“Nếu đảng của Việt Tân lãnh đạo đất nước trong thời điểm hiện tại thì Việt Tân sẽ làm gì?” đây là câu hỏi mà gần đây sau sự kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời có hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 tại khu vực thuộc chủ quyền vủa Việt Nam trên Biển Đông mà những thành viên Việt Tân nhân cơ hội này để lấy cớ tung tin, tuyên truyền luận điệu cho chính mình. Đặc biệt là việc tuyên truyền những thông tin thể hiện về quan điểm hoạt động của Việt Tân, với việc hô hào, cổ động, kích động gây mất ổn định chính trị, từng bước thực hiện âm mưu cuộc cách mạng màu, diễn biến hòa bình.
 Một số luận điệu xuyên tạc nhưThứ nhất,  phải có những cuộc biểu dương tự nguyện, tự phát của hàng trăm ngàn người tham gia”, nếu như mà theo phương pháp này thì mấy trăm ngàn người suốt ngày chỉ đi biểu tình thì tình hình đất nước không biết sẽ ra sao, kinh tế, giáo dục, văn hóa sẽ như thế nào? có lẽ đất nước sẽ trì trệ, tan hoang, xã hội hỗn loạn. Thứ hai, những luận điệu về bản công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng hoàn toàn là do những luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc nhằm đưa ra những thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm trong trong xã hội, ấy thế mà chúng lại vin vào đó để cho rằng Việt Nam đã sai khi trao Hoàng Sa choTrung Quốc.
Ngoài ra, có lẽ là bản thân những đối tượng này được nuôi dưỡng, tài trợ bởi các thế lực thù địch của nước ngoài, được tài trợ để làm tay sai, chân rết cho bọn phản động, cơ hội chính trị, vì thế trong tâm tưởng của chúng luôn luôn gắn liền với hình ảnh đưa các nước như Mỹ để thành lập liên minh vùng "Biển Đông Nam Á", tạo ra sự đấu tranh tiêu cực, gây mất ổn định hòa bình trong khu vực cũng như thế giới nói chung. Đây hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Đảng và nhà nước ta là không liên minh hay tham gia bất cứ với liên minh quân sự nào, không trông cậy hay nhờ nước này để chống nước khác. Những kẻ âm mưu muốn nhờ cậy nước lớn chính là những kẻ yêu nước giả dối.
Liệu rằng với tư tưởng lúc nào cũng lấy chiến tranh, lấy vũ trang làm phương pháp giải quyết vấn đề thì có chăng không thể có hòa bình, hay lại là âm mưu kích động nhằm gây ra tình trạng mất ổn định trong nước. Thiết nghĩ, chỉ cần mọi người nhìn vào thành quả đất nước như hiện nay, với vị thế và vai trò của Việt Nam đóng góp vào tình hình chung của thế giới, chứng tỏ Việt Nam đang từng bước khẳng định mình, xã hội phát triển, con người được đảm bảo, chứ còn theo như những luận điệu của Việt Tân thì chắc một lần nữa nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than, đất nước mất ổn định như Thái Lan, Ukraina,…Thế thì Việt Tân là phản bội nhân dân hay vì nhân dân.
                                                                   Nguyễn Huy| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"