Trước thềm Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả nước đang trong những ngày tháng chuẩn bị chào đón năm mới, dự định những kế hoạch mới, những chiến lược phát triển mới, khẳng định sự lãnh đạo thành công của Đảng đối với đất nước, từng bước đưa nước ta phát triển ổn định, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thật sự, toàn Đảng, toàn đân đang trong những không khí hào hùng, đoàn kết một lòng cùng thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đề ra, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, nhân dân được ấm lo, hạnh phúc.
Tuy nhiên, trên các trang mạng của bọn phản động lại bắt đầu rục rịch với những lời lẽ kích động, nói xấu các cán bộ chủ chốt của Đảng ta, mặc dù chiêu bài này là quá nhàm chán nhưng có vẻ như những kẻ viết bài phản động không có phương pháp nào khác, thôi thì cố đấm ăn xôi, viết được vài bài rùi có tiền tài trợ của thế lực thù địch cho được ít nào hay ít ấy, trong đó có Nguyễn Gia Kiểng.
Chẳng hiểu đối với bọn phản động thì cuộc sống như thế nào mới là đầy đủ cho chúng, khi mà chúng đang được sống trong hòa bình, được hưởng tự do, được học tập, lao động và sống trong đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định như thế này mà suốt ngày chúng cứ kêu ca, kêu gọi theo tư bản độc tài thời ngụy quân, ngụy quyền trước đây chúng phục vụ, thời mà nhân dân mất tự do, sống trong lầm than. Phải chăng chúng muốn sống cho chúng sướng còn nhân dân thì khổ cực. Chúng mới là những kẻ tiểu nhân, ích kỉ và độc ác, chúng chỉ muốn phá hoại hòa bình, chúng chỉ muốn có áp bức bóc lột, và chính chúng là công cụ bị bóc lột bởi những bàn tay vô hình từ phía bên ngoài.
Và rồi như minh chứng cho luận điệu của chúng, chúng đưa ra hình ảnh của Nga và Trung Quốc hiện nay để nói về tương lai của Chủ nghĩa xã hội, chẳng biết là những kẻ phản động này tri thức đến đâu, tầm vóc đến đâu, nhưng chúng cứ nói những điều kiểu như chúng là những người khổng lồ, có thể quyết định số phận của từng quốc gia không bằng, thật là nhảm nhí! Chúng đưa ra biện pháp cho Việt Nam hiện nay là Việt Nam cần thay đổi xã hội thành dân chủ để được hưởng sự giúp đỡ của các nước dân chủ “Nếu thành thực chuyển hóa về dân chủ Việt Nam sẽ được các nước dân chủ và các định chế quốc tế nâng đỡ để ra khỏi khủng hoảng.” Nghe những luận điệu này thì chính chúng mới là những kẻ bán nước hại dân, chúng đang âm mưu dâng đất nước làm tay sai cho kẻ khác, một lần nữa đẩy nhân dân xuống lầm than. Chúng định dùng lời hoa mỹ để dụ dỗ những người nhẹ dạ hay sao?
Cái gọi là đa nguyên dân chủ hay dân chủ đa nguyên chỉ là cách gọi khác của hình thức tư bản chủ nghĩa, ở đó xã hội tồn tại những mâu thuẫn khó giải quyết, và kiểu sống bè phái, chia rẽ dân tộc, chia rẽ xã hội sẽ là cơ hội cho những kẻ đục nước béo cò. Hơn một lần cái luận điệu dân chủ đa nguyên đã bị phản bác, bóc trần bộ mặt phản động của những kẻ phản động đứng sau kích động, tuyên truyền nhằm âm mưu làm hỏng sự phát triển ổn định của xã hội, hòa bình cũng như cuộc sống yên bình của nhân dân. Và Nguyễn Gia Kiểng là một kẻ tôn sùng mu muội, không có lý tưởng, a dua theo sự dụ dỗ của các thế lực thù địch, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, không xứng đáng là người con dân của dòng máu Lạc Hồng.

Dù là Nguyễn Gia Kiểng, hay là bất kì kẻ phản động nào thì chúng cũng chỉ là những con sâu mọt trong xã hội, trở thành cái tật mà xã hội cần nên án và cắt bỏ đi khỏi cơ thể khỏe mạnh của xã hội hiện tại. Chúng chỉ là những con rối tay sai cho bọn phản động nước ngoài sai khiến, điều hành, chúng chẳng có ý nghĩa và sức mạnh gì ngoài việc mạnh mồm nói láo.
Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"