Ngày 23/10/2018, tại Hà Nội, Quốc hội đã bỏ phiếu thống nhất bầu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể thấy, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, hợp ý đảng - lòng dân trong thời điểm đất nước đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ; ở trong nước, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu chỉ đạo là đồng chí Tổng bí thư đang đạt được những kết quả tốt.
tổ chức khủng bố
Một bài viết xuyên tạc về Tổng bí thư trên trang mạng tổ chức khủng bố Việt Tân
Tuy nhiên, thời gian qua, ngay sau khi Tổng bí thư được Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 -2021, bè lũ phản động trong và ngoài nước thông qua các trang web, fanpage trên mạng xã hội liên tiếp đăng các bài viết nhằm "phản đối" việc Tổng bí thư đảm nhiệm chức vụ này. Có thể thấy, việc phản đối đã nâng thành tầm "chiến dịch" với hàng trăm bài viết xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn về Tổng bí thư, về quá trình bầu cử. Theo dõi các bài viết này, chung quy lại chúng ra thấy một số điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, bè lũ phản động trong và ngoài nước đang lo sợ sự thống nhất và đồng lòng của những người chúng vẫn hay gọi với cái tên từ xưa đến nay là "cộng sản". Chúng lo sợ rằng, sự đồng lòng và thống nhất này sẽ gây ra những khó khăn cho con đường "đấu tranh dân chủ của chúng". Hơn ai hết, chúng hiểu rằng bản chất của cuộc đấu tranh của chúng là "làm suy yếu và tan rã" vai trò của Đảng Cộng sản, làm suy yếu lòng tin của người dân. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Tổng bí thư thì rõ ràng "mảnh đất sống" của bè lũ dân chủ là ngày càng bị "thu hẹp".
Thứ hai, những nhà hoạt động "dân chủ" trong và ngoài nước đang "cố" đưa ra và chứng minh cho một luận điểm mà chúng coi rằng bất biến từ xưa đến nay nhằm đánh lừa dư luận đó là "Chính quyền cộng sản chuyên quyền và độc tài". Rõ ràng, sự kiện hợp nhất hóa hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước là một cơ hội "không thể tốt hơn" cho chúng xuyên tạc, bịa đặt thông tin để đưa ra những "dẫn chứng vô căn cứ" chứng minh cho luận điểm đó. Thậm chí chúng còn lôi Trung Quốc vào bằng luận điệu cho rằng "Trung Cộng hậu thuẫn, hỗ trợ Tổng bí thư lên chức Chủ tịch nước và đây là nằm trong sự chỉ đạo của Trung Cộng". Đây là những luận điệu xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn với mục đích gây "phản ứng", lừa bịp nhân dân.
Thứ ba, giới hoạt động "dân chủ" đang "tìm cách cứu vớt cho sự nghiệp chính trị của mình" vốn từ xưa đến nay đều nằm trong ảo vọng". Thậm chí, chúng còn tìm cách kêu gọi người dân trưng cầu dân ý để chọn ra lực lượng lãnh đạo đất nước trong thời điểm này bằng những lời lẽ vô cùng "tự tin" và sự liên tưởng hầu như là "tưởng tượng". Những luận điệu mị dân như trên chắc hẳn chỉ đánh lừa được "giới hoạt động dân chủ cố tình bị lừa" mà thôi. Có thể thấy, một khi niềm tin và sự tín nhiệm dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam lên cao thì ngay lập tức chúng thấy được "con đường cụt về chính trị" sẽ tối tăm đến nhường nào.
Tóm lại, chống đối hay có viết hàng ngàn bài đi nữa, thì "chiến dịch" này vẫn thất bại. Thất bại không chỉ thể hiện qua việc Tổng bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước mà còn thất bại ở chỗ chúng đã không thể ngăn cản được niềm tin của nhân dân vào Đảng vào cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc Tổng bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch nước là hợp ý đảng - lòng dân, phù hợp với điều kiện đất nước hiện tại./.

Hương Giang

Ngày 23/10/2018,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo đó Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Kết quả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Tuy nhiên, đám "rận chủ" trong và ngoài nước liên tiếp đăng tải một số bài viết bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc về vấn đề trên. Đặc biệt là Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã liên tiếp đăng bài nói xấu, xuyên tạc trắng trợn sự kiện trên thông qua mạng xã hội facebook.
Hải điếu cày
Hải Điếu Cày lại "ngựa quen đường cũ"

Chắc hẳn bạn đọc không quá xa lạ “Hải điếu cày”, vốn nổi tiếng là một trong số nhiều nhân vật nổi tiếng với những thói ăn vạ, thường xuyên xuyên tạc, bịa đặt các thông tin để tuyên truyền nói xấu nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. “Hải điếu cày” đã từng phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và từng vào tù ra tội vì tội danh này. Đáng nhẽ đó sẽ là bài học cho Hải để trở về làm một công dân tốt nhưng Hải lại "ngựa quen đường cũ". Bằng chứng là, thời gian qua, gã tâm thần chính trị này đang cố gắng xuyên tạc về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc đề cử đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước hòng tiếp tục tạo uy tín với các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài. Tuy nhiên những hành động của Hải Điếu Cày chỉ là cái thùng rỗng kêu to, lúc nào cũng xuyên tạc với khẩu hiệu “Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước thì to quá! Ai kiểm soát ông?”, chúng còn đưa ra những lời lẽ gây chia rẽ nội bộ của ta, châm biếm, đả kích, tự chế những hình ảnh gây phản cảm để bôi nhọ đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hải Điếu Cày rêu rao cả ngày mà không một ai đếm xỉa tới ngoài lũ anh hùng bàn phím hải ngoại hết lời ca ngời cho chiến tích thùng rỗng kêu to.
Trong khi Đảng, Nhà nước ta đang nhất quán chủ trương tinh giảm biên chế, thu gọn bộ máy nhà nước để cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước cũng như tiết kiệm chi phí cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phòng chống, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, kiên quyết trừng trị cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật. Đây là chủ trương đúng đắn được cử tri cả nước cũng như đại biểu quốc hội đều tán thành, người dân cũng ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Vậy chúng ta muốn tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước cần phải tuyên truyền cho đồng bào nhân dân hiểu rõ, tránh bị các đối tượng như Hải lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ. Phải cho bè lũ rận chủ thấy rằng cho dù chúng có kêu gào như thế nào thì cũng chỉ là vô nghĩa bởi đại đa số người dân Việt Nam vẫn tin, yêu và ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Hoàng Trung

