Ngoài việc sửa đổi Hiến pháp năm 1976 và đang được Quốc hội nước này thảo luận thì tại Cuba có những thứ đang chuyển động mà nếu nghe và biết được thì sẽ có không ít những kẻ phải buồn ra mặt. 
Dự thảo Hiến pháp của Cuba ngoài định rõ hơn con đường, mục tiêu xây dựng đất nước phù hợp thì vẫn giữ nguyên được những giá trị có tính cốt lõi. Trong đó nổi bật là vai trò của đảng cộng sản Cuba tiếp tục được khẳng định hết sức hùng hồn. Nhưng như đã nói, đó chưa phải là tất cả những điều đang diễn ra trong việc ửa đổi Hiến pháp tại Cuba. Và tại đây đang diễn ra những điều mà bất cứ ai tinh ý đều đủ để thấy: Cuba đang học tập rất nhiều từ Việt Nam trên con đường và lí tưởng chung. 
Raul Castro (Nguồn: FB).
- Đầu tiên phải kể đến việc công nhận nền kinh tế tư nhân. BBC đã nói về điều này như sau: "Ông Homero Acosta cho hay bản Hiến pháp này bao gồm công nhận sở hữu tư nhân - điều vốn bị Đảng Cộng sản kỳ thị suốt một thời gian dài, coi như một tàn tích của chủ nghĩa tư bản.
Thay đổi này có thể mang lại công nhận pháp lý mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn phát triển rầm rộ sau cải cách thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.
Hiến pháp hiện tại của Cuba chỉ công nhận tài sản nhà nước, hợp tác xã, nông dân, tài sản cá nhân và liên doanh ở quốc gia 11 triệu dân". Và xét dưới mọi khía cạnh thì đây chính là sự thay đổi rõ nét, toàn diện về mặt tư duy. Nó cũng có thể xem là bản sao thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã thực hiện năm 1991 với tư cách là tiền đề cởi trói cho nền kinh tế đất nước được phát triển. 
- Tín hiệu và đổi thay thứ hai được nói đến sự thay đổi trong việc thiết lập bộ máy nhà nước tại Cuba. Theo đó, trong dự thảo Hiến pháp mới chú trọng củng cố các tổ chức chính trị và tạo ra một cơ cấu lãnh đạo mang tính tập thể hơn.
Anh em nhà Fidel Castro và em trai Raul Castro đã gần 60 năm lãnh đạo đất nước Cuba. Và xin thưa không phải ai cũng dũng cảm từ bỏ địa vị pháp lý mà đã được ghi trong Hiến pháp nhưng vượt lên tất cả và cũng là nhằm tạo ra xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội, Raul Castro và những nhà lãnh đạo Cuba đương nhiệm đã sẵn sàng từ bỏ địa vị của mình để tạo đà cho phát triển kinh tế đất nước. 
"Theo Hiến pháp mới, Chủ tịch nước sẽ không còn là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nữa.
Thay vào đó sẽ có chức Thủ tướng, và Chủ tịch Quốc Hội cũng là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước, cơ quan điều hành cao nhất của Cuba.
Dự thảo cũng quy định giới hạn tuổi và thời hạn nhiệm kỳ cho chức Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước cần phải dưới 60 tuổi thời điểm nhậm chức và không được ở cương vị này hai nhiệm kỳ năm năm liên tiếp" (Theo BBC). 
Cuba đang thay đổi. Và cũng đừng ai xem đó là sự thoả hiệp hay mất phương hướng của người anh em Cuba trước thời vận mới. 
TRÙNG DƯƠNG 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"