Gần đây, trên trang mạng của tổ chức phản động Việt Tân xuất hiện các bài viết phản bác, xuyên tạc về Hiệp định Giơ- Ne - Vơ với mục đích xuyên tạc, đánh lừa, bóp méo về lịch sử. Phủ nhận giá trị thực sự của hiệp định, đồng thời thêm thắt đề biến Hiệp định. Sau đây chúng ta hãy phân tích để hiểu rõ các luận điệu giả dối trên:
Thứ nhất: trong hiệp định Giơ-Ne-Vơ không có chủ thể tham gia nào có cái tên Quốc Gia Việt Nam, dĩ nhiên càng không có cái điều khoản nào nói giao miền Nam cho QGVN.Quốc Gia VN vốn là tay sai của Pháp, cùng người Pháp chỉa súng vào nhân dân.
Thứ 2: Hiệp Định Gio-ne-vo tinh thần chung nhất là yêu cầu Pháp và các bên công nhận và tôn trọng sự độc lập thống nhất của Việt Nam, vĩ tuyến 17 là "chia vùng đóng quân" chứ không phải "chia đôi đất nước", sau thời gian 2 năm Pháp phải rút hết quân và bàn giao lại cho VN. Tuy nhiên người Pháp lật lọng, bàn giao lại cho QGVN (vốn tay sai của Pháp), bọn QGVN lật lọng không chịu tổng tuyển cử mà với sự hậu thuẫn của Mỹ lập ra VNCH.
Thứ ba, về ngày giải phóng Thủ Đô: Khi Pháp trở lại, đánh vào Hà Nội, chính phủ VNDCCH buộc phải rút lên Việt Bắc (cụ thể là Thái Nguyên), nhân dân buộc phải đi sơ tán các nơi. Pháp chiếm đóng Hà Nội.
Mặt khác, sau chiến thằng Điện Biên Phủ và hiệp định Giơ-Ne, Pháp buộc phải rút quân khoải Hà Nội, chính phủ, quân, dân trở lại Thủ Đô (10/10)
Có thể thấy, Việt Tân vốn là hậu duệ của phường bán nước (QGVN - VNCH), nhưng xem ra không khá hơn là mấy, sự đê tiện được di truyền, bên cạnh đó sự ngu dốt và hèn kém tăng bội phần.
Hơn nữa, thiết nghĩ Việt Tân nên mở 1 lớp bình dân học vụ để dạy lại khả năng đọc cho đám admin trên fanpage của mình. Sau đó thì ném hiệp định Gio-ne-vo vào mặt chúng nó.
A.C


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"