Văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành và phát triển đều gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, ở giai đoạn nào văn học nghệ thuật cũng thể hiện tính chiến đấu đậm nét. Thời kì phong kiến, chúng ta đã từng nghe Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt thể hiện chủ quyền độc lập, tinh thần đấu tranh đến cùng để bảo vệ bờ cõi. Chúng ta cũng thường nghe lời hiệu triệu của Trần Quốc Tuấn với Hịch Tướng Sĩ của nhà Trần, nghe thấy Bình Ngô Đại Cáo vang vọng núi sông về tinh thần nhân nghĩa và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn. Đến thời đại Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Việt Nam lại tiếp tục lao vào những mặt trận nóng bóng cổ vũ mạnh mẽ trong phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy rằng tuy mỗi thời kì mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng văn học nghệ thuật vẫn có vị trí vai trò to lớn, có tính chiến đấu sâu sắc là nền tảng cho các chức năng tính chất khác của đời sống văn nghệ.
Phù hợp với quan điểm của Đảng về công tác văn học nghệ thuật trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có thể thấy tính chiến đấu của văn học nghệ thuật hiện nay chính là: bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các biểu hiện lệch lạc về văn hóa tư tưởng, sự xâm hại các dòng văn hóa độc hại tràn lan trên thị trường. Tính chiến đấu của văn học nghệ thuật cũng là sự phản biện, cảnh báo, phơi bày các hiện tượng xấu xa đen tối, các biểu hiện thoái hóa biến chất về nhân cách đạo đức xã hội và đạo đức con người, góp phần tiếp tục đấu tranh vào việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội.
Tuy nhiên đời sống văn học nghệ thuật hiên nay còn tồn tại nhiều điều đáng lo ngại: thị hiếu không lành mạnh, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền bằng mọi giá, văn hóa phẩm độc hại tha hồ tràn lan tác động nghiêm trọng đến nhiều bộ phận tầng lớp nhân dân. Nghiêm trọng hơn chính là những biến tướng về tính chiến đấu của văn học nghệ thuật mà biểu hiện trong thời gian gần đây chính là sự ra đời cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” do Nguyên Ngọc đầu têu. Tổ chức này chẳng qua là muốn tách văn nghệ ra khỏi sự lãnh đạo của đảng, phủ nhận thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, truyền bá lối sống thực dụng sa đọa, cổ súy hết cỡ cho khuynh hướng thương mại hóa kiểu tư bản… Như vậy thử hỏi tính chiến đấu ở đâu hay chỉ là một tổ chức xã hội dân sự được giật dây bởi nước ngoài. Đây là tác giả của cái gọi “Văn đoàn độc lập”- mà những trang như RFA, RFI, Việt Tân thi nhau đăng bài bình phẩm.Thiết nghĩ văn học nghệ thuật mà lại chống đảng, mà nhuốm màu bàn tay phản động kiểu này là vứt đi rồi/.

A.C
Thuật ngữ “nhân quyền” “chủ quyền” không phải bây giờ mới được đề cập từ nhưng lần đầu tiên được hiến định trong lịch sử thì phải cho đến bản hiến pháp của nước Mỹ 1779. 2 năm sau, nó lại được xuất hiện lần nữa trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ngày 26-8-1789 của cách mạng Pháp. Nhân quyền cũng được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ghi nhận thông qua “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948”. Điều đáng bàn là trước khi có được nhân quyền ấy, các dân tộc trên thế giới đã phải vất vả như thế nào để giành được “chủ quyền”, thứ mà cho đến tận bây giờ nhiều quốc gia vẫn phải ra sức bảo vệ để có thể bảo vệ nhân quyền cho toàn toàn thể dân tộc mình một cách hoàn chỉnh. Vậy câu hỏi được đặt ra là nhân quyền chủ quyền cái nào cao hơn cái nào, cái nào là cái quyết định?
Để biết được nhân quyền- chủ quyền cái nào cao hơn thì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, nhưng theo tôi trên hết chủ quyền vẫn cao hơn, xuất phát từ một số lí do chính sau.
Đầu tiên, về thời gian, nhân quyền cũng như chủ quyền là khái niệm gắn liền với sự ra đời, hình thành, phát triển của nhà nước. Chỉ khi nhà nước được thành lập, chủ quyền quốc gia được xác lập, đời sống chính trị kinh tế xã hội ổn định người ta mới có điều kiện suy xét tới thiết lập các công cụ pháp luật để bảo vệ và tăng cường các quyền của con người (nhân quyền). Do đó, nếu chủ quyền mất, nhân quyền đương nhiên cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng xấu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến nhân quyền của một con người mà là rất nhiều người trong quốc gia dân tộc ấy. Việt Nam là một bằng chứng, trước khi giành được chủ quyền, thành lập quốc gia độc lập riêng từ tay thực dân Pháp người dân Việt Nam phải chịu bao cảnh chết đói, chết rét, một cổ hai tròng áp bức. Khi chính quyền về tay nhân dân (tháng 8/1945), nhân dân đứng lên làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của chính mình, khi ấy ở Việt Nam nhân quyền mới thực sự có đầy đủ. Cũng chính vì thế, chủ quyền chi phối nhân quyền.