AN NINH MẠNG
Một bài viết xuyên tạc trắng trợn Luật An ninh mạng

Những ngày qua, trên các trang mạng thông tin đại chúng xuất hiện thông tin về việc Bộ Công an được Chính phủ giao khẩn trương xây dựng ba văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng; một đạo luật quan trọng được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành 1/1/2019. Trước các thông tin trên, bên cạnh đại đa số người dân đồng tình, ủng hộ sự cần thiết phải ban hành và thực thi trong thực tế của Luật An ninh mạng thì một bộ phận trong đó chủ yếu là các nhà hoạt động "dân chủ" trong và ngoài nước ngày đêm "gào thét" phản đối bộ luật này với rất nhiều những "luận điểm vô căn cứ" qua bài viết "Viện An ninh - Diệt an toàn" qua các trang phản động như Việt Tân, Dân Làm Báo... Luận điệu của các nhà hoạt động "dân chủ" này là vô căn cứ, đầy rẫy những điểm mâu thuẫn sau:
Thứ nhất, số này cho rằng "Luật An ninh mạng Việt Nam lạ lõng giữa lòng thế giới văn minh, dân chủ và chỉ Việt Nam mới xây dựng nên một bộ luật như vậy". Xin thưa với các nhà hoạt động dân chủ, mà nói thẳng ra là những kẻ"phản động". Không biết các ông, các bà đọc ở đâu, dựa trên cơ sở nào hay chỉ cố tình ngồi bịa những thông tin xảo trá mà quên rằng người đọc thông tin ở Việt Nam hiện nay họ cũng rất biết chọn lọc, biết kiểm chứng thông tin. Chỉ cần một thao tác nhỏ trên Google là họ có thể tìm được không chỉ có Việt Nam mà đã có 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng trong đó có các nước phát triển Mỹ, Đức, Singapore, Nhật Bản, Australia… Chả hiểu, Việt Nam "lạc lõng" ở đâu? Đáng nhẽ với sự phát triển nhanh của mạng Internet ở Việt Nam thì Luật An ninh mạng cần phải ra đời sớm hơn kẻo "lạc hậu" so với thế giới.
Thứ hai, bè lũ phản động cho rằng "Luật An ninh mạng tạo ra sự lộng hành của cơ quan an ninh" với cái luận cớ rằng "bây giờ bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam đều phải có sự đồng ý của Cục An ninh mạng, Bộ Công an" . Chắc chúng không hiểu được rằng bất cứ cá nhân, tổ chức nào muốn hoạt động tại Việt Nam đều phải chấp hành pháp luật Việt Nam. Trên lĩnh vực An ninh mạng, Cục An ninh mạng Bộ Công an được Chính Phủ giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực mạng internet thì đương nhiên cá nhân, tổ chức nào muốn hoạt động tại Việt Nam đều phải sự đồng ý của Cục An ninh mạng. Rõ ràng đây không phải là sự lộng quyền mà là để thống nhất về quản lý sao cho Internet hoạt động thiết thực, trên cơ sở pháp luật Việt Nam. Và thực tế hoạt động quản lý của các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Ngay cả ở Mỹ, hoạt động của các công ty công nghệ, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ mạng luôn chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan Liên bang và cả ở từng bang.
Thứ ba, chúng cho rằng "Luật An ninh mạng sẽ kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân". Rõ ràng đây là thông tin bịa đặt nhằm đánh lừa những người chưa đọc hoặc không đọc Luật An ninh mạng. Ngay những người dân bình thường đọc luật cũng hiểu rằng khi Luật An ninh mạng họ sẽ được bảo vệ khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng trước các thông tin xấu, độc, trước các cuộc tấn công mạng; được bảo vệ về danh dự, thông tin cá nhân… Rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ là bình đẳng giữa các cá nhân, tổ chức, đồng thời Luật An ninh mạng không kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân của công dân mà chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật.
Rõ ràng chỉ bấy nhiêu dẫn chứng trên cho thấy, bè lũ "phản động" đang lo sợ đến mức "hoảng hốt" nên đưa "bừa" những thông tin nhằm đánh lừa dư luận. Bên cạnh đó, chúng đang ngày đêm kêu gào các chiến dịch phản đối hết Luật bây giờ đến Nghị định an ninh mạng. Điều này thể hiện sự lo sợ của chúng khi Luật An ninh có hiệu lực. Bởi vì khi Luật An ninh mạng khi có hiệu lực thi hành sẽ trở thành một "nấm mồ" cho bè lũ phản động. Khi đó những kẻ xuyên tạc, tuyên truyền đi ngược lại lợi ích chính đáng của người dân, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc sẽ bị nghiêm trị!
Mạc Huy


