Tuy mỗi chế độ chính trị một đặc điểm, có sự khác nhau nhất định với từng học thuyết mà nó gắn liền. Nhưng bản chất chống ngoại xâm, căm thù xâm lược yêu chuộng hòa bình luôn nằm trong tâm khảm của mỗi người Việt, và không do thể chế quyết định. Người dân Việt Nam từ xưa tới nay đều như vậy. Tinh thần kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm đã ăn sâu vào tiềm thức của con người. Điều đó thuộc về bản chất và chắc chắn rằng trong giai đoạn hiện nay cũng như vậy.
      Từ bao đời, kể từ khi Vua Hùng dựng nước đến nay, hễ bờ cõi có giặc động binh là dân ta một lòng hăng hái xung phong ra trận tuyến chống giặc.. Trong cả tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, giặc phương Bắc luôn là mối đe dọa thường trực. Tuy nhiên do lòng yêu nước của nhân dân ta nên nền hòa bình, độc lập mới được giữ vững đến tân bây giờ tuy đã có lúc đất nước bị đặt ách đô hộ. Từ Triệu, Đinh,  Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương . Vậy, lòng yêu nước và chống ngoại xâm không thể gắn với từng chế độ nào, trong cả quá trình lịch sử, chỉ cần chế độ nào hợp lòng dân, ắt hẳn chế độ đó sẽ lãnh đạo dân đánh thắng giặc ngoại xâm.
       Hiện nay, khi giặc phương Bắc đang vùng vẫy ngoài bờ cõi, tàu thuyền ngư dân bị đâm chìm, các lực lượng đứng mũi chịu sào như cảnh sát biển, kiểm ngư đang phải vật lộn để chống chọi với sự hung hãn của giặc Tàu. Ấy vậy nhưng những kẻ luôn cho mình là nhà dân chủ lại thừa cơ đục nước béo cò, nói rằng cần thay đổi chế độ thì mới có thể chống giặc. Thật là buồn và thấy nhục thay cho Tổ Quốc khi có những kẻ mang trong mình dòng máu Việt nhưng lợi dụng lúc Sơn hà nguy biến để hòng tuyên truyền tư tưởng sai trái. Có nói đây là một ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết kết hợp với mưu mô của những kẻ đang lợi dụng thời thế để phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chúng.
        Với lý lẽ cùn hơn cả chổi, những kẻ khoác mặt nạ dân chủ cho rằng chế độ ta hiện nay là chế độ thiếu dân chủ, độc tài, độc Đảng lãnh đạo nên không thể phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Vì vậy, cần phải thay đổi để phát huy sức mạnh của mọi giai tầng, thành phần trong xã hội nhằm tạo ra sức mạnh chống giặc ngoại xâm. Nhưng sao các vị dân chủ không nhìn lại rằng, Đảng ta trong lịch sử đã lãnh đạo nhân dân đi qua các chiến thắng thần thánh như thế nào? Chẳng phải một mình Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Pháp và Mỹ giành lại độc lập, thống nhất nong song đấy sao? Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, điều đó đã được chứng minh bằng thực tế lịch sử, không có gì phải bàn cãi cả. Hiện nay cũng vậy, Đảng vẫn giữ vững uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng trước nhân dân, đó là một trong những điều kiện cho thấy chúng ta cần vững tin hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc chống lại giặc ngoại xâm. Chế độ hiện nay vẫn tập hợp được đông đảo quần chúng, hơn nữa đã xây dựng được lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, đủ để đương đầu với giặc.
    Mặt khác chúng ta cần phải nhìn vào thực tế. Đó là yếu tốt xung đột về không gian sinh tồn của các Quốc gia thực tại rằng vấn đề xung đột lãnh thổ, cũng như chiến tranh là vấn đề của mọi thời đại và mọi Quốc gia, dân tộc đều có thể phải gánh chịu. Vì vậy, không thể nói rằng chính những người Cộng sản hay Đảng Cộng sản đã gieo rắc cho dân tộc Việt Nam.  Một minh chứng đó là Philipine và Nhật Bản, vẫn có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc chứ không phải riêng gì Việt Nam. Và càng không đúng khi những kẻ vẫn giả danh yêu nước nói rằng chính sự tương đồng về thể chế, bản chất chế độ nên khiến cho Việt Nam không thể thoát khỏi Trung Quốc nên mới bị Trung Quốc hung hăng, ngang ngược mà vẫn phải nhẫn nhịn. Xin nói lại rằng sự tương đồng về chế độ không có nghĩa là tương đồng về lợi ích Quốc gia dân tộc, và càng không thể vì tình hữu nghị mà nhún nhường, điều đó đã được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.  Sự ảo tưởng đến tột đỉnh của các vị mang mặt nạ dân chủ đó là cần phải thủ tiêu chế độ này đi để liên kết vô điều kiện với phương Tây và chống lại Trung Quốc. Có thể đối với những ai không hiểu biết thì đấy là một nhận định khôn ngoan. Nhưng xét kỹ càng thì đó là một ý tưởng “rước voi cửa trước rước hổ cửa sau”. Mỹ không thể đặt ách đô hộ vào Việt Nam bằng cách nô dịch trực tiếp thông qua sử dụng vũ lực nhưng Mỹ sẽ sử dụng các công cụ tài chính để nô dịch dân tộc các nước nghèo khổ.
