Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã khác xưa
Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã trở cờ
Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã xế chiều
Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã không còn tỉnh táo…..
Nguyễn Trọng Vĩnh nay không có tư cách ý kiến với xã hội.
Nguyễn Trọng Vĩnh, con người từng được nhiều người tôn trọng, nhiều người nể phục, nhưng nay đã khác xưa. Người ta nhìn vào ông không phải để xem ông có những cống hiến gì, xem tài năng của ông có “gừng càng già cay” như quy luật của cuộc sống, thay vào đó, người ta muốn xem ông diễn tuồng, xem ông thể hiện những suy nghĩ của con người xế chiều “bất cần đời”.
Nay xã hội Việt Nam đã đổi thay nhiều, một tin rất đáng mừng đối với đất nước, cuộc sống người dân đã thay đổi, mà hơn hết chính là việc những người trẻ đang tiếp bước lý tưởng một thời của thế hệ đi trước trong xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Có quá bất cập không khi một người đã từng là ngọn cờ đầu của lý tưởng nay thay đổi 180 độ rồi.
Chúng ta đã được đọc nhiều bài viết của ông Vĩnh trong thời gian xế chiều nhưng có một điểm chung ở đây, đó chính là việc ông đang khuyên người trẻ đi ngược lại con đường đã chọn một cách vô cớ, thiếu tính thuyết phục. Buồn thay, buồn thay!
Ảnh: Nhân sĩ xưa xuất hiện khi đất nước cần, nay họ nhận mình có tài, và họ xuất hiện khi đất nước không cần
Nhơn sĩ ngày nay khác xưa quá nhiều, xưa họ có tài, họ xuất hiện khi đất nước cần, nay họ nhận mình có tài, và họ xuất hiện khi đất nước không cần. Nhơn sĩ cỡ như Nguyễn Trọng Vĩnh cũng chỉ mãi là một nhơn sĩ quèm thôi. Kinh nghiệm của ông đã từng là bài học cho nhiều người, nhưng với hiện tại, bấy nhiêu cống hiến, bầy nhiêu kinh nghiệm cũng không thể giúp ông thay đổi được chính ông. Một nhơn sĩ đã xế chiều.
Bên cạnh đó, nhơn sĩ Trọng Vĩnh cũng đang thể hiện cho người ta thấy được rằng, ông là con người không tỉnh táo, lời lẽ được ông nói ra thường có tính lặp đi lặp lại. Ông có ý kiến,  nhưng cách diễn đạt ý kiến của ông là sự học đòi thế hệ trọng trong việc đăng status, đăng cảm xúc lên tường của mình, đăng những thứ càng nổi để thu hút càng nhiều người đọc càng tốt. Hổ thẹn!
Là một người trẻ, đúng lý tôi sẽ học theo ông, xem ông là một tấm gương, nhưng tôi không làm như thế, bởi lẽ tấm gương tôi cần phải là một con người có lý tưởng vững vàng, có lập trường kiên định chứ không phải nay đây mai đó, thay đổi xoành xoạch.
Niềm Tin| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"