Thời gian gần đây một số linh mục, giám mục Giáo phận Vinh thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ cho một số giáo hạt, giáo xứ thực hiện các hoạt động truyền đạo gắn liền với các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt là một số chức sắc Công giáo cai quản các giáo xứ, giáo hạt kêu gọi bà con giáo dân về nhà thờ để cầu nguyện cho một số đối tượng có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hoặc số đối tượng là thành viên của một số tổ chức phản động ngoài nước được đào tạo và đưa về Việt Nam hoạt động.
Giáo phận Vinh
Giáo phận vinh đang cổ vũ cho hoạt động chống chính quyền
Mới đây nhất là giáo xứ Phù Long do linh mục Antôn Phêrô Trần Văn Niên là quản xứ đã tổ chức lễ cho bà con giáo dân với khẩu hiệu đồng hành cùng "tù nhân lương tâm" Lê Đình Lượng – một trong những đối tượng phản động, đặc biệt nguy hiểm, thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và kết án 20 năm tù, 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rõ ràng cầu nguyện cho một đối được tổ chức khủng bố Việt Tân đào tạo, trang bị bài bản để hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước là hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Lê Đình Lượng đã tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước. Trang facebook cá nhân của Lượng đăng tải nhiều bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lợi dụng sự cố môi trường biển (Fomosa) để kích động người dân biểu tình nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Với hoạt động ủng hộ, tổ chức cầu nguyện cho Lê Đình Lượng, giáo phận Vinh đang công khai dung túng cho một số giáo xứ trong đó có giáo xứ Phù Long hoạt động trái với mục đích hoạt động tôn giáo, làm trái với những lời Đức chúa Cha đã răn dạy trong sách kinh thánh của Công giáo. Vậy chúng ta cần phải xem xét, đánh giá, nhìn nhận cách chỉ đạo của giáo phận Vinh đối với các giáo xứ, giáo hạt; đặc biệt là việc công khai ủng hộ các giáo xứ, giáo hạt thực hiện những hoạt động cổ súy, cầu nguyện cho những tên tội phạm bằng cách tuyên truyền trên trang fanpage facebook của giáo phận Vinh.
Là một giáo phận lớn trên cả nước, giáo phận Vinh phải có trách nhiệm chăm lo cho bà con giáo dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống của giáo dân ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, giáo phận Vinh lại tiếp tay cho một số linh mục tổ chức các hoạt động cầu nguyện cho những kẻ phạm tội đặc biệt nguy hiểm với những khẩu hiệu mang danh tù nhân lương tâm. Vì vậy chúng ta cần nhận rõ bản chất của giáo phận Vinh và một số linh mục có tư tưởng phản động, cần lên án mạnh mẽ các buổi lễ cầu nguyện trá hình, sai mục đích, đặc biệt là các buổi cầu nguyện cho các đối tượng phạm tội.

Hoàng Trung

Vẫn như thường lệ trong thánh lễ cầu nguyện cho Lê Đình Lượng tại Giáo xứ Thái Hà do Giáo xứ này và cộng đoàn GP Vinh tại Hà Nội tổ chức xuất hiện những cá nhân rất quen thuộc. Đó là nhà dân chủ Nguyễn Thuý Hạnh, Nguyễn Tường Thuỵ, Trương Văn Dũng. Điều đặc biệt là có người trong số họ không phải là tín đồ đạo Công giáo nhưng vẫn tham gia như thể chính họ là tín đồ. 
Trương Văn Dũng (người mặc áo tím hàng đầu) và Nguyễn Tường Thuỵ (áo tím hàng hai) tại thánh lễ cầu nguyện cho Lê Đình Lượng (Nguồn: Cắt từ video)
Trước "thánh lễ" được cho là công khai ủng hộ, cổ suý cho hành vi chống nhà nước của Lê Đình Lượng, nhóm Nguyễn Thuý Hạnh, Trương Văn Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ đã có cuộc đón tiếp với đám người thân của Lượng ra Gx Thái Hà dự thánh lễ. Cuộc đón tiếp được ghi nhận khá trọng thị, thân mật như thể họ đã là người thân của nhau từ lâu; sau cuộc gặp, Nguyễn Thuý Hạnh đã sử dụng hết bút lực của mình để ca ngợi Lượng với những câu chuyện không thể mới hơn. Không ít người đã bất ngờ về những điều Hạnh viết về Lê Đình Lượng, đó cũng là lí do một số người nói rằng, Hạnh đang cố tình đánh bóng hình ảnh của Lượng trước phiên toà 18/10 sắp tới. 
Việc đám dân chủ Hà Thành sốt sắng đón và cùng dự thánh lễ cầu nguyện một lần nữa cho thấy được sức liên kết khá sâu sắc giữa họ với một bộ phận chức sắc, tín đồ chống đối tại GP Vinh. Trước đó không lâu, nhóm này đã đích thân vào Nghệ An để thăm thân nhân gia đình Hoàng Đức Bình và có đến nhà Lê Đình Lượng tại Giáo xứ Vĩnh Hoà, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Và tất nhiên sau bận đó gia đình của Bình, Lượng đã nhận được những khoản tiền hậu đãi được cho là để ghi nhận sự đóng góp của cả 2 đối với nền dân chủ Việt trong bối cảnh rã đám đang đến gần. 
Quay lại với sự xuất hiện của đám Nguyễn Thuý Hạnh, Nguyễn Tường Thuỵ, Trương Văn Dũng. Như đã nói ở trên, không phải tự dưng có chuyện đó cũng như việc họ đã cất công tiếp đãi những người mà với họ chưa bao giờ có thiện cảm chứ đừng nói thân thiết. Về chuyện này cũng không khác là mấy so với việc Giáo xứ Thái Hà/DCCT Thái Hà đứng ra tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Lê Đình Lượng. Tất cả cũng chỉ vì để gây, khuyếch trương thanh thế, là để chứng minh mình đang hoạt động, đang có giá trị và mục đích cuối cùng không ngoài để thu hút tiền từ bên ngoài gửi về. 
Và ở đây không thể không dành lời khen cho đám này, bởi chúng đã tỏ ra khôn ra sau những vụ bắt bớ, xử lý vừa qua. Vào thánh đường dự lễ, chúng sẽ không chỉ được tiếng là đã tham gia, thậm chí còn được nhìn nhận với vai trò tổ chức mà còn yên thân; lực lượng chức năng tại Hà Nội sẽ khó lòng sờ gáy được chúng. Một công mà hai mục đích là vì thế. 
TRƯỜNG GIANGThời gian qua, trên trang mạng của Nhà thờ Thái Hà có tổ chức chuỗi hoạt động cầu nguyện trực tuyến với tên gọi Chuỗi Mân Côi. Thoạt nhìn đây chỉ là hoạt động tôn giáo thuần túy của Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Tuy nhiên, đây là một chuỗi hoạt động có mục đích chống chủ nghĩa xã hội, lồng ghép nội dung chống nhà nước. Đặc biệt là trong buổi cầu nguyện trực tuyến ngày 14/10/2018 với chủ đề mang đầy nội dung chống chính quyền "CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM THOÁT ÁCH VÔ THẦN".
Nhà thờ thái hà
Nội dung chủ đề chương trình cầu nguyện đăng trên trang web của Nhà thờ Thái Hà
Ngay từ chủ đề của buổi cầu nguyện, đã thấy được mục đích xấu xa của buổi cầu nguyện. Thay vì Nhà thờ Thái Hà thực hiện theo đúng giáo lý, giáo điều, sống theo phương châm của giáo hội là "sống tốt đời, đẹp đạo", vì hòa bình, ổn định của đất nước thì Nhà thờ Thái Hà đang muốn Đảng Cộng sản Việt Nam mất quyền lãnh đạo đất nước. Hay nói cách khác "Thoát khỏi ách vô thần" phải chăng Nhà thờ Thái Hà đang cổ vũ cho việc đa nguyên, đa đảng, cổ vũ cho "Cách mạng màu" ở Việt Nam. Phải chăng mục đích của Nhà Thờ Thái Hà mong muốn một "thoát khỏi ách vô thần" để có một cuộc chính biến như những gì đã xảy ra ở Ukraina, Lybia, Syria… mà hậu quả như thế nào thì mỗi chúng ta đều đã thấy rõ.
Đặc biệt, trong buổi cầu nguyện trực tuyến với sự tham gia của một dàn hợp xướng gồm 12 người có đưa ra một thông điệp "Vô thần dẫn tới chuỗi diệt vong cho dân tộc". Không hiểu Nhà thờ Thái Hà dựa vào đâu và căn cứ vào thực tế lịch sử nào mà đưa ra quan điểm như vậy. Nhìn lại lịch sử của dân tộc, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc, tôn trọng và đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động trên cơ sở hiến pháp, pháp luật. Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất, xây dựng một đất nước hòa bình và ổn định bậc nhất trên thế giới. Vậy chả hiểu "Diệt vong" là ở đâu? Hay đó chỉ là cái cớ để buổi cầu nguyện xuyên tạc, kích động tư tưởng chống đối!
Tóm lại, đây không phải lần đầu tiên Nhà thờ Thái Hà tổ chức những chuỗi hoạt động chống phá chính quyền. Việc làm của Nhà thờ Thái Hà đang đi ngược lại nguyên tắc hoạt động, vi phạm pháp luật Việt Nam thông qua chuỗi cầu nguyện này. Thiết nghĩ, thay vì những hoạt động tương tự, giới chức sắc Nhà thờ Thái Hà nên chấm dứt những hoạt động trên và hoạt động theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam để tránh đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và bị xã hội đào thải.

