Fbker Pham Quang Long (Linh mục đạo Công giáo, hiện đang mục vụ tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã viết như sau về tấm thẻ căn cước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Cảnh sát Pháp cấp năm 1919: "Đây là thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc, được cảnh sát Pháp cấp ngày 4/9/1919, trong đó ghi rõ ngày sinh của anh ấy là 15/1/1894 (né le 15 janvier 1894). Có chữ ký của anh ấy nữa". 
Stt của Linh mục Phạm Quang Long (Nguồn: FB)
Mặc dù không có bất cứ dẫn dụ nào về lí do khiến Linh mục đạo Công giáo nào đối với thông tin được nói ra ở trên. Nhưng suy ra từ nội dung thì có lẽ vấn đề được nói đến là sự khác biệt giữa ngày sinh trong Thẻ căn cước này và ngày tháng năm sinh chúng ta vẫn biết đến của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890). Sâu xa hơn, có lẽ là vấn đề thật giả của "Nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh" trước và sau thời điểm năm 1941 (Khi người về nước chính thức giai đoạn hoạt động công khai)... 
Không có ý bàn cãi hay phân minh gì xung quanh câu chuyện đang được nói đến bởi nó không chỉ xảy ra lần đầu. Chỉ xin lưu tâm những ai đang quan tâm câu chuyện này rằng: Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, đã không ít lần Chủ tịch Hồ Chí Minh thay tên đổi họ để bí mật hoạt động. Chuyện thay đổi ngày tháng năm sinh vì thế là chuyện đương nhiên. Và đặc biệt trong giai đoạn hoạt động bí mật thì điều đó càng được người và nhiều lãnh đạo tiền bối coi trọng! Cho nên, sự thiếu trùng khớp về mặt hồ sơ được lưu giữ từ những thời điểm khác nhau là chuyện hoàn toàn dễ hiểu! Chỉ có những kẻ vớ vẩn và những người ngu mới căn ke, xét đoán một con người qua những mớ giấy tờ để phòng thân và hoạt động. 
Đó là chưa nói, bản thân ngày tháng năm sinh mà chúng ta đang biết và được sử dụng thống nhất đó cũng chưa chắc đã là sự thật. Bởi theo một nguồn từ dã sử thì chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không biết mình sinh nhật vào ngày tháng nào. Bởi mẹ người mất quá sớm và khoảng cách thời gian khiến cho mốc thời gian không thể chính xác 100%. Và trong một lần do yêu cầu từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị người cho biết ngày tháng năm sinh để thông tin lại bạn bè quốc tế để họ chúc mừng thì người đã lấy ngày 19/5 bởi đơn giản đó là ngày thành lập của Măt trận Việt Minh. 
Nói như thế để thấy, bản thân câu chuyện đang nói đến đã xuất phát những yếu tố để phản biện, phủ nhận nó. Tiếc rằng, có những người lại vờ ngu và giả điếc để nêu lên những vấn đề kiểu này. 
TRÙNG DƯƠNG 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"