Đại hội Đảng đã bắt đầu diễn ra từ ngày 20/01/2016 nhưng các bạn đầu bò CC cực đoan vẫn đang không ngừng hà hơi tiếp sức cho các hoạt động chống phá của mình với những nội dung và luận điệu nặc mùi “ngu” mà nghe đến chúng ta không thể chấp nhận nổi.
Một thực tế chứng minh cho loài chống cộng là chúng chỉ biết ra sức chống phá và gặm nhấm bất cứ mọi vấn đề nào chúng cho là chúng có thể. Nhưng chúng lại không hề hiểu bản chất và tính chân thực của vấn đề mà chúng đang nói tới. Chúng yêu cầu ĐCSVN công bố 90 triệu lá phiếu của dân bầu cho đồng chí TBT? Vậy chúng có hiểu gì về quy trình bầu cử ra chức vụ TBT ĐCSVN hiện hành?
Ảnh: Đầu bò mà cứ bàn chuyện bầu cử (Nguồn: Facebook)
Theo quan điểm ngu và dốt nát của chúng, thì trong lần Đại hội này, toàn thể nhân dân và đất nước Việt Nam chúng ta, mỗi người trên tay cầm một phiếu bầu không phân biệt người già, người trẻ, phụ nữ hay đàn ông, miễn là công dân VN phải đi bầu cử ra chức vụ TBT của đất nước. Hóa ra lâu nay chúng không hề hiểu về cách thức bầu cử ra các chức vụ chủ chốt của đất nước ta, trong đó có chức vụ TBT của đất nước. Tác giả xin phép thông não bọn chúng như sau:
Vị trí TBT của đất nước là việc bầu cử nguyên thủ Quốc gia, do đó phải tuân thủ theo những quy định và nguyên tắc bầu cử mà pháp luật đã quy định, chứ không thể là bầu và lựa chọn những chức vụ bình thường trong đại hội võ mồm để tìm ra chức “minh chủ nói sàm” của bọn chúng. Hơn nữa, Chức vụ TBT là vị trí chức vụ của Đảng, do đó trong công tác bầu cử phải do đích thân đảng viên mới có quyền bầu cử, còn quần chúng ngoài đảng thì không thể tham gia hay nói cách khác không có quyền tham gia bầu cử chức vụ TBT.
Về việc quy định về các nguyên tắc khi bầu cử ra chức vụ TBT thì căn cứ theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, trình tự, thủ tục bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. http://tintuc.vn/xa-hoi/chuc-vu-tong-bi-thu-cua-dang-khoa-xii-duoc-bau-nhu-the-nao-89947 .
 Mặt khác, quá trình bầu cử các chức vụ trong Đảng được tiến hành từ cấp cơ sở, sau khi tiến hành bầu cử các cấp tại cơ sở chọn ra những đảng viên đã được tín nhiệm từ quần chúng để tham gia ứng cử lên cấp trên và xem xét lựa chọn trong cuộc Đại hội Đảng do một đoàn chủ tịch đứng đầu làm công tác lựa chọn (Nếu có trường hợp tái cử chức vụ TBT thì phải được sự nhất trí của tất cả các cử tri thông  qua lá phiếu và được sự công bố của chủ tịch cùng đoàn kiểm phiếu đại hội) theo quy định. Do vậy, công tác bầu cử ra chức vụ TBT phải trải qua một chu trình bầu cử và chọn lọc chặt chẽ, đầy tính dân chủ và công bằng theo quy định của BCH TW và điều lệ tổ chức Đảng chứ không hề như các luận điệu ngu dốt đòi phổ thông các đầu phiếu như mấy bạn đầu bò CC đòi hỏi.
Một thực tế trên trường chính trị thế giới hiện nay chúng ta thấy rằng, việc cử tri tham gia bầu cử ra các chức vụ nguyên thủ quốc gia là rất hiếm và ít khi xảy ra.  Không nước nào cử tri trực tiếp bầu quan chức Chính phủ. Cử tri chỉ bầu Dân biểu, Thượng nghị sỹ, đại biểu Quốc hội hoặc đại cử tri rồi những đại diện này mới bầu ra Tổng thống hoặc Chính phủ, người dân không trực tiếp bỏ phiếu bầu các vị trí nêu trên.
Điển hình như bầu cử ra chức vụ Tổng thống Mỹ,  bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra theo quá trình bầu cử gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn bầu chọn các ứng cử viên của các đảng gọi là Bầu cử sơ bộ và giai đoạn chính thức bầu Tổng thống từ trong số các ứng cử viên gọi là Tổng tuyển cử. Giai đoạn Bầu cử sơ bộ là quá trình các ứng viên cạnh tranh trong nội bộ đảng để trở thành người đại diện duy nhất của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng do các đảng viên trong các đảng này bầu chọn ra. Giai đoạn vận động tiến cử kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 của năm diễn ra cuộc bầu cử. Ứng cử viên chiến thắng trong cuộc vận động sẽ tiến cử chọn ra một người để lập liên danh cùng tranh cử với mình.
Do vậy luận điệu đòi 90 triệu lá phiếu bầu cử cho chức vụ TBT của đất nước ta là một luận điệu hoàn toàn sai lầm và thiếu hiểu biết trầm trọng về tính pháp lí về việc bầu cử ra một chức vụ. Đại hội Đảng đang diễn ra, những luận điệu và ý kiến phát ra từ những con bò về chính trị cần được chúng ta thông não cho chúng để chúng còn hiểu biết và mở mang đầu óc tiếp thu những thứ tinh túy mà nhân loại đang dùng đến. Nếu không, đầu óc của chúng cứ u mê lạc hậu mãi đâm ra chúng cứ nghĩ mình là nhất, là vô địch về chính trị trong khi vấn đề chính trị hiện nay đang là một vấn đề đi nhanh không ngừng nghỉ mà không chờ những ai có đầu óc chậm hiểu và ngu dốt.
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"