"Đòi thực hiện thể chế xã hội dân sự sẽ bị khai trừ Đảng", là một nội dung trong quy định số 102QĐ/TW (ngày 15-11-2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị ký, ban hành. 
Toàn cảnh một hội nghị của Ban Chấp hành đảng cộng sản Việt Nam (Nguồn: FB).
Hành vi sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ này được diễn giải cụ thể như sau: "Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng". Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước"
Mặc dù đây là một nội dung kỷ luật thuộc nội quy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đối tượng thực hiện là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam song quy định này nhanh chóng bị một số kẻ a dua, thừa hơi lao vào phản đối. Đó rặt là những nhà dân chủ nửa mùa và những kẻ sống nhờ việc thành lập hoặc làm sống lại những hồn ma quá vãng dưới tên gọi hội nhóm xã hội dân sự! Tôi xem đó là những kẻ chẳng ra gì, bởi đến địa hạt nào được phép và địa hạt nào không được phép mà chúng còn không nhận ra thì không hiểu ý kiến, ý cò từ họ phỏng có ý nghĩa gì! 
Cũng có thể xem đó là những kẻ não phẳng, không đáng để đếm xỉa. 
Quay trở lại việc Bộ Chính trị đảng cộng sản có động thái được cho là không quá sớm này. Mặc dù những trường hợp đảng viên đảng cộng sản công khai "đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng" không nhiều. Và càng hiếm đối với những đảng viên đang đương chức, đương quyền. Song việc một số đảng viên sau khi đã nghỉ các chức vụ hoặc bị khai trừ đảng vì một lí do nào đó thường có xu hướng quay ngược, trở cờ, đòi phủ nhận chính tổ chức mình đã gắn bó, và xây dựng. Vì vậy, đối với những trường hợp này căn cứ tính chất, mức độ thì hoặc họ sẽ bị pháp luật xử lý với các nấc khác nhau. Nhưng về khía cạnh kỷ luật đảng thì họ cũng sẽ chịu những chế tài có tính nội bộ. Quy định mới được ban hành được cho sẽ giải quyết vấn đề thiếu chế tài trong xử lý đối với đảng viên có dấu hiệu "trở cờ". Điều này cũng được cho sẽ dọn đường cho việc xử lý ngay từ đầu đối với những đảng viên thuộc loại này! 
Còn câu hỏi tại sao đảng cộng sản thực hiện điều này thì xin thưa nhu cầu tự vệ, tự bảo vệ mình buộc họ phải làm như thế! Không lẽ đến khi có chuyện mới tự có cơ chế phòng ngừa? 

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"