Những ngày qua, các blogger phản động và bọn cơ hội chính trị liên tục tuyên truyền về dự luật của những kẻ phản động lưu vong ở Canada và lá cờ vàng Việt Tân. Rõ ràng bọn chúng chính là thành phần của tổ chức phản động Việt Tân thì mới u hô và sử dụng lá cờ vàng như là một niềm tự hào của chúng, niềm tự hào được trở thành những tên phản động.
Là những người có ăn có học, được học tập trong một xã hội hiện đại, nhưng trong thâm tâm của những kẻ này luôn giữ một tâm thế, ấy là những kẻ chạy loạn của Sài Gòn năm 1975. Vừa qua, những kẻ phản động ở Canada tổ chức Hội chợ Tết Ất Mùi với chủ đề “Bốn mươi năm Viễn Xứ” tại International Center 6900 Airport Road, Mississauga. Chẳng biết có những ai nhưng chúng cứ rêu rao rằng có đến mười nghìn người tham gia, và chúng sử dụng lá cờ vàng để tuyên truyền rằng đó là cờ quốc gia Việt Nam, chúng có mấy người mà dám nói là đại diện cho quốc gia Việt Nam, mà lại dùng cờ của Tổ chức phản động Việt Tân.
Miệng thì chúng tuyên truyền rằng chúng vì dân tộc, vì đất nước, nhưng hỏi xem chúng đã công hiến được những gì hay là suốt ngày đưa những thông tin phản động, luận điệu phản động chống phá Việt Nam. Chúng cứ bô bô là người Việt Nam nhưng không treo cờ Việt Nam mà lại treo cờ phản động Việt Tân. Thật là lố bịch.
 Đã là con người Việt Nam thì dù đi đâu cũng phải giữ lấy bản chất dòng máu con lạc cháu hồng, phát huy niềm vinh quang của Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc để rạng danh đất nước. Ấy thế nhưng chúng lại đi làm những con sâu mọt, làm tay sai cho nước ngoài, chúng ăn tiêu bằng Tiền đô la và phản bội lại dân tộc Việt Nam. Vậy thì chúng có đáng để nói ra từ Việt Nam, có đáng được dùng từ Việt Nam trong các quan hệ quốc tế hay không?
Việt Tân là tổ chức phản động, chống lại Việt Nam từ rất lâu. Chúng sử dụng rất nhiều các thủ đoạn khác nhau để nhằm tác động làm suy yếu, mất ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam. Chúng đã trở thành tổ chức phản động quốc tế, không quốc gia nào công nhận chúng, chúng sử dụng lá cờ vàng 3 sọc để nhằm kích động lại thời kì lầm than, nhân dân sống trong cực khổ, bị chủ nghĩa đế quốc bóc lột và đàn áp. Trong tâm tưởng của chúng luôn muốn hướng Việt Nam quay về thời kì đen tối nhất, trong đó chỉ một bộ phận là bè lũ phản động được hưởng lợi, trà đạp lên lợi ích của toàn dân tộc.
 Việt Tân mang bản chất phản động cực đoan và cực kì độc ác. Chúng chọn ngày giải phóng đất nước, độc lập dân tộc làm ngày quốc hận của bọn chúng. Chính chúng đang đứng ở phía đối nghịch với cả dân tộc, chúng chỉ có vài kẻ mà dám chống lại cả một khối đại đoàn kết dân tộc hay sao? Chúng bị đồng đô la quá ảo tưởng và mơ hồ. Chúng sẽ phải trả giá và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
                                                                  V.N.T| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"