Sáng nay (ngày 20/7/2017), một số người dân thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nộp Văn bản phản đối dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Tiếp dân Trung ương. Văn bản được bố cục thành 2 phần. Phần thứ nhất vẫn là chuyện khẳng định khu đất tại xã Đồng Tâm (tranh chấp) không phải là đất Quốc phòng như văn bản dự thảo kết luận Thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội. Phần thứ 2 là chỉ ra việc công bố kết luận thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là vi phạm pháp luật. 
Toàn văn văn bản phản đối của dân Đồng Tâm (Nguồn: FB).
Đối với vấn đề thứ nhất, căn cứ được văn bản phản đối đưa ra là Quyết định số 386/QĐ-UB ngày 10/11/1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình (nay là một phần TP Hà Nội, Hòa Bình hiện nay) và xác nhận của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (địa phương liền kề) trong buổi công bố dự thảo kết luận Thanh tra TP Hà Nội, rằng: thời điểm thu hồi đền bù, Quân đội chỉ thu hồi 47,6 ha đất thuộc địa phận hành chính của xã Đồng Tâm chứ không phải là 64,66 ha như trong văn bản dự thảo kết luận thanh tra ngày 07/7/2017. Trong khi thực hư lời xác nhận của ông Hùng chưa được xác thực chuyện đúng sai thì ở đây có chi tiết cần lưu ý được thể hiện trong văn bản dự thảo kết luận có nêu: "qua các kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21/6/2017, từ năm 1981 đến nay toàn bộ đất sân bay Miếu Môn có các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng có diện tích 236,9ha tăng 28,9ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ". 
Chia tách nội dung này sẽ làm rõ được 2 vấn đề: 
Thứ nhất, nếu có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân Đồng Tâm nêu thì tại sao từ năm 1981 đã có mốc giới thể hiện khu đất là đất Quốc phòng? Trong khi các cột mốc giới bằng bê tông này vẫn còn nguyên? Hay chăng một thứ chứng cứ bằng hiện thực lại không được soi xét mà chỉ tin vào những thứ có thể thay đổi khác?? 
Thứ hai, việc bàn giao khu đất cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng được thể hiện rõ tại Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ, trong khi đó trong ngày 10/11/1981, UBND tỉnh Hà Sơn Bình lại có một văn bản với nội dung không trùng khớp (hiện vẫn chưa thực sự xác tín). Việc không trùng khớp nếu có này có thể được giải thích với nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do địa giới hành chính huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức và đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ). 
Và thông thường khi 2 văn bản không cùng cấp có mâu thuẫn thì văn bản cấp cao hơn đương nhiên được thừa nhận. Trong trường hợp này, Quyết định của Chính phủ sẽ được sử dụng. \
Nên chăng để chứng minh xem hai văn bản này có mâu thuẫn nhau không thì Thanh tra Hà Nội nên thực hiện việc đối chiếu và công bố công khai cho dân Đồng Tâm biết. Tin chắc khi đó họ sẽ tâm phục, khẩu phục! 
Đối với nội dung thứ hai. Rất đồng tình là đối với việc chưa có kết luận chính thức mà công bố dự thảo là vi phạm quy định pháp luật. Việc công bố dự thảo trước khi công bố chính thức cũng là việc chưa có tiền lệ. Vậy nhưng, trong sự việc đang nói đến là một vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều người trong cùng một địa phương; mặt khác để đảm bảo rằng khi công bố kết luận chính thức người dân (đặc biệt là những chủ thể liên quan trực tiếp) đồng thuận nên Thanh tra TP Hà Nội đã áp dụng cách thức "phá rào" này! 
Và xin thưa rằng, so với những lợi ích của nó, nhất là việc người dân Đồng tâm có thể phản biện, thể hiện chính kiến thì sự phá rào này là hết sức cần thiết. Cho nên, cũng giống như chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong bản cam kết trước đó, việc công bố bản Dự thảo kết luận là vì dân, là cần thiết, cần được hoan ngênh thay vì săm soi, quy kết! 
Xin được dừng tại đây, ở bài sau xin được nói thêm đôi điều còn chưa kịp nói.... 
Còn nữa! 

TRÙNG DƯƠNG
Xung quanh câu chuyện về việc quân đội làm kinh tế “Chân trời mới Media” vừa đăng tải một bài viết đặt ra câu hỏi “Vai trò của quân đội là chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc hay là kiếm tiền”? Đáng chú ý, bài viết có lượng thu hút nhiều người đọc cùng nhiều bình luận có nhận thức chưa đúng về vấn đề này và hiểu sai lệch một cách nghiêm trọng về câu nói của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “làm kinh tế cũng là một chức năng của quân đội”. Tác giả xin nói rõ vấn đề này như sau:
Về câu hỏi của Chân trời mới Media thì xin khẳng định rằng quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) hiện tại vừa có chức năng bảo vệ Tổ quốc và cũng vừa có chức năng làm kinh tế. Đây là hai nhiệm vụ song song với nhau và không có sự tách rời trong giai đoạn từ trước cho đến nay hay cả mai sau. Về vấn đề này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng nói với báo Tuổi trẻ rằng:
“Nếu nói rằng, quân đội làm kinh tế không thôi thì không phản ánh bản chất của việc quân đội tham gia làm kinh tế. Quân đội tham gia làm kinh tế trước hết phục vụ quốc phòng, đồng thời đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước”. Do đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói rằng “làm kinh tế cũng là một chức năng của quân đội” là hoàn toàn đúng đắn, nhất quán với đường lối xây dựng quân đội của Đảng, Nhà nước và Bộ quốc phòng hiện nay.
