Thời gian này toàn Đảng, toàn dân đang chung sức, đồng lòng cùng hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết không đề Trung Quốc ngông cuồng có những hành vi trắng trợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Là một công dân mang dòng máu Lạc Hồng, mỗi con người cần có trách nhiệm, thái độ cũng như cách nhìn đúng đắn về vấn đề này, vì có nhiều quan điểm trái chiều, lợi dụng để xuyên tạc không đúng đắn về những vấn đề Biển Đông. Vừa qua, có rất nhiều hoạt động tích cực của sinh viên, công nhân viên, mọi tầng lớp quần chúng nhân dân hướng về Hoàng Sa, Trường Sa như góp quỹ ủng hộ, biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Mỗi hoạt động tuy nhỏ bé nhưng góp phần to lớn vào việc chung tay cùng toàn dân bảo vệ đất nước, bảo vệ hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Tuy nhiên, trái lại với những hoạt động tích cực bảo vệ Tổ quốc thì bọn phản động lại lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền, chống phá, gây mất ổn định chính trị, đẩy mạnh hoạt động âm mưu diễn biến hòa bình như: tuyên truyền xuyên tạc về công hàm 1958, nói xấu Đảng, Nhà nước rằng không bảo vệ chủ quyền, đưa ra các tuyên bố mang tích cực đoan như đòi xóa bỏ độc quyền, đa nguyên đa đảng,… Tất cả những âm mưu đó không ngoài mục đích là chống lại nhà nước, chống lại sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành các cuộc cách mạng màu, tiếp tay cho các thê lực phương tây muốn xóa bỏ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, một số blogger phản động, mang tư tưởng chống đối đã đưa ra phong trào “ thoát Cộng hay vượt qua chính mình”, thực chất là đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng đầy nợ nần và lầm lỡ. Đây là sự quy chụp vô căn cứ, từ những luận điệu cùn vớ vẩn của những kẻ cơ hội chính trị, phản động.
Vin cớ vào việc Trung Quốc có những hành động nguy hiểm vừa qua ở biển Đông, bọn phản động cho rằng Đảng cộng sản là yếu đuối, là sợ sệt, tuyên truyền những lý lẽ mạng đậm tính suy diễn và cố tình nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước và cho rằng “thoát Cộng” sẽ giải tỏa được tất cả những vấn đề xã hội hiện nay. Thật là nực cười, nhìn ra thế giới mà xem, đâu phải cứ đa nguyên đa đảng là tốt hết, đâu phải cứ xã hội chủ nghĩa là xấu hết, Thái Lan thì bất ổn chính trị, Ukraina trong khủng hoảng,…Tất cả chỉ là luận điệu xuyên tạc của bọn cơ hội chính trị cùn mà thôi. Cái cần thiết nhất hiện nay là toàn Đảng, toàn dân chung tay , đồng sức, đồng lòng cùng bảo vệ đất nước, vừa xây dựng vừa bảo vệ đất nước, kiên định đường lối của Đảng, có thái độ và trách nhiệm đúng đắn, kiên quyết chống lại những âm mưu phá hoại của thế lực thù địch trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

                                                                             Vũ Tuấn
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"