Trước thềm đại hội Đảng khóa XII, trên các trang thông tin của mạng internet gần đây liên tục xuất hiện những bài viết mang tính kích động tiêu cực, nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước và cán bộ cấp cao lãnh đạo đất nước. Tất cả những bài viết này đều xuất phát từ một điểm chung là từ những blogger phản động, những kẻ cực đoan, có tư tưởng phản động, chống phá kịch liệt.
Với nhiều lý do khác nhau, với những luận điệu khác nhau, chúng vin mọi cớ để thấy rằng bất kì lí do gì chúng cũng gán vào để tuyên truyền, nói xấu. Trong đó tập trung nhất là nói xấu cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ta.
Chúng ta không thể không nhớ đến những thành tích tích cực mà đất nước ta đã làm được trong những năm vừa qua, vừa ổn định phát triển kinh tế, vừa giữ vững ổn định chính trị về mọi mặt, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó nổi bật nhất là sự kiện Việt Nam đấu tranh hòa bình giữ vững ổn định chủ quyền biển đảo tại Biển Đông mà Trung Quốc luôn có những hành động nguy hiểm, gây tác động xấu đến tình hình an ninh khu vực, khi đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những bài phát biểu và khẳng định chủ quyền của Việt Nam, khẳng định tính chính nghĩa của mình, phản bác lại sự phi nghĩa của Trung Quốc.  Ấy vậy mà  những kẻ phản động lại xuyên tạc thành mâu thuẫn nội bộ giữ một bên thân Trung và một bên chống Trung nhằm tạo ra dư luận xấu, phá hoại nội bộ. Nguyên văn quan điểm mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong vấn đề Biển Đông là  “Vừa hợp tác – vừa đấu tranh”, nó thể hiện quan điểm của Việt Nam không gây phức tạp thêm tình hình của biển Đông, đấu tranh hòa bình. Rõ ràng là những kẻ blogger phản động này hạn chế hiểu biết, mù quáng, không hiểu gì nhưng lại hay nói nhiều, nói sai thành nói dại. Chẳng có câu nào, chẳng có ví dụ nào thể hiện việc thân Trung hay chống Trung, thế mà cái bọn phản động này chỉ cần có một câu mà có thể luận ra được cả mớ lý luận sáo rộng của chúng, đúng là cái bọn hay ba hoa, buôn chuyện.
Và thế là chỉ vì mỗi cái câu nói ấy, nội dung rõ ràng như vậy mà những kẻ phản động lại tụ tập vào bàn tán,  chém gió, tung hô hả hê về những gì chúng nhận thức được, mà về bản chất là sự sai lầm về nhận thức và kiến thức xã hội. Có lẽ vì vậy mà chúng chỉ là những anh hùng bàn phím dởm, cả ngày không biết làm gì, chỉ đi bới móc, xỉa xói, nói xấu người khác.
Nói đi cũng phải nói lại, chúng tuyên truyền như vậy thì chính bản thân chúng là ai, chúng là tay sai cho ai để chống lại đất nước, chúng là chân rết cho những kẻ phản động thì chúng không nghĩ gì sao? Con sâu làm giầu nồi canh. Thiết nghĩ chúng không nói thì không ai bảo chúng câm, chúng càng nói thì càng thể hiện sự ngu dốt của chúng.  Đã ngọng còn hay nói!

                                                        Lê Hạnh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"