Mạc Huy

Như tin đã đưa, tại hội nghị điều trần hôm 10/10 liên quan việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại Brussels, Bỉ, VN chỉ có duy nhất 1 đại diện tham dự là TS Nguyễn Quang A. Điều đặc biệt là với một hội nghị quan trọng kiểu này, cần có ý kiến của giới chức trong nước nhưng lại không có trong danh sách được mời. 
Và với cách tổ chức, mời thành phần tham dự như thế nên thật dễ thấy, nó gần như diễn ra một chiều. Đó là chưa kể với não trạng thiên kiến, không đồng ý với chế độ thì TS Nguyễn Quang A đã nhận cơ hội này để nói xấu, bêu rếu đối với nhà nước. 
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tuy nhiên, thật may cái trò phá bĩnh có chủ đích và cũng là cái cớ mà một số uỷ ban thuộc EU thực hiện hòng gây sức ép với các nước thành viên trong việc không đồng ý phê chuẩn Hiệp định EVFTA đối với VN không tác động quá nhiều tới xu hướng ủng hộ VN. Theo đó, mới đây theo thông tin từ TTXVN, trong khuôn khổ cuộc hội đàm vào sáng 15-10 giữa thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. "Thủ tướng S.Kurz nhấn mạnh, với vai trò là Chủ tịch EU trong 6 tháng cuối năm 2018 và là một đối tác gắn bó với Việt Nam, Áo ủng hộ và sẽ thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Thủ tướng Áo nhất trí EVFTA sẽ mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU cũng như giữa Việt Nam và Áo". 
Ở đây không phải ngẫu nhiên Áo là điểm đến đầu tiên của phái đoàn Chính phủ VN trước phiên làm việc với VN tại Eu. Và với cương vị là Chủ tịch EU trong 6 tháng cuối năm 2018 tiếng nói của Áo được cho là sẽ quyết định gần như cơ bản tấm vé để VN được phê chuẩn Chủ tịch EU trong 6 tháng cuối năm 2018. 
Điều này thêm một lần nữa phủ định gần như hoàn toàn lí giải của Ts Nguyễn Quang A khi nói rằng: "Tôi không biết có thỏa thuận gì giữa EU và Việt Nam về việc dự của tôi, nhưng tôi biết về sự can thiệp rất mãnh liệt của Brussels và phái đoàn EU tại Hà Nội cũng như của Sứ Quán Đức; không có sức ép rất mạnh của họ chắc tôi không dự được" trước BBC sau khi kết thúc phiên điều trần. Rằng, với một tiếng nói đơn lẻ và đối lập với nhà nước đã trở thành thương hiệu như Ts Nguyễn Quang A thì dù có nói thêm cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới đại cục. Các Uỷ ban của EU thì có thể mong muốn EU khước từ VN, song nên biết rằng, ý kiến độc lập của các quốc gia thành viên mới thực sự quan trọng. 
VN không đến nỗi phải thí tốt kiểu đó để đạt được mục đích của mình. Và cũng sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu tới đây TS A bị xử lý và ngay cả điều đó khiến dư luận quốc tế rúng động lên. 
TRÙNG DƯƠNGTỔ CHỨC KHỦNG BỐ
Việt Tân xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn về vụ xây biệt phủ

