Việt Tân trở thành tổ chức phản động lớn nhất chống lại Việt Nam hiện nay, với âm mưu chuyển hóa thể chế chính trị của Việt Nam, Việt Tân thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chuyển hóa nội bộ, và phát triển lực lượng không ngừng. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm thì chúng không thực hiện được bất kỳ hoạt động nào bởi lẽ việc làm của chúng là đi ngược với chính nghĩa, ngược với lợi ích dân tộc, ngược với mong muốn của toàn dân.
Thời gian cuối năm này, Việt Tân vừa đưa ra một số điểm trong chiến lược phát triển mới của mình, nhìn chung mục tiêu chung của chúng vẫn không thay đổi và phương thức của chúng vẫn hoàn toàn là thực hiện chiến tranh không  khói súng, bất bạo động. Điển hình là điều hành hàng loạt các tổ chức phản động chân rết nhằm tạo ra hệ thống ảo cho rằng nhiều tổ chức chống lại Việt Nam nhưng thực chất vẫn là tay sai và chân rết của chúng.
Nghe có vẻ chuyên nghiệp khi Việt Tân đưa ra những mục tiêu chiến lược, mục tiêu trước mắt và lâu dài “Tuy nhiên, ưu tiên hiện nay của chúng ta là làm cách nào chấm dứt ách cai trị độc tài của Đảng CSVN với tối thiểu tổn thất cho dân tộc. Chính vì vậy mà trong giai đoạn hiện nay, Đảng Việt Tân quan tâm nhiều hơn vào việc vạch ra những sai lầm của chế độ CSVN để tác động lên sự suy nghĩ của mọi người nhất là chính thành phần đảng viên Cộng sản và những người đang phục vụ chế độ. Thay vì phải tốn sức vào những vận động chưa đúng lúc, ngay bây giờ cần ưu tiên dồn sức vào việc làm suy yếu khả năng thống trị của chế độ và xây dựng sức mạnh tổng hợp cho lực lượng dân chủ mà Đảng Việt Tân là một thành viên trong đó.” Việt Tân tự cho rằng mình là lực lượng nòng cốt, là lực lượng lãnh đạo. Tuy nhiên nếu thực sự như vậy thì thật là xấu hổ vì ngoài việc rêu rao những điều phi nghĩa thì Việt Tân chẳng làm gì được cho xã hội tốt đẹp hơn, chúng chẳng làm gì được cho đời, chỉ làm được việc duy nhất là đi xin tiền viện trợ cho các hoạt động chống phá của chúng.
Ngoài ra phương thức hoạt động của chúng là sử dụng các đài tự do Châu Á RFA, đài BBC, và các trang mạng blogger phản động để tuyên truyền và lôi kéo đồng minh. Có khi nào chúng không nghĩ rằng chúng chỉ có một vài trang thông tin phản động, còn Việt Nam có hàng trăm trang thông tin chính luận, sẵn sàng đưa những thông tin phản bác lại những luồng luận điệu phản động của chúng. Chúng chẳng thể làm gì được bởi lẽ những gì chúng viết ra, chúng nói ra, chúng xây dựng ra chỉ cho chính những con chiên của chúng đọc mà thôi, quay đi quay lại hoàn toàn không có ai khác. Cứ như vậy thì không bao giờ chúng có thể làm gì, vậy tại sao chúng không từ bỏ âm mưu, không quay đầu làm lại cuộc đời. Có lẽ bởi vì chúng sống hưởng thụ quen rồi, chúng quen với việc được chiều chuộng, được tài trợ, được viện trợ nên chúng lười lao động, chúng chỉ biết ngồi một chỗ há mồm chờ kẻ thù cho ăn lúc nào biết lúc ấy. Kẻ thù nói chúng làm gì chúng phải làm theo thì mới được cho ăn. Sống một cuộc sống như vậy có đáng sống hay không? Việt Tân cứ nói rằng lý tưởng cách mạng là dân chủ là phát triển, nhưng chính những kẻ đang làm cho Việt Tân lại chỉ là con rối, là con bài của một thế lực khác, chúng chỉ là tay sai, là con tốt phụ thuộc, như vậy thì lấy đâu ra dân chủ, lấy đâu ra tự do. Liệu những kẻ đi theo Việt Tân có nhận thức ra điều này?

                                                                 Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"