Những năm qua, hoạt động của các tổ chứ phản động lưu vong ở nước ngoài nổi lên nhiều diễn biến phức tạp về âm mưu và thủ đoạn. Một trong những tổ chức có “thực lực” và được chống lưng từ các nước tư bản chủ nghĩa, có hoạt động chống đối tinh vi xảo quyệt bậc nhất hiện nay là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân.
Tiền thân của tổ chức này là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh thành lập vào năm 1980. Sau một thời gian hoạt động vũ trang bạo loạn không hiểu quả. Tổ chức này thay đổi cơ chế hoạt động chuyển sang đấu tranh bất bạo động và lấy tên là Việt Nam Canh tân cách mạng đảng( Việt Tân).
Tuy nhiên, dù có thay đổi phương thức hoạt động, Việt Tân ngày nay vẫn đang thực hiện hình thức “khủng bố”. Bằng cách “khủng bố” vào niềm tin và ý thức hệ của con người Việt Nam.Bằng các luận điệu sai trái, bỉ ổi, bằng mạng lưới các “dư luận viên” bàn phím. Chúng đã xuyên tạc một cách sai sự thật, bỉ ổi, xảo trá nhằm đánh lừa dư luận quần chúng nhân dân. Những luận điệu như “Đảng cộng sản tồn tại được bao lâu?”, “ Muốn phát triển đất nước phải lật đổ Đảng CS”...Có thể thấy, Việt Tân với sự hậu thuẫn của các nước TBCN, các trung tâm phá hoại tư tưởng đang tìm cách “khủng bố” tinh thần người Việt Nam yêu nước chân chính.
Bên cạnh đó, Việt Tân còn tìm cách đưa người của chúng về trong nước thực hiện các hoạt động mang tính chất khủng bố thực sự. Như việc vào các ngày lễ lớn như 30-4 chúng đều cử người về đặt thuốc nổ, gây tiếng vang nhưng đều bị các cơ quan chức năng của ta ngăn chặn. Hay vụ việc mới đây, vụ bạo động của các công nhân ở Bình Dương hồi tháng 5 cũng có bàn tay dính dáng của tổ chức phản động Việt Tân.
Bỉ ổi hơn, chúng còn tìm cách “khủng bố” những người đã đứng ra chống lại chúng.Tiêu biểu như vào hồi tháng 6 Fanpage của Việt Tân, bị "sập", chúng tôi đã nhận định rằng chắc chắn đã có một số lượng rất lớn "báo cáo sai phạm" được gửi đến facebook, con số đó phải khoảng mấy chục ngàn người.Gần đây, để đáp trả, phía Việt Tân mở một chiến dịch report nick cá nhân một cách rầm rộ,chúng lên danh sách những người mà chúng quy kết là "dư luận viên" rồi kêu gọi report. Kết quả, mấy ngày qua nhiều thành viên của Hội bị sập nick như ngã rạ (để facebook khóa một nick cần khoảng trên 1000 report), dĩ nhiên chúng ta chẳng hề hấn gì, nhưng qua đó cũng thấy được bộ mặt của các nhà "rân chủ" đặc biệt là bọn khủng bố Việt Tân. "Hàng loạt facebooker nổi tiếng, vốn là mục tiêu chống phá lâu nay, có nhiều hận thù với "Việt tân" như Hoàng Thị Nhật Lệ, Võ Khánh Linh, Bao bất đồng, Bão Lửa, Ðường Xưa, Ðông Tuyền, Hoa Hồng vàng,... và hàng trăm admin các page nổi tiếng đều bị sập lên, sập xuống. 
Có trường hợp đã lập đến 20 nick dự phòng khác nhau, khi đổi sang tên cũ của mình cũng đều bị đánh sập trong tích tắc. Mức độ triệt phá cho thấy đây là chiến dịch được tổ chức tổng lực, bài bản, theo kiểu "truy lùng", "tìm diệt", không để bất cứ facebooker có uy tín, ảnh hưởng nào có thể hiện diện trên mạng. 
Có thể thấy, Việt Tân là tổ chức mang tính chất “khủng bố” nhân dân sâu sắc. Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần nhìn nhận cho đúng và đấu tranh với tổ chức này vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt  Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C     
Cách đây 60 năm. Vào ngày 21/07/1954 Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết .Đây là một Hiệp định có ý nghĩa quan trọng,  là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương…Đồng thời, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh, rút quân đội về nước. Cùng với đó Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.


Lễ kí kết Hiệp định Giơ - ne- vơ ngày 20/7/1954

Tuy nhiên, những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, trên các trang mạng của các tổ chức phản động, các đối tượng phản động  như Viettan, quanlambao, danlambao…xuất hiện các luận điệu xuyên tạc về Hiệp định giơ-ne-vơ. Mà tiêu biểu nhất là luận điệu: “Cộng Sản đã làm cho đất nước phải chia đôi”. Nhưng bằng cách nhìn lịch sử khách quan và từ những người yêu nước chân chính chúng ta có thể hiểu đôi điều như sau:
Thứ nhất, các tổ chức phản động này đang muốn hạ thấp uy thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc một cách tráo trợn lịch sử rằng: Quốc Gia Việt Nam(Tiền thân của VNCH) có đóng góp to lớn cho công cuộc độc lập dân tộc. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, ngay cả những người có trình độ lịch sử cơ bản cũng biết rằng cái gọi là Quốc Gia Việt Nam không hề có đóng góp nào trong công cuộc kháng chiến chống Pháp ngược lại còn chỉa súng vào đồng bào mình. Những kẻ bán nước dĩ nhiên lời nói của họ chẳng có trọng lượng nhất là việc tố ngược người khác bán nước.
Thứ hai, có thể thấy Đảng và Nhân Dân ta đã đấu tranh bền gan vững chí, chịu bao hi sinh mất mát với tới được ngày ký hiệp định Giơ-Ne, đó là một thắng lợi vô cùng to lớn. Lấy một thắng lợi của Cộng Sản, của nhân dân để làm bằng chứng tố Cộng Sản bán nước, e rằng quá ngu xuẩn.
Thứ ba, vấn đề chia đôi đất nước lúc bấy giờ là vấn đề khách quan, Hiệp định Giơ-Ne không chia đôi đất nước. Bời vì, thực dân Pháp lúc đó đã thua, họ chẳng có quyền gì để đòi chia đôi cả, chia ở đây là chia vùng đóng quân, chứ không phải chia lãnh thổ. Đây là chổ rất sơ đẳng, nhưng cố tình lập lờ đánh lận con đen, điều đó chứng tỏ các bạn rân chủ ngoài xuyên tạc ra trong đầu chẳng có gì cả.
Thứ tư, lịch sử đã chỉ ra rằng: Kẻ làm cho đất nước phải chia cắt chính là Mỹ và Diệm, khi đơn phương thành lập chính phử VNCH không thông qua bầu cử và từ chối hiệp thương tổng tuyển cử.
Có thể thấy, việc  xuyên tạc, dối trá nhằm phủ định vai trò to lớn của Hiệp định Giơ-ne-ver, cũng như phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của nhân dân ta là âm mưu to lớn của các thế lực thù địch. Hơn ai hết, chúng hiểu rằng, muốn thực hiện được âm mưu, ý đồ của chúng thì con đường ngắn nhất là hạ uy tín của “Đảng Cộng sản”.Tuy nhiên, nếu bằng việc làm bỉ ổi, vô liêm xỉ này thì chắc chắn chúng không bao giờ chúng có thể thực hiện được mưu đồ đó.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"