Cái gọi là “xã hội dân sự” hiện đang được giới “dân chủ cuội” trong nước bàn luận rất nhiều. Đây là một mô hình phát triển của xã hội tư bản vào Việt Nam. Thực chất, nó là chiêu bàn nhằm giảm ảnh hưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Thực tiễn các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ một phần nguyên nhân là do chiêu bài này. Chính Mỹ và các nước Phương Tây thông qua các NGO đã hỗ trợ cho cái là “xã hội dân sự” phát triển trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa và dẫn tới sự thất bại của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Mặt khác, chính cái gọi “xã hội dân sự” đã khiến cho các đảng phái như “nấm mọc sau mưa” khi các nước xã hội chủ nghĩa tuyên bố giải thể.
Ảnh: Nguyễn Quang A, một con người ba phải (Nguồn: Internet)
Mục đích của “xã hội dân sự” theo cách nói mĩ miều của các nhà “dân chủ” là đảm bao cho người dân được tự do tham gia các tổ chức dân sự, các tổ chức dân sự này sẽ phát huy quyền làm chủ của người dân, chính nó cũng chịu trách nhiệm với nhà nước. Tuy nhiên, xét thấy, ở Việt Nam hiện này, với mô hình chính trị như thế chúng ta đang phát huy dân chủ cũng như thu hút được quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội theo các lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính…. Cụ thể là thông qua đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, công đoàn, … đã đưa quần chúng nhân dân vào các tổ chức để họ phát huy năng lực của mình.
Vậy nên, tuyên bố của Nguyễn Quang A, một con người đã nhiều lần được đưa đi tập huấn ở nước ngoài về “xã hội dân sự” rằng: “Ai ngăn cản “Xã Hội Dân sự phát triển, sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác” được Blog Nguyễn Tường Thụy đăng vào ngày 30 tháng 10 là sự thách thức với phần còn lại của xã hội này. Theo ông này, cứ phải “độc lập” các tổ chức xã hội dân sự, không chịu sự quản lí của Nhà nước thì mới có thể phát triển được. Nhưng nếu ông nào cũng đòi “độc lập” thì nhà nước thương tôn pháp luật sẽ biến thành cái gì. Không có ai quản lí thì tổ chức đó sẽ đi đâu, về đâu. Mặt khác, như đã nói ở trên, ở Việt Nam đã có các tổ chức quần chúng đủ sức thu hút quần chúng, đủ sức đưa quần chúng đi vào lề lối và phát huy năng lực của họ. Vậy nên, cái lí thuyết “xã hội dân sự” đó không cần thiết đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Qua đây, xin được chuyển đến Nguyễn Quang A,  một học thức đã “trở cờ”, có nhiều hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam một thông điệp: “Ai làm biến tấu xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ bị đào thải”. Nếu ông Nguyễn Quang A, không chịu thay đổi quan điểm của mình, tỏ thái độ cứng rắn như thế, tôi tin,  chính ông cũng sẽ bị đào thải khỏi xã hội này.  Bên cạnh đó, cũng nói thêm, không phải người Việt mình nhận thức sai về “xã hội dân sự” mà chính ông đang làm biến tưởng bản chất nói bằng căn nguyên của hai chữ “độc lập”. Cách làm của Việt Nam trong việc đảm bảo dân chủ, sự phát triển của đất nước là phù hợp với con người Việt. Còn áp nguyên mô hình của các nước tư bản vào Việt Nam, ai dám chắc nó sẽ thành công??? Chính ông đang muốn nước mình thành chuột bạch bằng sự hoang tưởng, độc đoán trong suy nghĩ. Chính ông đã hỏi ý kiến của những người khác về những việc làm của mình chưa?  hay đó chỉ là cách áp đặt khi ông cho rằng mình “có tuổi” thì mình “có quyền”.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"