Thứ hai, về không gian, mỗi quốc gia khác nhau do hệ thống chính trị, pháp luật, ý thức hệ khác nhau nên nhân quyền và chủ quyền tùy thời điểm mà có thể được xử xự khác nhau nhưng chung quy lại không một quốc gia nào lại từ bỏ chủ quyền của mình để đổi lấy nhân quyền cả vì nó liên quan đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, đến danh dự của cả một dân tộc. Thậm chí để giành, bảo vệ cho được chủ quyền quốc gia dân tộc mà biết bao người dân trên thế giới đã phải đấu tranh trong thời gian rất dài, phải bỏ cả mạng sống nơi chiến trường. Người Mỹ, người Pháp, người Nga, người Việt Nam và tất cả các dân tộc khác đều trải qua quá trình như vậy.
Thứ ba và quan trọng hơn cả là thái độ, suy ngẫm của mỗi người dân. Mỗi người có một tổ quốc riêng nên tất nhiên họ sẽ ra sức ủng hộ chủ quyền của tổ quốc mình, có thể họ biết rằng quyền lợi cá nhân mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì sao? Vì họ hiểu rằng giữ vững chủ quyền của dân tộc mình, chẳng những là hành động trân trọng những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước trong quá khứ mà còn là góp phần bảo vệ quyền con người của các thành viên trong xã hội hiện tại và tương lai. Sẽ thật xấu xa làm sao, khi một nước với bất kì lí do và sự ngụy biện gì tiến hành xâm lược một nước khác có chủ quyền, nó đồng nghĩa với việc hạn chế hoặc tước bỏ các quyền cơ bản của cả một dân tộc khác. Điều đó khẳng định chủ quyền là yếu tố phải được tôn trọng hàng đầu nhất là trong quan hệ quốc tế.
Biết là như vậy, nhưng hiện nay nhiều nước tư bản lớn đứng đầu là Mỹ và các đồng minh phương Tây lại cố tình sử dụng cái gọi là “học thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền” để tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nước nhỏ yếu hơn nhằm thỏa mãn những lợi ích hẹp hòi, ích kỉ trong khi nội tại nhân quyền trong nước còn quá nhiều vấn đề để nói. Hơn nữa các nước này còn ra sức tuyên truyền xuyên tạc thiếu khách quan hoặc hậu thuẫn cho một số thế lực để khu khống tình hình nhân quyền của nước khác để mưu toan những ý đồ chính trị đen tối của mình.
Phù hợp với quan điểm chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam không cho phép nhân quyền cao hơn chủ quyền. Việt Nam lên án mạnh mẽ việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Đồng thời Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam. Vậy nên việc hiểu đúng, hiểu sâu sắc quan điểm của nhà nước về vị trí cũng như mối quan hệ giữa nhân quyền – chủ quyền trong tình hình hiện nay cũng là một hành động góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và nhân quyền cho mỗi người dân.
A.C


Cái tên Ucraina xuất hiện ngày càng dày đặc trong các bản tin thời sự ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì tình hình chính trị rất căng thẳng của quốc gia này. Bạo lực, biểu tình kéo dài từ tháng 11-2013 đến nay tại Ucraina đã tạo ra thực trạng vô cùng xấu trong đời sống chính trị kinh tế xã hội. Hàng nghìn công ty phải đóng cửa, hàng vạn công nhân bị thất nghiệp, giá cả hàng hóa thi nhau đội giá nhất là các nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày. Các ngân hàng ở Kiev, Khắc - Cốp đã phải hủy bỏ nhiều giao dịch, các chuyến bay quốc tế và nội địa cũng đã bị trì hoãn kéo dài khiến hành khách không khỏi lo lắng. Các tuyến đường bộ đi vào thành phố Kiev thì liên tục gặp phải rào cản bởi hàng loạt chiến lũy, lốp xe, hàng rào dây thép gai thậm chí là những xác nạn nhân xấu số gặp nạn trong các cuộc giao tranh bạo lực. Con số thương vong thì tăng hàng ngày, bệnh viện thật sự chật cứng bệnh nhân. Chỉ trong hơn 3 tháng đã có hơn 100 người chết vì đụng độ và bạo lực. Chưa hết ngay tại các cơ quan công quyền, cơ quan Chính phủ, dinh thự, nhà riêng, xe chở tổng thống cũng bị các tay súng cực đoan và các phần tử quá khích tấn công. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi mới đây Quốc Hội Ucaina ra nghị quyết phế truất tổng thống Viktor Yanukovych (22-2), bầu chủ tịch quốc hội mới ông Alexandr Turchinov sau đó đưa ông này lên làm tổng thống lâm thời, trả tự do cho bà thủ tướng Yulia Tymoshenko, khôi phục Hiến Pháp 2004… và dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội sớm hơn quy định.