Thời gian qua, trên các trang mạng thông tin đại chúng xuất hiện những thông tin liên quan đến việc hàng trăm hecta rừng phòng hộ tại 2 xã Minh Phú, xã Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bị chiếm dụng làm khu sinh thái nghỉ dưỡng, xây dựng biệt phủ, homestay… Trong đó có khu biệt phủ của ca sĩ Mỹ Linh. Đây là thông tin được dư luận xã hội hết sức quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều lẫn nhau. Trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thì một bộ phận các nhà hoạt động dân chủ cả trong và ngoài nước, điển hình là lũ người của Tổ chức khủng bố Việt Tân đang gào thét một cách điên cuồng rằng "Chính quyền đang dung túng, chống lưng cho ca sĩ Mỹ Linh xây dựng biệt phủ" và "ngay sau khi nhận được thông tin về xây dựng thì Chính quyền lấp liếm, che dấu". Rõ ràng đây là thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bởi các lý do sau:
Đầu tiên, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí về vi phạm đất đai ở 2 xã Minh Phú, Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở xây dựng Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 4983/UBND-ĐT làm rõ vấn đề trên. Qua đó công văn chỉ rõ: "Tổ chức Thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn 2008 đến nay tại 02 xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn và việc thực hiện các nội dung của kết luận Thanh tra chính phủ… Đồng thời yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Minh Phú và xã Minh Trí có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình đang thi công vi phạm, không để xảy ra vi phạm mới". Rõ ràng đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, công tâm của UBND thành phố Hà Nội nhằm xử lý vụ việc trên cơ sở pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Không có chuyện bao che, dung túng cho bất kì cá nhân, tổ chức nào dù đó là ai. Rõ ràng những luận điệu của tổ chức Việt Tân là vô căn cứ, thể hiện bộ mặt xảo trá chuyên "xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn".
Ngoài ra, Việt Tân không đưa ra được một văn bản nào về việc Chính quyền các cấp cấp phép cho ca sỹ Mỹ Linh xây dựng biệt phủ trong khu vực rừng hecta phòng hộ. Rõ ràng, không thể có chuyện nhà nước dung túng, chống lưng mà đây chỉ là sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Đây không chỉ là lần đầu mà những vụ việc tương tự như vụ Đồng Tâm Hà Nội, vụ tranh chấp đất đai ở Hải Phòng, Hưng Yên… cũng đã bị Việt Tân xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Mục đích là nhằm nói xấu chế độ, gây mất niềm tin, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, từ đó kêu gọi, kích động các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây bất ổn an ninh, trật tự.
Như vậy, vụ việc xảy ra ở 2 xã Minh Phú, xã Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ theo đúng trình tự của pháp luật. Chính vì vậy trong thời gian này, mỗi người dân cần kiềm chế và chọn lọc thông tin một cách chính xác, tránh nghe lời xuyên tạc, bịa đặt của tổ chức khủng bố Việt Tân lừa bịp.

Hương Giang

6 ngày trước (12/10/2018) khi phiên tòa phúc thẩm Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ được TAND cấp cao Hà Nội đưa ra xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An. Linh mục hiện đang mục vụ tại Dòng chúa cứu thế, nhà thờ Thái Hà là Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đó có bài giảng lễ công nhiên ủng hộ Lê Đình Lượng. Đây là hoạt động của Cộng Đoàn Vinh tại Hà Nội thánh lễ cầu nguyện cho Lê Đình Lượng. 
Trước đó tại phiên sơ thẩm, Lượng đã bị tuyên kịch khung với 20 năm tù, 5 năm quản chế và bị tước hết các quyền công dân căn bản. 
Lm Lưu Ngọc Quỳnh (Nguồn: FB)
Bài giảng của vị Lm này có tên "NHÀ CẦM QUYỀN RẤT RUN SƠ TRƯỚC TIẾNG NÓI CỦA NHƯNG NGƯỜI DÁM DÂN THÂN CHO CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT". Và ông ta đã nói đi, nói lại nội dung này. 
Và như đã nói ở nhiều bài viết trước đó, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Lượng không phải là 1 tên tội phạm mà là tội chính trị đàng hoàng. Người ta, dư luận sẽ nói đó là biểu hiện sinh động cho tình hiệp thông đối với người Công giáo. Nhưng đằng này, Lượng là tội phạm, do đó vấn đề dù soi xét dưới góc độ nào đi nữa thì việc có hành vi ủng hộ đối với Lượng cũng là bất tuân chính quyền, thể hiện não trạng chống đối với chính quyền và cần bị lên án. 
Với chủ đề bài giảng lễ của mình, Lm Lưu Ngọc Quỳnh đang cố tình nói rằng, chính quyền, cơ quan thực thi pháp luật đang cố tình làm khó, bịt miệng người công chính để ngăn cản và vô hiệu hóa những động thái tương tự. Nhưng xin thưa, Lê Đình Lượng công chính đến đâu thì có vô số người biết  và có thể chứng minh một cách rành rọt. 
Lượng đã nhận rất nhiều tiền từ bên ngoài để thực hiện các hoạt động tọa kháng, kích động chống đối sau sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa Hà  Tĩnh gây ra. Với số tiền nhận được Lượng đã dùng để chi tiêu cá nhân và sai khiến đám đồng đảng đàn em của mình. Với riêng điều này thôi cũng đủ sức chứng minh cho cái sự "công chính" có thừa của Lượng. Và thực tế, Lượng là kẻ chống đối có hạng song, không phải vì lí tưởng gì đó mà đơn thuần là vì tiền. 
Và với hành vi của mình sẽ chẳng có gì quá lạ hay quá bất ngờ khi tới đây Lượng sẽ bị tuyên y án sơ thẩm. 
TRƯỜNG GIANG


