Xưa nay, chúng ta hẳn đã nghe nhiều đến cái gọi là lý thuyết “dân chủ” của các nhà phản động trong và ngoài nước. Đặc biệt, các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Đảng nhân dân hành động, Chính phủ Việt Nam tự do… đều hoạt động theo cái “lý thuyết” này. Chúng được biến tướng thành cái gọi là : “Đấu tranh bất bạo động”. Thực chất, đây là lý thuyết được lấy ra từ Học thuyết tư bản của các nước tư bản phương Tây. Vậy cái gọi lý thuyết “dân chủ” thực chất đó là gì?
Thực ra, cái gọi là lý thuyết “dân chủ” mà ngày đêm các thế lực thù địch truyền tai nhau, tìm cách tuyên truyền trong quần chúng nhân dân xoay quanh vấn đề “dân chủ”  và cách làm dân chủ theo kiểu phương tây. Cụ thể là:
Một là: Đa đảng để dân thích đảng nào thì bầu cho đảng đó. Tổng thống được bầu lên nếu không được lòng dân thì sẽ bị loại bằng một cuộc bầu cử khi hết nhiệm kỳ.
Hai là: Cộng sản không dân chủ vì dùng bạo lực lật đổ chính quyền.
Nhưng đó là những luận điệu mỵ dân, mang tính xuyên tạc trắng trợn của các thế lực thù địch. Thực tế kiểm chứng cho thấy, lý thuyết “dân chủ” đó lại là:
Thứ nhất, lý thuyết chỉ đúng khi tổng thống bầu ra theo phương Tây. Nếu một tổng thống dân cử có chủ trương không theo phương tây thì sẽ bị phương tây hậu thuẫn cho phe đối lập thân phương tây lật đổ bằng bạo lực không cần đợi hết nhiệm kỳ. Điều này đã được kiểm chứng ở các cuộc chính biến xảy ra trên thế giới gần đây như Chính biến Libya, Sirya, Ai Cập…Và mới đây nhất là Ukraina.
Thứ hai, Bạo lực lật đổ chính quyền do phương tây hậu thuẫn thì các bạn thờ phương tây rất thích, ủng hộ và mong muốn cho nó xảy ra ở Việt Nam. Xưa nay, các nước TBCN đang thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở nước ta. Một kịch bản như Lybia, Sirya, Ukraina…Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam theo các nước TBCN. Và thực tế, các tổ chức phản động lưu vong đang tiếp tay cho các nước TBCN thực hiện được chiến lược đó. Thông qua một tiến trình theo thuyết “dân chủ” sau: Đàu tiên đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đa đảng để các tổ chức 'phi chính phủ' của phương tây xâm nhập, hoạt động tuyên truyền, xây dựng tổ chức cho thế lực đối lập tân phương Tây. Khi thực hiện được sẽ tiến hành bầu cử để cố đưa thế lực đối lập đó lên cầm quyền và từ đó hợp thức hóa một chế độ tay sai của phương tây. Và nếu phe tay sai phương tây không đắc cử thì tiến hành bạo động lật đổ chính quyền dân cử hợp pháp do dân bầu ra để leo lên nắm quyền...Tiến trình 'dân chủ hóa' thực sự là tiến trình cướp chính quyền bằng chính trị không được thì bằng bạo lực của các đế quốc phương Tây.
Lại bàn về vấn đề bạo lực cách mạng. Theo lý thuyết “dân chủ” thì bạo lực cách mạng của cộng sản là không “dân chủ”. Trong khi, thực tế, lịch sử và thực tại thế giới lại đang chứng minh điều ngược lại. Khi mà các nước Đế quốc xâm lược Việt Nam, tàn sát người vô tôi, đem lại chết choc thì lý thuyết “dân chủ” không có sự phản biện gì.
Hay ngay trong lòng đầu tàu của TBCN là nước Mỹ, cảnh sát Mỹ đánh đập người biểu tình ở Mỹ thì các nhà dân chủ theo học thuyết này buộc tội ngay là người biểu tình quậy phá làm loạn nên bị đập là đúng. Đặc biệt, khi nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh người biểu tình ở Ukraine làm loạn, đập, bắn luôn cảnh sát và cảnh sát dẹp loạn thì cảnh sát, chính quyền Ukraine  lại sai. Các nhà dân chủ lại tát vào mặt mình khi mà cho rằng học thuyết “dân chủ” là dân chủ nhất.

Suy cho cùng, cái học thuyết “dân chủ” này thực chất nó như là một “con bài” để viện cớ cho các hoạt động chống phá mà các tổ chức phản động lưu vong đang tiến hành với nước ta. Đó là ý đồ “bám” Mỹ và các nước Phương Tây để viện trợ, kiếm tiền, phục vụ cho mưu đồ chính trị sâu xa của chúng.
A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"