Khi quá khứ đã khép lại, khi mà những đau thương của những cuộc chiến tranh đã qua, chúng ta không quên quá khứ, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ôm mộng quá khứ mãi để không phát triển được. Xã hội đã phát triển, cuộc sống đã thay đổi, mặc dù thành quả hiện tại là kết quả đấu tranh của các thế hệ đi trước, chúng ta không quên điều đó, chúng ta vinh dự và tự hào về tinh thần dân tộc cũng như tình yêu đất nước. Tuy nhiên, với bản chất luôn lợi dụng các vấn đề phức tạp hoặc bới móc những tiêu cực trong xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc và kích động các luận điệu phản động.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Trong những ngày qua, số đối tượng phản động dưới cái danh “Voices of Vietnam” liên tục đưa ra những thông tin về vụ việc những công dân bị xâm hại trong thời kì chiến tranh, chúng đòi kiện đối với ủy ban Liên hợp quốc cũng như chúng muốn đòi lời xin lỗi từ chính quyền Hàn Quốc. Tuy nhiên, có thể thấy rằng chúng muốn thông qua các luận điệu xuyên tạc này để gây ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Chúng âm mưu gián tiếp làm giảm uy tín của Đảng, nhà nước Việt Nam khi mà Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế của mình trong mối quan hệ ngoại giao với các nước.
Bản chất của tổ chức Voices of Vietnam chính là những đối tượng cơ hội chính trị và phản động thành lập các tổ chức mang danh nghĩa xã hội dân sự, thành lập các trang mạng blog, các diễn đàn trở thành nơi cho chúng đưa các vấn đề nhạy cảm trong xã hội, các vấn đề tiêu cực trong cuộc sống mổ xẻ dưới lăng kính phản động của chúng để xuyên tạc về Đảng về Nhà nước Việt Nam. Đây là một tổ chức phi nghĩa, hoạt động trái phép, không tuân thủ quy định của pháp luật. Chính vì vậy với nội dung đòi hỏi lời xin lỗi từ chính quyền Hàn Quốc thời gian qua về vấn đề lịch sử để lại là một trong những nội dung xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết ngoại giao quốc tế, gây hiểu nhầm trong dư luận quần chúng nhân dân.
Mỗi cá nhân khi tìm đọc và tìm kiếm thông tin cần có sự tỉnh táo và tránh những nội dung thông tin trái chiều, phản động, đặc biệt những nguồn thông tin từ những hội, nhóm phản động hoạt động trái phép.
                                                                             Nguyễn Huy


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"