Uỷ ban Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA. Sự kiện này diễn ra hôm 10/10, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam. Đại diện duy nhất đến từ VN tham dự điều trần này là TS Nguyễn Quang A, ngoài ra không có bất cứ đại diện nào thuộc giới chức của VN. 
Đó là thực tế mà nhiều người sau nhiều lần theo dõi các phiên điều trần không lấy làm phiền hay băn khoăn vì nó diễn ra quá nhiều. Chỉ có điều với cách thức đối thoại một chiều đó thì thật khó để có được một kết quả khách quan và dễ xảy ra việc, chưa điều trần đã biết trước kết quả. 
TS Nguyễn Quang A tại phiên điều trần (Nguồn: FB)
Với cách làm việc như thế và đại biểu duy nhất được mời là Ts Nguyễn Quang A nên thực sự không bất ngờ khi vị Ts được giới thiệu là "một chuyên gia nhân quyền Việt Nam " đã tiếp tục lợi dụng diễn đàn để xuyên tạc và thoá mạ chính quyền. 
Đoạn thuật lại của VOA dưới đây cho thấy rất rõ điều đó: "Tại buổi điều trần hôm 10/10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị. 
-Thứ nhất, ông đề nghị EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. 
- Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA, một khi nó được thông qua.
Vị đại diện cho XHDS Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội “hoạt động nhằm lật đổ”.
Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân “cực kỳ thông minh”, cũng là người “ủng hộ EVFTA”, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này.
“Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù”, tiến sĩ Quang A phát biểu.
... Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã “xấu đi”. Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ giúp cải thiện nhân quyền". 
Và với não trạng của một kẻ chỉ chực chờ cơ hội để tấn công, gây khó cho nhà nước, Vị Ts IDS này đã kết thúc bài phát biểu của mình với luận điểm: "Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bảy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai … Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn [Trung Quốc]”, ông Quang A phát biểu". 
Hay nói rõ hơn, TS A kêu gọi EU dùng hiệp định EVFTA để ép và buộc VN phải có các nhượng bộ về mặt nhân quyền, trong đó ưu tiên của ông A vẫn là việc thúc đẩy để giới chức trong nước công nhận vai trò, hoạt động thực tế của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) mà thực chất là các tổ chức chống đối trá hình. Hội Anh em dân chủ (HAEDC) là một ví dụ. 
Xung quanh chuyện này, VOA đã có một đánh giá mà nên chăng cần điều chỉnh lại, dù nó đã nói đúng vài ba phần. Theo đó, đánh giá: "Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, ông Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18/9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận, khi ông lên đường bay đi Brussels hôm 8/10 mà không bị cản trở" cần được điều chỉnh lại là: Việc Nhà nước VN dễ dàng cho TS A sang dự phiên điều trần cho thấy, đó không còn là vấn đề mà VN đang quá quan tâm hoặc bị chi phối. Việc bắt và xử lý rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền bất chấp sức ép quốc tế thời gian gần đây cho thấy, không hẳn vì lợi ích Kinh tế mà VN có các nhượng bộ. Và họ đang thực hiện đúng nguyên tắc quyền dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của mình. 
Trong trường hợp này và với EVFTA, chắc gì khi bị gây sức ép thì giới chức trong nước sẽ có những nhượng bộ để đạt được. Nhân quyền chưa bao giờ và không bao giờ to hơn chủ quyền, và lợi ích kinh tế sẽ khó lòng xuyên thủng được thứ nguyên tắc bất di dịch này!
PHƯƠNG NAMSự việc xẩy ra tại thủ đô Hà Nội hẳn hoi. Theo phản ánh của báo Thương hiệu và Pháp luật và ghi nhận được thì, vào lúc 14h15 ngày 11/10/18, tại trụ sở báo này đã 3 đối tượng tự xưng là người của Công ty TNHH NMH với bộ mặt hung dữ đã tự ý xông vào trụ sở tòa soạn, lớn tiếng yêu cầu được gặp Tổng biên tập và phóng viên. 
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc cũng được báo này cho biết là liên quan trực tiếp tới "từ việc báo này đã trích đăng Thư cảm ơn của Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam với nội dung tường thuật lại sự việc đã xảy ra tại công ty và việc tiếp nhận thông tin, giải quyết, xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, khách quan của các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội vào ngày 10/10/2018" (theo blog Tre Làng). 
Một cảnh trong vụ việc gây rối tại tòa soạn báo Thương hiệu và Pháp luật (Nguồn: FB)
Ngay cả khi công luận và lực lượng chức năng đã vào cuộc nhưng với bản chất côn đồ, nhóm người đã có mặt tại trụ sở. Tại đây, nhóm người này đã có nhiều hành động gây rối trật tự công cộng, đe dọa, nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các nhà báo.
Trước sự việc với thái độ nhã nhặn, đại diện báo đã ra giải thích nhưng 03 người có mặt đã cố tình phớt lờ và tiếp  tục có lời nói lăng mạ, xúc phạm. Lực lượng bảo vệ tại tòa soạn báo cũng đã có mặt để yêu cầu 3 người này ra khỏi tòa soạn, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của tòa soạn báo song vẫn không được đáp lại. Việc quấy rối theo ghi nhận sau đó có phần còn gia tăng và 3 người này còn tỏ ra dữ tợn hơn. 
Trước đó, cũng theo báo này phản ánh thì phóng viên, nhân viên của báo đã nhận được những tin nhắn có tính đe dọa, mạt sát và xúc phạm. Đại diện báo đã trình báo lực lượng công an toàn bộ nội dung các tin nhắn mà phóng viên, nhân viên báo nhận được và đề nghị lực lượng công an giúp đỡ.
Vào thời điểm diễn ra sự việc gây rối của 3 người, do đại diện báo và các chủ thể liên quan không trình báo nên cho đến khi 3 người này rời khỏi tòa soạn báo với những lời lẽ xấc xược, họ vẫn chưa được sự giúp đỡ của lực lượng Công an. Tuy nhiên, thiết nghĩ để răn đe và cũng không rơi vào tình trạng tương tự nên chăng báo Thương hiệu và Pháp luật nên có đơn trình báo tới lực lượng công an và cung cấp toàn bộ nội dung sự việc thông qua trích xuất camera tại hiện trường. Về phía lực lượng công an nên chăng cũng nên chủ động tiếp cận sự việc để điều tra, xử lý hành vi có tính côn đồ và xã hội đen đã diễn ra. 
Báo chí là một ngành nghề đặc biệt, có tính va chạm xã hội cao và hữu ích cho xã hội. Vì vậy, ngoài việc đội ngũ làm báo phải học cách bảo vệ mình, xử trí khôn ngoan trước những  vấn đề được phản ánh thì thiết nghĩ lực lượng công an, cơ quan hữu trách cũng nên vào cuộc, có cơ chế để bảo vệ họ, để những điều tương tự không còn xảy ra, làm rúng động dư luận như đã xảy ra. 
PHƯƠNG NAM Đó là thông tin được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris (IBIB) hôm 5/10 mới đây. 
Toàn văn sự việc được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris (IBIB) nói cụ thể: "Sáng nay thứ năm, 5 tháng 10, vào lúc 9 giờ, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã lấy tàu lửa về quê ở Vũ Đoài, tỉnh Thái Bình, miền Bắc. Nguyên nhân ra đi này, theo tin tức và nhận xét của chúng tôi, đến từ áp lực của Hoà thượng Thích Thanh Minh, Viện chủ Thanh Minh Thiền Viện, toạ lạc tại số 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon, không còn muốn cho Đức Tăng Thống tiếp tục tá túc vì lý do chính trị cũng như kinh tế của Thiền Viện". 
Hoà thượng Thích Quảng Độ (Nguồn: FB)
Lí do khiến Hoà thượng viện chủ Thanh Minh Thiền Viện thẳng tay đuổi Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống đời thứ 5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) và cũng là thượng cấp được công bố là vì: "Từ 2 năm qua, Hoà thượng Thích Thanh Minh nhiều lần bắn tiếng qua Đại đức Thị giả để trình lại với Ngài rằng :
"Sau năm 75, cụ Quảng Độ đi ở tù, đi lưu đày, tôi vẫn thuê người hằng tháng thăm nuôi. Nhưng từ khi cụ Quảng Độ về lại đây, Đạo Tràng ngày càng ít người lui tới, vì công an canh gát, gây khó khăn, hạch hỏi, chụp hình, nên không ai dám lui tới. Chùa bây giờ vắng hoe, tiền bạc tôi cũng chẳng còn. Tôi đã bàn với Thanh Phong đưa cụ về Vĩnh Nghiêm mà cụ không chịu ; tôi mời anh Định đưa cụ về quê, cụ cũng không chịu về, tôi chẳng hiểu làm sao. Tôi đề nghị nói với cụ tìm một nơi an dưỡng khác để khỏi phiền chùa, khỏi phiền tôi và cũng khỏi phiền cụ. Quý Thầy của Giáo Hội thực hiện càng sớm càng tốt, tôi nghĩ là nhà nước bây giờ họ cũng chẳng khó dễ gì đâu".
Xung quanh chuyện này, cơ quan truyền thông kiêm phát ngôn của giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) do tay buôn thần bán thánh Võ Văn Ái đứng đầu có nói bóng gió rằng: "Nhưng Đức Tăng Thống đã phản ứng rằng, ngày nào Hoà thượng Thanh Minh trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ tính. Sự kiện áp lực và thôi thúc trên đây xẩy ra kể từ ngày Hoà thượng Thanh Minh đưa nhà sư Thanh Lợi ở chùa Vọng Cung ngoài Bắc thuộc Giáo hội Phật giáo Nhà nước vào ở Thanh Minh Thiển Viện, Saigon". Nhưng xem chừng đó chỉ là lí do để biện hộ cho sự ra đi có phần tức tưởi của người đã nhiều năm đức cao vọng trọng, ngồi ở cương vị cao nhất của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). 
Cái cách ra đi của Hoà thượng Thích Quảng Độ cũng khiến người ta nghĩ đến sự ra đi của một kẻ thất sủng, thiếu đàng hoàng: "Có lẽ không còn chờ đợi thêm, hôm 15 tháng 9 vừa qua, Hoà thượng Thanh Minh « mời » Đức Tăng Thống ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Ngài chỉ kịp lấy ba bộ y áo Tăng bỏ vào va-li nhỏ ra đi. Liền tức khắc, Hoà thượng Thanh Minh đã cho khoá trái cửa thang gác đưa lên phòng Ngài. Tất cả kinh sách, vật dụng của Ngài, Đại đức Thị giả không thể vào lấy chuyển đi". 
Nói về dự kiến của mình sau khi về quê tại Thái Bình, trong cuộc trò chuyện với Võ Văn Ái, HT Thích Quảng Độ cho biết: "Trong cuộc điện đàm sang Paris tuần trước, Đức Tăng Thống căn dặn Cư sĩ Võ Văn Ái các Phật sự Giáo hội và nói ý định về quê Thái Bình : « Tôi sẽ về tu trong một cái Cốc ở huyện Tiền Hải, nhập thất và tụng niệm vãng sinh trong những năm tháng cuối đời ». Âu lo chuyện Giáo hội ông Ái hỏi, thì Ngài bảo « Vẫn thế. Làm sao mà bỏ Giáo hội được ! Chức Tăng Thống là suốt đời mà ! ».
Theo dõi khá kỹ hoạt động của HT này, nhất là các hoạt động có tính đối trọng với chính quyền và không chấp thuận Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cái cách đám thuộc hạ ca ngợi. Ít ai có thể nghĩ, sẽ có lúc, khi mà sức khoẻ đã xuống đi nhiều vị HT này lại chịu cái kết cục buồn đến độ ấy. 

