Blogger Điếu Cày một thời gian trước là một đối tượng cực đoan mà mọi quan điểm, tư tưởng của Điếu Cày thể hiện sự phản động, chống lại đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, lợi dụng các sự việc xảy ra trong xã hội để viết bài xuyên tạc, tuyên truyền luận điệu phản động của mình. Điếu Cày đã phải trả giá thích đáng về các hành vi của mình theo quy định của pháp luật.
          Dường như ngựa quen đường cũ, sau khi trốn chạy sang Mỹ ẩn cư, Điếu Cày tiếp tục tham vọng lại những tư tưởng phản động của mình, chưa biết ăn năn hối cải. Hắn tiếp tục mong muốn xây dựng lại Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, một cái tên ảo trên mạng xã hội mà thành viên là những kẻ ảo vọng, cơ hội chính trị, sử dụng các trang mạng để viết bài thể hiện cái tôi quá mức, thể hiện tính phản động cực đoan về các vấn đề trong xã hội.
          Tại sao chúng lại sử dụng cái tên Câu lạc bộ nhà báo tự do, vì chúng muốn tự do viết những bài viết phản động, tự do hoành hành theo cái ảo vọng của chúng, thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết mà không tuân thủ các quy định của pháp luật. Chúng không hề có một trụ sở, không thành viên chính thức, không đường lối phát triển. Chúng chỉ là một lũ ô hợp, tập hợp lại với nhau, vì chúng cũng chẳng biết nhau là ai, vì chúng sử dụng những cái nickname giả, những trang blog cá nhân với nhiều cái tên mĩ miều mà có khi đứng sau chỉ có 1 kẻ điều hành tất cả. Chúng ảo như tương lai mờ ảo của chúng vậy.
          Trước đây, xuất hiện trên các trang mạng xã hội, cái gọi là Câu lạc bộ này của Điếu Cày hoàn toàn không ghi dấu ấn bằng bất kì kết quả, hay hoạt động nào. Cái mà người ta biết đến khi nhắc đến cái tên Hải Điếu Cày là một thằng Hải phản động, vi phạm các quy định của pháp luật. Sau khi được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật không biết hối cải, làm lại cuộc đời mà lại còn đi vào vết xe đổ trước đây, tiếp tục trở thành thứ u nhọt mà xã hội cần loại bỏ.
          Tin chắc rằng, chỉ sau một thời gian thì cái thứ gọi là câu lạc bộ này cũng sẽ chìm vào lãng quên và lúc đó sẽ lại có một kẻ khác tung hô với một cái tên mới, và một tổ chức phản động ảo lại ra đời chỉ bằng một cái tên ảo  do một kẻ vô danh nào đó đưa ra. Thiết nghĩ, ở cái tuổi gần đất, xa trời rồi, Hải Điếu Cày đừng mu muội, sáng mắt ra đi mà nhìn cuộc đời, già rồi mà vẫn bị lợi dụng, làm tay sai cho lũ cơ hội chính trị, lãng phí một đời.

                                                                   Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"