Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tầng lớp sinh viên giữ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng. Là tầng lớp trí thức kế cận, nguồn năng lực chất lượng cao của xã hội, là chủ nhân tương lai gần của đất nước. Ngoài ra, sinh viên là một bộ phận dân số đông đảo, năng động, có trình độ nhất định, nắm bắt thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, nhạy cảm với các vấn đề chính trị- xã hội.
Tuy nhiên, cùng với những đặc điểm tích cực đó, sinh viên ngày nay cũng được xem là một “miếng mồi” béo bở cho các thế lực thù địch lợi dụng. Nhìn lại các chính biến ở Bắc Phi, Trung Đông hay mới đây nhất là ở Ucraina. Chúng ta đều thấy được sự tham gia và vai trò đóng góp không nhỏ của tầng lớp sinh viên. Vậy, sinh viên Việt Nam có những đặc điểm gì mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng. Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:
Thứ nhất, điều có thể dễ dàng thấy được là một bộ phận sinh viên hiện nay có nhận thức chính trị không tốt. Ngày nay, trong môi trường hòa bình, phát triển, vấn đề nhận thức chính trị bị một số sinh viên không coi trọng. Họ coi rằng quan tâm đến chính trị chỉ đau đầu và chính trị không liên quan đến bản thân. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên ít quan tâm về chính trị, tình hình đất nước và khu vực, làm ngơ trước những biến động của đất nước. Mặt khác, do tâm lý ngại học tập chính trị, các văn kiện của Đảng và Nhà nước cho nên nhận thức chính trị của họ còn hạn hẹp, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ còn thấp. Chính thái độ thờ ơ với chính trị này là “tiền đề” cơ bản để các thế lực thù địch có thể lợi dụng. Một số trường hợp như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…
Thứ hai, đặc điểm tâm lý của sinh viên thường nông nổi, hiếu động. Họ là những người trẻ tuổi, tâm lý “dám nghĩ- dám làm” ở sinh viên cũng rất phổ biến. Cộng với nhận thức chính trị kém của một số sinh viên, họ dễ dàng bị kích động, dụ dỗ của các thế lực thù địch vào các hoạt động chống phá. Mới đây nhất là rất nhiều sinh viên bị các tổ chức phản động lưu vong, đứng đầu là Việt Tân mượn cớ kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc để phục vụ cho âm mưu của chúng.
Thứ ba, một số sinh viên có biểu hiện xa rời đạo đức cách mạng, có lối sống lệch lạc, trái với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, nguy hiểm hơn, một số sinh viên bị sa sút về đạo đức nghiêm trọng, các tệ nạn như vi phạm pháp luật, cờ bạc, nghiện hút…trong sinh viên ngày càng tăng. Chính những điều này là tiền đề, cơ sở để các thế lực thù địch có thể lôi kéo, khống chế, sử dụng sinh viên vào hoạt động chống phá.
Thứ tư, trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt nam, thanh niên sinh viên là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thay đổi, chuyển hóa, tác động, lôi kéo trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ.
Mưu đồ của TLTĐ là xây dựng lực lượng dân chủ vào trong giới trẻ, nhất là sinh viên; xác định số này với các lực lượng khiếu kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lượng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt Nam như các cuộc chính biến xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thời gian qua.
Chính vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"