Bị đuổi ra khỏi đường, không có lấy một cái tịnh xá để tu trì để rồi buộc phải về quê, chọn một cái cốc để làm nốt cái duyên nghiệp với nhà Phật. Cái cách mà HT Thích Quảng Độ kết thúc "nghiệp chính trường" của mình khiến nhiều người liên tưởng tới thuyết nhân quả... Phải chăng nó đã ứng nghiệm với những người mà ngay từ đầu họ đã không đi trên con đường tu trì của nhà Phật. 
Ngay lúc này, chưa thể nói tới sự tan rã của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bởi vẫn còn đó nhiều nhân vật đủ uy tín, ảnh hưởng để gánh vác sự nghiệp của tổ chức này - dù có đối lập với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và điều đó thêm một lần nữa thể hiện sự bi đát của vị Hoà thượng đã qua tuổi 90 này. Cái khiến ông rơi vào trạng huống bi đát không phải là nhà nước, cũng không phải là Giáo hội Phật giáo Việt Nam (được cho là đối thủ) mà chính là những người đã từng là thân tín, thuộc hạ của mình! 
Thử hỏi có nỗi đau nào lớn hơn thế! 
TRƯỜNG GIANGThời gian vừa qua bè lũ rận chủ đã tung hô, bịa đặt việc Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong tù. Chiêu trò mà chúng thường sử dụng để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và đòi trả tự do cho kẻ đã vi phạm pháp luật như Trần Huỳnh Duy Thức. Mới đây Nguyễn Quang A xuất hiện tại một buổi điều trần của INTA và EVFTA tại Brussels để nêu ra một vài kiến nghị trong đó có liên quan đến Trần Huỳnh Duy Thức.
Nguyễn Quang A
Nguyễn Quang A kẻ bán nước cầu vinh

