Những năm qua, Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nhất định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó thành công nhất là đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân được ấm lo, giao dục phát triển, kinh tế bền vững. Có thể nói, Việt Nam là một điểm đến hòa bình, một cái tên đã được thế giới biết đến và ghi nhận.
Vậy tại sao khi cuộc sống của mọi người dân đang sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc thì bọn phản động lại đưa ra các vấn đề về việc chiến tranh, tranh chấp, sử dụng vũ khí quân sự để đối phó trong việc so sách lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông? Phải chăng chúng muốn kích động chiến tranh xảy ra, gây đau thương cho quần chúng nhân dân.
Chẳng biết trình độ kiến thức hay năng lực của chúng đến đâu nhưng cái việc chúng đưa ra những luận điệu về quân sự Việt Nam, đánh giá về sức mạnh quân sự Việt Nam yếu kém thì không thể chấp nhận được. Dựa vào căn cứ nào, thông tin nào, tài liệu nào mà chúng đưa ra nhận xét của 20 năm phát triển quân sự Việt Nam? Hay chúng cứ nói mồm cho vui vậy?
Ngoài ra, sau khi đưa ra những kích động về tranh chấp Việt Nam Trung Quốc, so sách sức mạnh quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho rằng Việt Nam yếu thế và kém cỏi mọi điều, có ý muốn hạ thấp vị thế Việt Nam so với Trung Quốc và muốn đưa vấn đề tranh chấp hiện nay được giải quyết bằng vũ khí quân sự, phá hoại cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển Đông.
Đồng thời với việc kích động như vậy chúng còn nêu ra cái lý tưởng của chúng chính là việc dựa dẫm vào phương Tây để làm thế cân bằng với Trung Quốc. Phải chăng vì bọn blogger này luôn luôn hướng đến muốn khôi phục lại chế độ ngụy quân, ngụy quyền, làm tay sai cho thế lực thù địch, một lần nữa đưa nhân dân vào cảnh lầm than.“Việt Nam phải tăng cường mối quan hệ với Mỹ, lấy Mỹ làm đối trọng để giữ cân bằng với Trung Quốc. Hơn nữa, nếu bang giao tốt đẹp, Việt Nam có thể được cơ hội mua vũ khí của Mỹ. Bỏ qua những hiềm khích của quá khứ để xây dựng tương lai, đó phải là chính sách để theo đuổi. Vì quyền lợi quốc gia, nước Mỹ đã vượt qua được nỗi đau chiến tranh Việt Nam. Hy vọng là ở Việt Nam cũng sẽ có những nhà lãnh đạo sáng suốt làm được chuyện đó.”
Liệu rằng với lý tưởng như thế này thì chúng có vì xây dựng đất nước tốt đẹp hay không? Hay là chúng đang bán nước, muốn gây chiến tranh, đục nước béo cò.
Luôn luôn dùng cách kích động, tuyên truyền những luận điệu phản động là cách mà bọn phản động này sử dụng trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại độc lập, tự do, hòa bình của đất nước.

                                                                   Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"