Tháng 5, tháng tổ chức hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước, tháng 5 với những hy vọng cho cuộc bầu cử trong cả nước thành công, cho chuyến thăm của tổng thống Obama sang Việt Nam tốt đẹp, hợp tác cùng phát triển.
Trong những ngày này khi nhân dân cả nước đang hòa chung không khí vào cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, và đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm, tự giác. Thì bên cạnh đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức chống phá xuyên tạc, bóp méo về quá trình bầu cử tại Việt Nam không minh bạch, dân chủ, “dân không biết không bầu”, “Đảng chọn Đảng bầu”…
(Ảnh: Chụp âm mưu xấu xa tuyên truyền trên trang danlambao)
Như chúng ta biết quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước.
Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình nhằm thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.
Tuy nhiên, với bản chất xấu xa, cơ hội của mình ngay trong bối cảnh này,lần lượt các trang báo lề trái liền đăng tải hàng loạt bài viết, hình ảnh châm biến, xuyên tạc, hạ thấp về bản chất cũng như quy trình bầu cử tại Việt Nam. Thậm chí một số phần tử xấu xa như : Lê Thị Công Nhân, Lã Việt Dũng, Mai Phương Thảo liền viết vẻ bậy lên những lá phiếu của mình. Chính điều đó nó thể hiện sự ngu giốt trong cách suy nghĩ, chính chúng đang tự tước đi quyền công dân của mình để thực hiện cho những mưu đồ xấu xa của chúng.
Như một quy luật, chúng ta phần nào nhận thấy được những mưu đồ xấu xa mà chúng thực hiện trong lúc này. Thứ nhất, trước khi cuộc bầu cử hội đồng nhân dân trong cả nước diễn ra các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, bóp méo, tung tin đồn hạ thấp cuộc bầu cử sẽ tiến hành trong cả nước, làm cho mỗi người dân được cầm lá phiếu quên đi phần trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Thứ hai, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, chúng lại tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc, về quy trình bầu cử không minh bạch, dân chủ, Đảng chọn Đảng bầu. Hạ thấp uy tín cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mỗi người dân. Đó là trách nhiệm là nghĩa vụ đồng thời là lúc thể hiện quyền làm chủ của mỗi người dân. Bởi vậy, mỗi người dân chúng ta cần ý thức, tự giác về điều đó. Tuyệt đối không nghe theo những lời kêu gọi của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác lên án phê phán những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các chúng. Ngày mai, ngày của cả dân tộc, hy vọng mỗi người dân hãy ý thức, tự giác và bầu ra những cá nhân tiêu biểu vào những vị trí phù hợp đúng với nguyện vọng và mong muốn của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Kỳ Phong
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"