Nguyễn Quang A là một trong những thành viên tích cực hoạt động trong nhóm gọi là “Xã hội dân sự” – tổ chức chính trị trá hình gắn mác dân chủ nhân quyền để hoạt động. Nguyễn Quang A là kẻ tâm thần chính trị từ khi về hưu đến nay Quang A luôn tham gia các hội nhóm chống phá đất nước, viết bài thuê cho các diễn đàn phản loạn núp dưới danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền”. Mỗi lần họp Quốc hội hay Đại hội Đảng khi đưa ra các vấn đề bàn luận về phát triển kinh tế, xã hội. chính trị…Nguyễn Quang A luôn đi đầu trong phong trào tuyên truyền xuyên tạc chống phá các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Thậm chí Nguyễn Quang A còn được bè lũ rận chủ trong nước và hải ngoại bơm tiền để tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 14. Hay mới đây nhất là Nguyễn Quang A tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống dự luật đặc khu và Luật An ninh mạng, lên tiếng đòi trả tự do cho một số tù nhân chính trị, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức.

Tại phiên điều trần của Quốc hội EU ngày 10/10/2018 về hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU, Nguyễn Quang A đã “khuyến nghị EU đòi Việt Nam phê chuẩn 3 công ước lõi của ILO; đưa các tổ chức XHDS (có và không có đăng ký) vào các cơ chế giám sát;  EU nên sử dụng cơ chế sẵn có để chế tài nếu vi phạm nhân quyền”, đồng thời khuyến nghị về việc trả tự do cho đám tù chính trị, vi phạm pháp luật Việt Nam mà chúng thường gọi là “tù nhân lương tâm” và có nhắc đến việc trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Hiện Trần Huỳnh Duy thức đã ngồi tù được 9 năm trong tổng số 16 năm về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tại buổi điều trần, Nguyễn Quang A liên tục khen ngợi Trần Huỳnh Duy Thức - kẻ đang chịu phạt tù vì vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng với giọng văn ca ngợi tên tù nhân này như: “ông Thức là một doanh nhân cực kỳ thông minh, cũng là người ủng hộ EVFTA, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này”; “Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù”.

Nguyễn Quang A khen ngợi một tên tù nhân như vậy chúng ta mới thấy rằng, kẻ tâm thần chính trị đang dở trò lừa bịp. Nếu khen hắn thông minh hay là một tài sản quý giá! Thì hãy xem lại bản chất hoạt động của kẻ đã phạm tội này. “Thông minh” mà không hiểu luật pháp, tham gia vào các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân Việt Nam. “Tài sản quý giá” mà phải đi tù, tài sản là cả một mớ hỗn độn, một kiểu lý luận tâm thần chính trị bị những nhà rận chủ tuyên truyền, xúi giục vi phạm pháp luật.

Với một kẻ tâm thần chính trị như Nguyễn Quang A chúng ta cần nhận rõ ý đồ bẩn thỉu của ông ta, ông ta không có tư cách để đưa ra những khuyến nghị tại Quốc hội EU bởi nhà nước ta chưa cho phép nhóm xã hội dân sự hoạt động liên quan đến các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Những hành động của Nguyễn Quang A chỉ là trò lừa bịp người dân mà thôi, chúng ta cần cảnh giác trước những hành động bẩn thỉu của kẻ tâm thần chính trị này bởi mọi hoạt động của Nguyễn Quang A cũng đều có sự thống nhất, chỉ đạo của đám rận chủ trong và ngoài nước.


Bom Nổ Chậm!
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"