Khi nhắc tới bọn phản động và các đối tượng lợi dụng dân chủ nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay tới tổ chức phản động Việt Tân. Trong suốt quá trình “tồn tại” của Việt Tân, tổ chức phản động này đã bộc lộ hết sự “trơ trẽn”, sự gian xảo và ngông cuồng của Việt Tân.
Việt Tân, đứa con quái thai còn rơi rớt từ phong trào Đông Tiến của Hoàng Cơ Minh đến nay vẫn tỏ ra được kiểu cách “chí Phèo” và sự “cuồng điên” trong các hoạt động chống phá. Cái tên Việt Tân không còn là xa lạ trong những câu chuyện của quần chúng nhân dân khi nói về bầy rận chủ và bọn phản động ngoài nước. Trong đó, với sự trơ trẽn và gian xảo trong các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, Việt Tân đang tỏ ra là “đầu tàu” trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, bịa đặt thông tin nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động và hậu thuẫn cho các phần tử xấu, bầy rận chủ gia tăng các hoạt động gây mất ổn định tình hình, xâm phạm đến môi trường hòa bình trong cuộc sống của nhân dân.Mới đây nhất, trên trang Việt Tân có đăng tải một bài viết “ĐẢNG VÀ THẦY ĐỊA LÝ: AI THẲNG THẮN HƠN?” nhằm xuyên tạc, bịa đặt thông tin, vu cáo Đảng, Nhà nước, âm mưu “đầu độc công chúng”, kích động quần chúng thực hiện mưu đồ chống Đảng, Nhà nước.
Trong bài viết chúng viết : “Qua lời nói chân thật của ông Thầy Địa, tôi liên tưởng đến chủ nghĩa Mác-Lenin. Thật ra caí chủ nghĩa Mác Lê đó nó có tốt hay không thì đến bây giờ đã quá rõ ràng, chỉ tiếc một điều là người dân quá tin vào đảng nên không nhìn thấy nó tệ hại thế nào. Bao nhiêu đất nước trên thế giới đã điêu tàn, đói nghèo vì nó, những nước đó họ đã thức tỉnh nên đã vứt cái chủ nghĩa tào lao đó vào sọt rác cách đây đã chục năm. Thế nhưng, đảng csvn vẫn cố bám vào nó để ru ngủ dân mình mà kiếm ăn.
Tệ thật!
Biết đến bao giờ đảng CSVN mới đủ dũng khí để thừa nhận như ông Thầy Địa kia nhỉ? 
Chắc không bao giờ! “ . Thực tế những thông tin do Việt Tân hay các đối tượng rận chủ đưa ra thời gian qua đều đã bị chính sự thật “đập tan”.
Thứ nhất, chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê nin đã quá lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, đây lại là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó, tổng kết 15 năm đổi mới ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” và khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Thứ hai, tác giả bài viết còn cho rằng Đảng ta đi theo con đường XHCN có thể sẽ làm chậm lại tiến trình tự do hóa kinh tế,làm cho đất nước đói nghèo ,lạc hậu.Điều này là hoàn toàn trái ngược với những gì đã diễn ra trên thực tế. Bởi lẽ như chúng ta đều biết thì tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và gần đây nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã biểu quyết đồng ý chấp thuận ký kết Hiệp định TPP vào đầu tháng 2/2016. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này đã thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các thể chế kinh tế đa phương của Việt Nam, góp phần xây dựng quan hệ kinh tế công bằng, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi; xuất phát từ nhu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, triển khai thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng.
Như vậy, chúng ta có thể thấy thực chất bài viết viết “ĐẢNG VÀ THẦY ĐỊA LÝ: AI THẲNG THẮN HƠN?” đăng tải đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đảng ta. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng, mỗi người dân nên tỉnh táo, cảnh giác, không để các đối tượng xấu tác động tư tưởng, hướng lái nhận thức để chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"