Tổ chức khủng bố Việt Tân, tên viết tắt của tổ chức Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng. Ra đời trong thời kỳ hậu chiến, là đứa con quái thai của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tập hợp đám tàn quân của Ngụy quân sống lưu vong do Hoàng Cơ Minh, sĩ quan Ngụy quân cầm đầu tiến hành các hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, tổ chức khủng bố Việt Tân đã nhiều lần tổ chức các chiến dịch xâm nhập người, phương tiện và vũ khí vào trong nước để tiến hành các hoạt động khủng bố, lật đổ chính quyền. Từ đó đến nay, dưới sự hậu thuẫn, tài trợ của các thế lực chống Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục các hoạt động chống phá đất nước với nhiều phương thức khác nhau. Đáng chú ý là Việt Tân đã chỉ đạo, tài trợ cho nhiều hội nhóm dưới danh nghĩa “tổ chức xã hội dân sự độc lập” trong nước tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, âm mưu gây ra sự bất ổn của tình hình chính trị - xã hội trong nước.
Hoạt động chống phá của Việt Tân ngày càng công khai, trắng trợn. Thời gian gần đây, trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đến Việt Nam (ngày 5-6/11/2015), tổ chức khủng bố Việt Tân đã trực tiếp tiến hành các hoạt động biểu tình ở hải ngoại và chỉ đạo các hội nhóm tay chân trong nước biểu tình phản đối sự kiện ngoại giao này.
Người yêu nước chân chính đều hiểu rõ hoạt động biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình chỉ là phá hoại, làm xấu đi hình ảnh của đât nước chứ chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông giữa nước ta với Trung Quốc. Việt Tân chính là kẻ có lợi nhất trong các hoạt động biểu tính gây rối này. Sự thâm độc và nguy hiểm của Việt Tân là thông qua các hoạt động biểu tình này chúng muốn hướng mũi nhọn sang đả kích, vu cáo và xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta hèn nhát, nhân nhượng trước Trung Quốc. Lâu nay, ở hải ngoại chúng cũng luôn tuyên truyền, xuyên tạc, mị dân đối với một bộ phận Việt kiều và đồng bào ta ở nước ngoài về tình hình chính trị, xã hội trong nước. Âm mưu của chúng là lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội hoặc tìm cách xoáy sâu vào hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội để kích động, gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Ảnh: Tài chính là chiêu bài chính để VT lợi dụng lôi kéo những người nhẹ dạ tin theo
(Nguồn: Internet)
Thông qua các hoạt động biểu tình này, chúng muốn thực hiện phép thử về tập hợp lực lượng trong tiến hành các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để lật đổ chính quyền như đã diễn ra ở nhiều nước Bắc Phi, Trung Đông. Đây là phương thức đấu tranh bất bạo động trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang tiến hành nhằm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam thông qua sự tài trợ, hậu thuẫn về mọi mặt cho các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân.
Dưới sự hậu thuẫn đó, Việt Tân đã liên tục đưa người, phương tiện, tài chính… về nước để chỉ đạo các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nhằm gây ra sự bất ổn chính trị - xã hội trong nước tạo thời cơ thực hiện âm mưu lật đổ chế độ. Nham hiểm hơn, người của tổ chức khủng bố Việt Tân còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hạn chế về trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền mị dân, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Trong các hoạt động biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, người của Việt Tân đã dụ dỗ một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số cầm, đứng trước các băng rôn, khẩu hiệu để chúng chụp ảnh để gây thanh thế, phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, mị dân của chúng.
Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá đất nước đầy nham hiểm, thâm độc của tổ chức khủng bố Việt Tân như việc chúng chỉ đạo các hội nhóm trong nước kích động, lôi kéo tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và các hoạt động khác nhằm chống phá đất nước thì mỗi người dân yêu nước phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước âm mưu và ý đồ của chúng.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"