểu như đã ít chữ lại hay nói, rồi thì tự tham gia, chẳng cần tuyển chọn, không cần đăng kí, không tiêu chí gì cả, đúng là trẻ con nó mới làm cái trò này, thật là nực cười. Mà ngay cả cái cơ bản như Điều lệ Hội cũng không có. Thiết nghĩ có khi cái kẻ đưa ra tuyên bố này bị tâm thần hay gì đó. Chứ một người bình thường thì đủ nhận thức được những kiến thức xã hội cơ bản, chứ không đến mức tù mù như tên này. Và hãy xem câu kết của cái tên đưa ra cái hội này mà xem “Vâng, tôi luôn cảm thấy mình có tội với Đất nước vì cộng sản đã gây quá nhiều tỗi lỗi tày đình với đất nước…” biết sai đấy thế mà lại còn không biết đường sửa sai, cố tình lún sâu vào con đường tội lỗi, sai lầm, đánh mất đi giá trị bản thân. Thật lãng phí một đời người.
Gửi đến những nhà rận chủ đang ngày đêm vắt tay lên chán trằn trọc nghĩ cách lập hội này hội kia để đưa ra những cái tên hội hay những tuyên bố vô ý nghĩa, hão huyền, hãy tỉnh táo lại mà nhìn thẳng vào sự thật rằng chỉ mấy con rận các vị không thể thay đổi được kết quả mà cả dân tộc đã đạt được trong những năm qua, từng bước phát triển đất nước về mọi mặt, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhân quyền,…Mong rằng mấy vị thôi mấy cái trò trẻ con này đi.

                                                                                      Dương Gia Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"