Những ngày đầu thành lập QĐNDVN (tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân), Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng “Quân đội phải là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và cũng là đội quân lao động sản xuất. Mỗi thời kỳ có thể có mô hình khác nhau, có mức độ khác nhau và quân đội tham gia lao động sản xuất theo điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước”. Do đó, chức năng làm kinh tế của quân đội ta là một chức năng xuyên suốt từ trước tời nay và là một trong những chức năng đặc thù, cần thiết và không thể tách rời trong mọi quá trình, diễn biến và giai đoạn phát triển của lịch sử nước nhà.
Ảnh: Bài viết dẫn dắt người đọc theo chiều hướng bịa đặt, xuyên tạc về vấn đề này của Chân trời mới Media. (Nguồn: Ảnh cắt chụp từ Fb)
Quay trở lại với luận điệu của “Chân trời mới Media” cho rằng, quân đội các nước trên khắp thế giới là giữ gìn an ninh bờ cõi quốc gia là chức năng duy nhất nhưng chỉ có QĐNDVN là khẳng định làm kinh tế là một chức năng. Xin thưa, người viết bài này không có kiến thức lịch sử cũng như hiểu biết đặc thù về QĐNDVN.
Chức năng “bảo vệ an ninh bờ cõi” là một chức năng luôn đi liền đối với bất kỳ quân đội quốc gia nào và Việt Nam cũng như vậy. Ngay từ khi thành lập đến nay, QĐNDVN luôn trung thành với Đảng, Nhân dân và đánh tan, đẩy lùi những đạo quân xâm lược của thực dân đế quốc, bọn bành trướng phương Bắc và cả lũ man rợ Polpot. Và thực tế từ khi đất nước giải phóng đến nay thì bốn bề của đất nước vẫn được giữ nguyên vẹn, bình yên và chức năng giữ gìn an ninh bờ cõi cho đất nước của quân đội luôn được quán triệt và làm rất tốt.
Tuy nhiên, điều đặc thù của QĐNDVN khác với các nước chính là ở vấn đề kinh tế! Nếu các quốc gia phương Tây có sự chống lưng bởi các Tập đoàn tài phiệt sản xuất, buôn bán vũ khí, các Trung tâm nghiên cứu và chế tạo; quân đội các nước Trung Đông, Bắc Phi chỉ tập trung vào nhiệm vụ an ninh, chiến đấu bởi chính sự bất ổn mà các quốc gia tại đây đang tiềm ẩn và trực tiếp đối mặt thì quân đội VN hiện tại đang trong thời bình vì sự bình yên của quốc gia cũng như sự vững mạnh của quân đội để bảo vệ đất nước buộc quân đội VN phải có thêm chức năng ngoài chức năng bảo vệ Tổ quốc là làm kinh tế!
Làm kinh tế ở đây được hiểu chính là việc trực tiếp sản xuất các sản phẩm quốc phòng, vũ khí và trang bị quốc phòng, tự chủ về sức mạnh; nâng cao công nghệ, cải tiến trang thiết bị, vũ khí từng bước tự chủ về tài chính giảm gánh nặng cho đất nước. Quân đội làm kinh tế là và xây dựng đất nước, vừa tạo tiềm lực quốc phòng và sức mạnh của quốc phòng trong diễn biễn bất ổn của tình hình thế giới hiện tại. Và tất cả những điều này không có vai trò gì khác ngoài vai trò tăng cường, củng cố sức mạnh cho quân đội trước những nguy cơ bất ổn từ bên ngoài.
“Chân trời mới Media” đang dùng cái dốt và thiếu hiểu biết của mình để thể hiện với thiên hạ nhưng hiện tại đâu có ai dại mà tự đi mua “cái mũ” của họ để đội lên cái đầu của mình. QĐNDVN ngày càng lớn mạnh là sự tức tối của biết bao loài chống phá và cản trở VN như “Chân trời mới Media” bởi những mộng tưởng về việc VN sụp đổ là cái gì đó quá xa vời và hoang tưởng đối với chúng. Và xin khẳng định rằng, làm kinh tế là một chức năng của QĐNDVN - đó là một đặc thù, một truyền thống và là một nhiệm vụ vừa trung tâm, vừa chiến lược không thể tách rời trong nhiệm vụ tổng quát là “bảo vệ bình yên cho Tổ quốc Việt Nam”!
