Một số người mang đầu óc nô lệ cộng hưởng theo cái tư duy nghèo và thấp mà vẫn cứ ngày đêm đi đấu tranh cho dân chủ, đi phát biểu ngông với những bút tích so sánh đến nực cười mà vẫn không chịu nhận thấy những thứ mình nói, thứ mình viết không ra một cái hình thể hệ thống gì. Chiến tranh đi qua, những gì mà đế quốc thực dân mang lại cho dân tộc mà đến ngày nay vẫn chưa khắc phục hết, nhưng với những cái đầu nô lệ với tư duy mặt đất vẫn còn lải nhải ca ngợi “công ơn” nước mẹ mìn Pháp. Sau những gì xảy ra, họ vẫn cho rằng Pháp không ít thì nhiều đã đem đến lợi ích gì đó cho Việt Nam. Vậy mẹ mìn Pháp đã mang lại cho chúng ta cái gì?
Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng. Pháp hốt tài nguyên về nước, khai thác triệt để nhân công nô lệ mười phần thì bỏ ra một phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ...Pháp ở Việt Nam. Vậy chúng ta có cần nhớ ơn Pháp giựt đi chín phần kia đem về làm giàu cho nước Pháp không?! Nếu Pháp không vào “khai hóa” bằng cách ăn cướp gần 100 năm, thì với chín phần kia chúng ta đã xây dựng được bao nhiêu cơ sở hạ tầng khác nữa?
Nhìn đâu xa, ngay anh bạn Thái Lan đâu cần cho một nước thực dân phương tây nào vào xây dựng cho họ đâu nhưng hạ tầng cơ sở của họ vẫn hơn Việt Nam đấy thôi? Chẳng lẽ người Việt ngu hơn người Thái nhiều đến thế? Nhất định phải có Pháp “khai hóa” thì mới có cơ sở hạ tầng?!
Thứ hai, về chữ viết. Chữ quốc ngữ hiện nay là công cụ được phát minh bởi những linh mục Công giáo phương tây và một số con chiên người Việt với mục đích tiếp cận sâu rộng quần chúng để lôi kéo phần hồn người Việt về với nước mẹ mìn Pháp rồi dùng họ chống lại dân tộc. Như vậy đây có phải là một món quà?! Nó chỉ là một thứ vũ khí của phương tây và tay sai mà chúng ta đã trưng dụng như một chiến lợi phầm. Từ cổ chí kim đến nay, chưa kẻ thắng cuộc nào lại cảm ơn về những chiến lợi phẩm cả, mà bản chất chính là ở chỗ mình chỉ lấy lại những gì thuộc về phần mình mà thôi, đó là cái hồn của dân tộc! Nhìn sang các dân tộc Đông Á như TQ, Triều tiên, Nhật họ có cần dùng mẫu tự Latinh làm chữ viết đâu nhưng họ vẫn phát triển hơn Việt Nam đấy thôi?

Ảnh: Sau 100 năm Pháp cai trị Đông Dương, đời sống người dân đã trở nên tồi tệ hơn cả trước đó. (Nguồn: Internet)
Thứ ba, về văn hóa. Để bình định Việt Nam, Pháp tiến hành chính sách ngu dân. Xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học. Có mở trường thì cũng dạy theo hướng đào tạo tay sai. Các kiểu giáo dục mở mang dân trí như Cụ Phan Chu Trinh hay đào tạo theo kiểu du học về cứu nước của Cụ Phan Bội Châu đều bị Pháp dẹp bỏ. Khi giành chính quyền, Việt Minh phải đối diện với 95% dân số mù chữ! Pháp bắt buộc dân chúng phải tiêu thụ rượu mạnh, mở nhà hút thuốc phiện đầu độc cả mấy thế hệ. Người Việt không được đảm nhiệm các chức vụ quản lý vĩ mô dẫn đến việc thiếu thốn kinh nghiệm điều hành đất nước sau này. Điều này thể hiện rất rõ trong các chính quyền ngụy cũng như cách mạng sau này.
Sự thật về “công ơn” của nước mẹ mìn Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng đã được chính tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thừa nhận và đúc kết: “Sau 100 năm Pháp cai trị Đông Dương, đời sống người dân đã trở nên tồi tệ hơn cả trước đó.” https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/fdrjs.htm
Sản phẩm của chính sách ngu dân của thực dân Pháp nói trên vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở cho đến ngày hôm nay và tiếp tục tinh thần đó, các phan cuồng CC bám gót dày thực dân mang hình hài của một khối óc nô lệ và tư duy mặt đất vẫn ngày đêm ảo tưởng, salon tên tuổi để mơ về một chế độ hiện hữu tại VN sinh sôi và nảy nở dưới kiếp nô lệ, phụ thuộc như chế độ nô lệ của ông cha để lại nhằm ca ngợi công ơn “khai hóa” của Pháp bất chấp sự thật lịch sử. Nhưng cũng chính loại người mang đầu óc nô lệ phương tây này lại hay so sánh, thắc mắc tại sao VN không giàu mạnh như những nước thực dân đế quốc phương tây!

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"