Văn  hóa tư tưởng là một lĩnh vực nhạy cảm, là lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Vì vậy nên đây cũng là lĩnh vực mà các thế lực chống Việt Nam luôn muốn lợi dụng, điều khiển cho các mục đích của chúng. Từ việc lôi kéo các văn nghệ sĩ đi theo khuynh hướng chống cộng cho đến cho ra đời các tác phẩm đi ngược lại với tư tưởng quan điểm tiến bộ, chống lại chế độ…Nay các đối tượng cực đoan lại leo thang thêm một bước mới đó là thành lập “Văn đoàn độc lập”. Cái mà theo như các vị giả danh dân chủ gọi đó là tổ chức dân sự.


       Theo lời của các vị giả danh dân chủ thì sự kiện thành lập “Văn đoàn độc lập” là một bước tiến lớn nhằm “khôi phục lại nền văn học tự do qua quyền sáng tác và công bố tác phẩm của mình, theo dòng chảy lịch sử”.   Với những lời lẽ cao sang và tràn đầy tính nhân văn, mang đậm quyền tự do đó nhưng xét kỹ càng các khía cạnh thì trong bản chất của sự kiện thành lập “Văn đoàn độc lập” lại khác. Trên thực tế “Văn đoàn độc lập” là một bước đi đầy táo bạo trong âm mưu ý đồ chống phá Việt Nam của giới ngụy dân chủ với sự giật dây của quan thầy ngoại bang. Hay nói cách khác “Văn đoàn độc lập” không hơn không kém là sản phẩm của các chiến lược gia Mỹ và phương Tây trong việc lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam một cách nhẹ nhàng êm thấm.
        Không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại đưa ra nhận định rằng “Văn đoàn độc lập” là sản phẩm của các chiến lược gia Mỹ và phương Tây cũng như là một âm mưu rất thâm hiểm của giới ngụy dân chủ trong nước. Bởi trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, ai đó nắm được phần hồn, nắm được tư tưởng của đại đa số bộ phận quần chúng thì người đó sẽ có quyền điều khiển cả xã hội. Không phải đơn giản mà chỉ bằng ngòi bút của mình mà Kar-Mark đã khiến chủ nghĩa tư bản phải trả giá hàng thế kỷ. Bởi chủ nghĩa Mác đi vào lòng người, nó đánh đúng tâm lý con người, không những đem lại lợi ích cho giai cấp cần lao mà còn nó còn bù đắp những khoảng trống trong ý thức hệ. Chính điều này đã khiến biết bao nhà quý tộc, tư sản đi theo chủ nghĩa Mác. Văn học cũng là thế giới của tư tưởng văn hóa, nó sẽ có những tác động tích cực hay tiêu cực sẽ tùy vào mục đích của người viết, nhưng nếu ai đó nắm được toàn bộ nền văn học thì người đó cũng sẽ dễ dàng thay đổi xã hội. Vì vậy, sự việc thành lập “Văn đoàn độc lập” là một ý đồ lâu dài của những quan thầy ngoại bang trong tiến trình chuyển hóa văn hóa tư tưởng Việt Nam nói riêng và nằm trong âm mưu lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam.
       Không phải ngẫu nhiên mà Nhà nước ta có Ban tuyên giáo Trung ương. Nếu chúng ta xem đất nước như là một thực thể thì tư tưởng văn hóa là phần hồn của đất nước(bao gồm lãnh thổ và người dân).  Nhân dân là chủ thể làm nên lịch sử, là chủ thể sáng tạo nên các giá trị văn hóa, tập quán…Nhưng sự sáng tạo cũng có thể theo phong các phong trào, xu hướng tích cực hay tiêu cực nhất định. Vì vậy sự định hướng một cách đúng đắn là cần thiết để gìn giữ những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng như tránh được sự lai căng về văn hóa, nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay.
         Hội nhà văn Việt Nam và Hội liên hiệp văn học nghệ thuật cũng đều phải nằm dưới sự quản lý, kiểm duyệt của Nhà nước. Nhà nước công nhận hoạt động và chịu sự chi phối về tư tưởng. Với mục đích cho ra đời các tác phẩm có chất lượng về nội dung, hình thức cũng như chứa đựng những tư tưởng tiến bộ. Sự kiểm duyệt của Nhà nước sẽ giúp các tác phẩm văn học không làm mất đi tính nhân văn, không đi ngược lại phong tục tập quán dân tộc, không làm phương hại tới lợi ích Nhà nước…Vậy nên “Văn đoàn độc lập” là một chiêu bài của các thế lực chống Việt Nam nhằm thoát ly văn học ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, thúc đẩy tự do tư tưởng vô lối để truyền bá những tư tưởng chống Cộng, tung hô các giá trị phuơng Tây nhằm chuyển hóa tư tưởng người đọc trong nước.
        Từ trên có thể suy ra rằng cái gọi là bản chất của một tổ chức dân sự chỉ là một lời lẽ “mị dân”, bịp bợm của những kẻ đang tâm phá hoại đất nước. Đây là một tổ chức dân sự trá hình để phục vụ cho những âm mưu ý đồ chính trị đen tối và thâm độc của các thế lực chống Việt Nam nhằm từng bước thôn tính Việt Nam về mặt tư tưởng và dần dần chuyển hóa chính trị.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"