     Những điều mà tác giả đưa ra trên đây nếu không phải là ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết thì cũng là chiêu trò mưu mô chính trị của những kẻ mang danh dân chủ trong giai đoạn hiện nay. Đây là một sự tiếm danh lòng yêu nước cho mục tiêu chính trị đớn hèn của những kẻ cơ hội này mà thôi.

         “Nếu đảng của Việt Tân lãnh đạo đất nước trong thời điểm hiện tại thì Việt Tân sẽ làm gì?” đây là câu hỏi mà gần đây sau sự kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời có hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 tại khu vực thuộc chủ quyền vủa Việt Nam trên Biển Đông mà những thành viên Việt Tân nhân cơ hội này để lấy cớ tung tin, tuyên truyền luận điệu cho chính mình. Đặc biệt là việc tuyên truyền những thông tin thể hiện về quan điểm hoạt động của Việt Tân, với việc hô hào, cổ động, kích động gây mất ổn định chính trị, từng bước thực hiện âm mưu cuộc cách mạng màu, diễn biến hòa bình.
 Một số luận điệu xuyên tạc nhưThứ nhất,  phải có những cuộc biểu dương tự nguyện, tự phát của hàng trăm ngàn người tham gia”, nếu như mà theo phương pháp này thì mấy trăm ngàn người suốt ngày chỉ đi biểu tình thì tình hình đất nước không biết sẽ ra sao, kinh tế, giáo dục, văn hóa sẽ như thế nào? có lẽ đất nước sẽ trì trệ, tan hoang, xã hội hỗn loạn. Thứ hai, những luận điệu về bản công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng hoàn toàn là do những luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc nhằm đưa ra những thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm trong trong xã hội, ấy thế mà chúng lại vin vào đó để cho rằng Việt Nam đã sai khi trao Hoàng Sa choTrung Quốc.
Ngoài ra, có lẽ là bản thân những đối tượng này được nuôi dưỡng, tài trợ bởi các thế lực thù địch của nước ngoài, được tài trợ để làm tay sai, chân rết cho bọn phản động, cơ hội chính trị, vì thế trong tâm tưởng của chúng luôn luôn gắn liền với hình ảnh đưa các nước như Mỹ để thành lập liên minh vùng "Biển Đông Nam Á", tạo ra sự đấu tranh tiêu cực, gây mất ổn định hòa bình trong khu vực cũng như thế giới nói chung. Đây hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Đảng và nhà nước ta là không liên minh hay tham gia bất cứ với liên minh quân sự nào, không trông cậy hay nhờ nước này để chống nước khác. Những kẻ âm mưu muốn nhờ cậy nước lớn chính là những kẻ yêu nước giả dối.
Liệu rằng với tư tưởng lúc nào cũng lấy chiến tranh, lấy vũ trang làm phương pháp giải quyết vấn đề thì có chăng không thể có hòa bình, hay lại là âm mưu kích động nhằm gây ra tình trạng mất ổn định trong nước. Thiết nghĩ, chỉ cần mọi người nhìn vào thành quả đất nước như hiện nay, với vị thế và vai trò của Việt Nam đóng góp vào tình hình chung của thế giới, chứng tỏ Việt Nam đang từng bước khẳng định mình, xã hội phát triển, con người được đảm bảo, chứ còn theo như những luận điệu của Việt Tân thì chắc một lần nữa nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than, đất nước mất ổn định như Thái Lan, Ukraina,…Thế thì Việt Tân là phản bội nhân dân hay vì nhân dân.
                                                                   Nguyễn Huy| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"