Hiểu Minh


Cách đây đúng một năm về trước, loài Cccđ tung hô Philippines trên trời với những mĩ từ không thể nào tốt hơn về sự dũng cảm của họ mà chính quyền VN không hề có đó là việc Philippines kiện và thắng kiện TQ với phán quyết PCA. Tuy nhiên, sau một năm anh hùng Philippines đã trả lời cho loài Cccđ rằng “Philippines cần học hỏi từ chính sách đối ngoại của Việt Nam” và tất cả đã rõ, ngu dốt và nhiệt tình chỉ có phá hoại và trên bàn cờ chính trị hiện tại thì chỉ có những kẻ khôn mới có thể sống tốt và những thằng ngu luôn bị lừa bịp và bị đào thải!
Theo đó, phát biểu trong diễn đàn của Viện ADR Stratbase nhân kỷ niệm một năm phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế mà Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh hải hôm 12/7 vừa qua, Cựu cố vấn an ninh quốc gia Roilo Golez nhấn mạnh rằng: “Philippines nên xem xét mô hình Việt Nam trong việc thực hiện chính sách đối ngoại” “Phi-líp-pin nên học hỏi từ Việt Nam về các vấn đề ngoại giao, an ninh và quốc phòng”.
Quay trở lại một năm về trước thời điểm mà Phil đã và đang kiện TQ ra tòa án trọng tài và có khối kẻ cho rằng VN quá mềm yếu và nhu nhược không dám kiện TQ ra Tòa án trọng tài. Qua đó, tung hô Phil trên trời với hành động mà chúng cho là dũng cảm và đúng đắn này. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận rõ ràng rằng trước và sau khi kiện và thắng kiện thì bộ mặt lẫn tình hình vẫn không có gì thay đổi và TQ vẫn đang nắm và làm những điều họ đang làm mà Phil chưa đòi được cái gì và thậm chí có lúc tưởng chừng còn mất thêm.
Còn với VN, khối kẻ trong nước cùng loài Cccđ thì chế giễu và luôn cho rằng VN chỉ biết ngồi một chố mà “quan ngại”, “cực lực phản đối” mà không dám làm gì với lũ bành trước TQ. Nhưng xin thưa, từ sau năm 1974 đến nay TQ không hề cướp thêm được bất kỳ viên đá nào trên các đảo, bãi đá của VN, những lần vi phạm chủ quyền vùng biển, lãnh hải đều bị VN xua đuổi và trở về. Bên cạnh đó, nhiều bãi đá, hòn đảo của VN đều được gia cố và xây dựng ngày càng mạnh và chắc chắn thêm về phương diện quân sự. Và điều này thì nhiều kẻ ngu lẫn loài Cccđ không nhìn rõ ngoại trừ Phil khi họ khẳng định:
“Phi-lip-pin có thể học hỏi từ Việt Nam cách thực hiện một chính sách đối ngoại thực sự độc lập khi đối mặt với sự xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc. Năm 2014, Việt Nam đã liên tục bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một phần Biển Nam Trung Quốc đang tranh chấp mà Hà Nội cũng tuyên bố.
Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một cuộc tấn công ngoại giao rất khéo léo nhưng đồng thời vẫn đánh bại khả năng xâm lấn của Trung Quốc, điều mà chúng ta có thể học được”.
Ảnh: Cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez. (Nguồn: Internet)
Vấn đề ngoại giao từ trước tới nay với ông anh bẩn bựa TQ thì VN chúng ta luôn là bậc thầy và luôn chủ động đi trước. Đó là việc kiềm chế sức mạnh và sự hung hăng của TQ bằng việc giao lưu hợp tác và tranh thủ tiếng nói của tất cả các nước trong đó có các nước lớn như Mĩ, Nhật Bản. Lặng lẽ cải tiến, mua sắm các trang thiết bị, vũ khí trên biển đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mới cũng như những bất ổn đang nhăm nhe từ bên ngoài. Mềm mỏng, cứng rắn với TQ trong các cuộc va chạm, tận dụng tối đa luật pháp quốc tế để đấu tranh buộc TQ phải xuống nước và kéo giàn khoan HD981 trở về nước sau 02 tháng không làm ăn được gì.
Đó chính là tất cả những điều mà ngoại giao VN đã dạy cho Phil những bài học về sự khôn ngoan và chắc chắn trên từng bước đi khi đối đầu với một nước lớn nhưng bẩn và thâm hiểm. Chỉ có những kẻ ngu lẫn manh động, loài Cccđ mới không hiểu và chịu nhìn nhận khi luôn phùng mang trợn mắt chê bai chính sách đối ngoại của VN!
Nguyên văn bài phát biểu của Cựu cố vấn an ninh quốc gia Roilo Golez (Philippines) người đọc tham khảo tại:
Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"