Chào mừng đại hội Đảng thành công, cũng đúng dịp Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi mới, 86. Từ lúc thành lập ngày 03/02/1930, Đảng cộng sảnViệt Nam đã được lịch sử giao phó, sự phát triển của Đảng trải qua những thăng trầm, gắn chặt với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế.
Từng được thành lập bởi một những người Việt Nam yêu nước, khi phong trào vô sản thế giới đang phát triển mạnh, Đảng cộng sản Việt Nam đã lên trong lòng xã hội của chế độ thuộc địa do bọn cướp nước lập nên. Từ chỗ phải hoạt động ngoài nước, sau chuyển vào khu vực rừng núi phía Bắc, dưới sự lãnh đạo, dẫn đường của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo cuộc cách mạng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.
Ảnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn Internet
Cũng không biết từ bao giờ, Đảng cộng sản Việt Nam đã được gắn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, được nhân dân gọi với cái tên trừu mến “Đảng ta”. Vậy là Đảng ta đã nhận nhiêm vụ lịch sử, đại diện của nhân dân, của phong trào cách mạng của Việt Nam, đã tự khẳng định mình bằng các hành động cụ thể, thiết thực nhất. Đảng ta cũng thường xuyên kết nạp những quần chúng ưu tú, có chí hướng phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng cũng tự làm mới cho mình thông qua việc xử lí những đảng viên yếu kém, không giữ vững bản lĩnh chính trị
Năm nay, hòa chung trong không khí chào mừng đại hội Đảng khóa XII, đảng ta bước sang tuổi 86, Viêt Nam đang từng bước thay gia đổi thịt, tự làm mới mình một cách chủ động. Hiện nay, Đảng là cầu nối gắn kết các nguồn lực quốc gia về một mối. Tuổi 86 vẫn còn xuân, xuân đó là do Đảng tự làm mới mình liên tục, mới về con người, mới về chủ trương, mới trong vận dụng học thuyết Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 86 mùa xuân, Đảng cũng gắn liền với bao thế hệ lãnh đạo, mỗi người có đường hướng vận dụng khác nhau, đã góp phần từng bước hoàn thiện về mặt tổ chức cũng như lí luận cho Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo đất nước. 86 năm qua, Đảng ta đã tích lúy và đúc rút được những kinh nghiệm, bài học vẻ vàng mà chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy. Đảng là chứng minh, mình xứng đáng là lưc lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam đảm đương được trách nhiệm mà không một tổ chức chính trị khác có khả năng làm được.
Mùa xuân đang về cùng đất trời, về với quy luật của tạo hóa và mùa xuân cũng đang về với Đảng. Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng cũng góp phần quan trọng trong thực thi dân chủ cho người dân Việt Nam. Chưa bao giờ, câu chuyện bầu cử trong Đảng được thực hiện rõ ràng, rành mạch và cung cấp thông tin một cách kịp thời nhất đến từng người dân Việt Nam.
“Lần này, Bộ Chính trị trẻ hóa nhiều hơn, 19 đồng chí vừa được bầu thì có 7 người cũ, còn lại đều trẻ, như đồng chí Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970 đã vào Bộ Chính trị. Chưa bao giờ có 3 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ, khóa trước chỉ có 1, sau giữa kỳ bổ sung 1. Trẻ nhiều, nữ nhiều, cán bộ dân tộc trong Ban Chấp hành T.Ư cũng có”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau khi thực hiện thành công Đại hội Đảng khóa XII. Đấy chính là minh chứng Đảng đang trẻ hóa mình, làm cho cơ thể Đảng trở nên dẻo dai hơn, hợp với xu thế hội nhập, năng động, dám dấn thân vào thách thức, dám chơi với bàn bè năm châu để học hỏi, để phát triển đất nước. Năng động hơn, trẻ hóa hơn, nghĩa là mùa xuân đang về với Đảng, về với đất nước Việt Nam.

Niềm Tin 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"