Đã có rất nhiều được câu hỏi đặt ra xung quanh việc Linh mục Dòng chúa cứu thế Việt Nam Lê Ngọc Thanh rút tên khỏi Hội đồng liên tôn Việt Nam, tổ chức do ông đóng vai trò là thành viên sáng lập. 
Thông báo của Linh mục Lê Ngọc Thanh về việc rút tên (Nguồn: FB).
Tổng hợp lại những ý kiến bên lề này, trang tin Người Công giáo đã viết như sau: "Trong đó nhiều hơn cả là giả thuyết nói rằng, do mâu thuẫn tiền bạc và địa vị trong Hội đồng liên tôn - nơi do các Cha tại Giáo phận Huế như Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải nên Cha Antôn chấp nhận ra đi!
Họ cũng đưa câu chuyện đổ bể tại Chương trình "Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hoà" vào để nói rằng, Cha Antôn đang trong trạng thái mất tất cả!". 
Những ai từng theo dõi hoặc biết đến hoạt động của Hội đồng Liên tôn thì sẽ biết rằng, dù là một tổ chức của nhiều tổ chức tôn giáo trong nước từ Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài,... Nhưng chính số chức sắc đạo Công giáo tham gia mới đóng vai trò chính yếu. Chính những người này mà điển hình là các chức sắc tại Toà Tổng Giáo phận Huế như Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi... 
Số Linh mục tại Dòng chúa cứu thế Việt Nam như Đinh Hữu Thoại, Phạm Trung Thành, Lê Ngọc Thanh... dù là những sáng lập viên, song do sự thao túng của số chức sắc tại TGP Huế cộng với việc có sự hậu thuẫn ở ngoài nên các Linh mục Dòng chúa cứu thế dần mất hết vai trò. Bằng chứng rõ nét nhất là cho đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất Linh mục Lê Ngọc Thanh còn tại vị cở cương vị Chủ nhiệm "Sài Gòn Báo", cơ quan ngôn luận của "Hội đồng Liên tôn Việt Nam". 
Vậy nhưng, có lẽ không muốn cho các Linh mục Dòng chúa cứu thế tham gia nên đến một chức vụ nho nhỏ tại Sài Gòn Báo, các Linh mục tại Tổng Giáo phận Huế cũng muốn rút luôn của Lê Ngọc Thanh. 
Và trong một trạng thái sắp mất chức vụ cuối cùng đến nơi, Linh mục Lê Ngọc Thanh đã nghỉ đến chuyện rút tên để bảo toàn danh dự. Có vẻ như đấy là một quyết định đúng đắn của Linh mục này! Đó cũng là một báo động cho thấy sự mâu thuẫn tại Hội đồng liên tôn đang đến đỉnh điểm. Và với cái đà này thì rất có thể thời gian tới, Hội đồng liên tôn sẽ chỉ còn sự có mặt của các Linh mục có tiền sự chống đối tại Huế. Việc đổi tên tổ chức cũng vì thế sẽ được tính đến! 

TRÙNG DƯƠNG 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"