Sáng nay (ngày 20/7/2017), một số người dân thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nộp Văn bản phản đối dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Tiếp dân Trung ương. Văn bản được bố cục thành 2 phần. Phần thứ nhất vẫn là chuyện khẳng định khu đất tại xã Đồng Tâm (tranh chấp) không phải là đất Quốc phòng như văn bản dự thảo kết luận Thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội. Phần thứ 2 là chỉ ra việc công bố kết luận thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là vi phạm pháp luật. 
Toàn văn văn bản phản đối của dân Đồng Tâm (Nguồn: FB).
Đối với vấn đề thứ nhất, căn cứ được văn bản phản đối đưa ra là Quyết định số 386/QĐ-UB ngày 10/11/1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình (nay là một phần TP Hà Nội, Hòa Bình hiện nay) và xác nhận của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (địa phương liền kề) trong buổi công bố dự thảo kết luận Thanh tra TP Hà Nội, rằng: thời điểm thu hồi đền bù, Quân đội chỉ thu hồi 47,6 ha đất thuộc địa phận hành chính của xã Đồng Tâm chứ không phải là 64,66 ha như trong văn bản dự thảo kết luận thanh tra ngày 07/7/2017. Trong khi thực hư lời xác nhận của ông Hùng chưa được xác thực chuyện đúng sai thì ở đây có chi tiết cần lưu ý được thể hiện trong văn bản dự thảo kết luận có nêu: "qua các kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21/6/2017, từ năm 1981 đến nay toàn bộ đất sân bay Miếu Môn có các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng có diện tích 236,9ha tăng 28,9ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ". 
Chia tách nội dung này sẽ làm rõ được 2 vấn đề: 
Thứ nhất, nếu có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân Đồng Tâm nêu thì tại sao từ năm 1981 đã có mốc giới thể hiện khu đất là đất Quốc phòng? Trong khi các cột mốc giới bằng bê tông này vẫn còn nguyên? Hay chăng một thứ chứng cứ bằng hiện thực lại không được soi xét mà chỉ tin vào những thứ có thể thay đổi khác?? 
Thứ hai, việc bàn giao khu đất cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng được thể hiện rõ tại Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ, trong khi đó trong ngày 10/11/1981, UBND tỉnh Hà Sơn Bình lại có một văn bản với nội dung không trùng khớp (hiện vẫn chưa thực sự xác tín). Việc không trùng khớp nếu có này có thể được giải thích với nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do địa giới hành chính huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức và đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ). 
Và thông thường khi 2 văn bản không cùng cấp có mâu thuẫn thì văn bản cấp cao hơn đương nhiên được thừa nhận. Trong trường hợp này, Quyết định của Chính phủ sẽ được sử dụng. \
Nên chăng để chứng minh xem hai văn bản này có mâu thuẫn nhau không thì Thanh tra Hà Nội nên thực hiện việc đối chiếu và công bố công khai cho dân Đồng Tâm biết. Tin chắc khi đó họ sẽ tâm phục, khẩu phục! 
Đối với nội dung thứ hai. Rất đồng tình là đối với việc chưa có kết luận chính thức mà công bố dự thảo là vi phạm quy định pháp luật. Việc công bố dự thảo trước khi công bố chính thức cũng là việc chưa có tiền lệ. Vậy nhưng, trong sự việc đang nói đến là một vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều người trong cùng một địa phương; mặt khác để đảm bảo rằng khi công bố kết luận chính thức người dân (đặc biệt là những chủ thể liên quan trực tiếp) đồng thuận nên Thanh tra TP Hà Nội đã áp dụng cách thức "phá rào" này! 
Và xin thưa rằng, so với những lợi ích của nó, nhất là việc người dân Đồng tâm có thể phản biện, thể hiện chính kiến thì sự phá rào này là hết sức cần thiết. Cho nên, cũng giống như chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong bản cam kết trước đó, việc công bố bản Dự thảo kết luận là vì dân, là cần thiết, cần được hoan ngênh thay vì săm soi, quy kết! 
Xin được dừng tại đây, ở bài sau xin được nói thêm đôi điều còn chưa kịp nói.... 
Còn nữa! 

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"