Dư luận quốc tế không khỏi ngỡ ngàng vì tình hình chính trị Ucraina biến chuyển rất nhanh chóng đến như vậy? Người ta đã đưa ra các lí giải khác nhau về vấn đề này song tựu lại có thể điểm qua mấy ý. Thứ nhất lãnh đạo phe đối lập đã tung ra “con át” chủ bài là lực lượng cực đoan, lực lượng tài phiệt trong xã hội để thổi bùng lên những đợt sóng gió nguy hiểm mới vào tình hình kinh tế - xã hội Ucraina, vốn đã không mấy mặn mà trong nhiều năm qua, thách thức cảnh sát và các lực lượng chức năng của Chính phủ. Thứ hai trên mặt trận lập pháp lực lượng đối lập cũng tích cực thu hút mua chuộc hoặc ra sức ép các thành viên của các đảng phái trong quốc hội gây đối trọng với đảng cầm quyền. Thứ ba sự ủng hộ của các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức và các đồng minh.
So với các cuộc biểu tình, đụng độ trước đây có thể thấy tính chất mức độ của cuộc biểu tình lần này tại Ucraina đã khác hẳn, thậm chí so thể nói đã có bước tiến mới trong “kĩ thuật biểu tình” chống đối chính quyền. Đầu tiên số lượng người biểu tình tuy không đông đảo như “cách mạng cam 2004” nhưng tính bạo lực thì tăng hơn rất nhiều. Người ta đã thấy rất nhiều tay súng có vũ trang cầm súng ống, bom hơi cay, bom xăng, súng tự chế bắn nã liên tiếp vào lực lượng cảnh sát và các địa điểm cộng cộng. Thứ hai động thái của EU nghiêng hẳn về lực lượng đối lập. Một số nhân vật trong EU thậm chí còn tham gia phân phát thực phẩm cho đoàn người biểu tình, chụp ảnh ghi hình với đoàn người biểu tình, hứa hẹn hỗ trợ kinh phí tài chính. EU cho biết khối này sẽ tích cực hỗ trợ Ucraina 20 tỉ euro để tránh việc Ucraina rơi vào tình trạng vỡ nợ mà bản chất hành động này nhiều thời báo phân tích lại là “dùng tiền để mua ảnh hưởng từ Ucraina”. Thứ ba có thể kể đến chính là kế hoạch, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức lực lượng biểu tình chống đối được lãnh đạo phe biểu tình chuẩn bị rất chu đáo. Khi có thời cơ, nhận được sự ủng hộ của các đảng phái trong nước và ủng hộ quốc tế phe đối lập sẵn sàng “vặn dây cót” đưa cuộc biểu tình theo hướng khác ngay. Họ cũng không ngại ngần sử dụng bạo lực thậm chí mua chuộc lực lượng cực đoan, bọn tài phiệt tấn công vào các cơ quan chính quyền thủ đô Kiev, tác động lôi kéo các lãnh đạo của các đảng phái chính trị. Thứ tư, nội bộ chính quyền của tổng thống Viktor Yanukovych cũng có sự chia rẽ chưa từng thấy. Hàng loạt các lãnh đạo thân cận tổng thống, quan chức chính phủ lần lượt từ chức hoặc ủng hộ sang phe đối lập. Hôm 28-1-2014 thủ tướng Mykola Azarova và nội các của mình đã từ chức. Trong mấy ngày cuối tuần 22 và 23-1-2014 ngay tại cơ quan lập pháp, Quốc hội Ucraina cũng đưa ra nhiều quyết định không cần thông qua Tổng thống…
Ở Việt Nam như một lẽ thường để chống đối chính quyền các bè lũ thù địch rất có cảm hứng với biểu tình do đó tích cực vận dụng những món bài vở bắt chước từ các nước có biểu tình, có bạo lực trở thành một mốt không thể thiếu trong “giáo trình” phá hoại của chúng. Chúng muốn thông qua các chiêu trò biểu tình gây rối an ninh trật tự hòng đối trọng lại Đảng Cộng Sản. Chúng tăng cường vận dụng tuyên truyền lôi kéo móc nối và đủ các thể loại xấu xa tởm lợm nhất có thể để đạt được mưu đồ của chúng thông qua hệ thống các web và blog. Những cái tên có thể liệt vào danh sách tuyên truyền kích động khinh khủng nhất có thể nói tới như: dân làm báo, quan làm báo, vua làm báo, bô xít, VOA tiếng Việt, RFA, điếu cày, dân oan, tễu… Nhưng không biết chúng đã mở to mắt ra mà nhìn đất nước ta sẽ lâm vào đâu khi nhìn những diễn biến chính trị tại Ucraina hay thậm chí từ ngay từ nước láng giềng Thái Lan hay chưa? Sẽ là một “loạt đá” không oan tẹo nào giành cho chúng nếu như câu trả lời là chúng muốn nước ta như vậy!

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"