Đã là một xã hội thì luôn tồn tại những mặt tốt, mặt trái, rất khó có thể toàn vẹn mọi chuyện. Cái quan trọng nhất là nhìn vào mối quan hệ tổng thể, nhìn vào sự phát triển chung của xã hội, chứ cứ như mấy thằng phản động, cả ngày ngồi trong xó nhà mà phán xét này nọ, moi móc, đào bới những cái vụn vặt để nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước. Hỏi lũ phản động này xem là ai cho chúng được sống trong tự do, sống trong hòa bình, sống trong độc lập?
Trong một số blogger phản động trên trang Việt Tân cho rằng người Việt Nam nước đến chân mới nhảy, rồi đưa ra hàng loạt những vấn đề mà xã hội nào chẳng có “Ai cũng nói giáo dục là quốc sách, là tương lai, là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và dân tộc. Tuy nhiên khi vào lớp một “cháu nào cũng thông minh, cũng háo hức, cũng tài giỏi”, sau hơn 10 năm đèn sách sinh viên của chúng ta thành “thụ động, thiếu kỹ năng, yếu trong tư duy độc lập”. Các dự án cải cách giáo dục tốn kém nhưng cũng chỉ hời hợt vì cốt lõi của vấn đề là triết lý giáo dục tự do không được động chạm đến”. Nói đi thì phải nói lại, nếu chúng cứ nhằm vào những mặt trái của xã hội để mà phê phán thì chính chúng cũng chính là những vết nhơ, là vết sâu mọt trong xã hội này, vì chính chúng là những kẻ vong ân bội nghĩa, chống lại Đảng, chống lại nhà nước, chống lại nhân dân. Chúng là những kẻ ăn tiền của nước ngoài để chống phá đất nước.
Vậy tại sao chúng lại đưa ra những vấn đề phức tạp trong xã hội hiện nay để nên án? Mục đích chính của chúng là gì? Liệu rằng có đơn thuần chỉ là phê phán hay phản ánh đơn thuần. Không! Chắc chắn không phải thế. Vì chỉ với một vài điều như vậy mà chúng vơ đũa cả nắm rằng bản chất người Việt Nam nước đến chân mới nhảy?
Chúng thì sao? Chúng không phải là người Việt Nam à? Sao chúng lại nói vậy. Hay là chúng khác người Việt Nam, chúng không phải là người Việt Nam. Lấy căn cứ gì mà chúng lại nói người Việt Nam như vậy? Hay chăng chúng là những kẻ nước chưa đến đã nhảy. Thế nên đang sống trong hòa bình, độc lập mà chúng đã phản bội Tổ quốc, bán rẻ cái thân mình để đi theo bè lũ phản động, đi theo các tổ chức phản động để chống lại đất nước mà mình được sinh ra và lớn lên.Lương tâm, danh dự và nhân phẩm của chúng tính được bằng con số đô la cụ thể, chỉ cần ném cho chúng vài đồng là chúng sẵn sàng quay lại sủa, cắn lại chính quốc tịch của mình, dân tộc mà mình sinh ra.
Bản chất của chúng là gì? Bản chất chung vẫn là những kẻ phản bội Tổ quốc, ăn dơ phản động, ăn xằng nói bậy.

                                                                                     Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"