Vẫn là chủ đề không quá mới, liên quan việc "Quốc Hội Cuba hôm 22 tháng 7 thông qua dự thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết. Hiến pháp mới bỏ mục tiêu xây dựng “xã hội cộng sản”, và thay vào đó là xây dựng “xã hội chủ nghĩa”.
Nội dung nó là thế, song không chỉ có nhà đài VOA vô tình ngộ nhận hoặc cố tình ngộ nhận thông qua việc phỏng vấn và lấy ý kiến từ 2 cá nhân (một trong nước và 1 nước ngoài). Trong khi Phạm Chí Dũng, người được gọi với danh xưng "chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam" cho rằng sở dĩ báo chí chính thống trong nước không đưa tin về sự kiện này vì "đây là một vấn đề nhạy cảm đến mức các báo Việt Nam đã tự kiểm duyệt chính mình để tránh nhắc tới". Còn Cựu phóng viên Lưu Kha của Thông Tấn Xã Việt Nam, người từng có 15 năm du học và làm việc tại Cuba, giải thích rằng: "Báo chí nhà nước và giới chức Cuba không nói về điều này. Vì vậy, theo nguyên tắc tuyên truyền của truyền thông Việt Nam dưới chế độ cộng sản, báo chí ở Việt Nam cũng không được đưa tin". 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong một chuyến thăm tới Cuba hồi năm 2009 (Nguồn: FB)
Mà xin thưa, nó còn xảy ra với một số nhà đài khác, tất nhiên mẫu số chung thì không hề thay đổi: Rằng, nó không ngoài mục tiêu chống phá, cổ suý cho những sự thay đổi của Việt Nam theo khuynh hướng và quỹ đạo của phương Tây. 
Theo đó, SBTN trong bài viết có tên Báo chí Việt Nam im hơi về sự kiện Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, cùng quan điểm với VOA đã viết rằng: "Hệ thống truyền thông bị đảng cộng sản chi phối hoàn toàn ở Việt Nam trong những ngày qua đưa tin về việc Cuba thông qua dự thảo hiến pháp mới, nhưng không nhắc đến việc đảo quốc độc tài đảng trị đã loại bỏ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản". 
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, với mục tiêu chống đối hết sức rõ nét, các nhà đài này mặc dù đã phản ánh đúng bản chất sự thay đổi trong Hiến pháp mới của Cuba. Song với thủ thuật đưa tin nửa thật, nửa giả, nửa tin - nửa ngờ, nhà đài này đã dựa trên sự thật đó nhưng khi bình luận thì lại hướng lái sự việc đó sang một hướng khác khi nói rằng: Sự thay đổi của Cuba hoàn toàn đối lập với Việt Nam. Trong khi nếu kiểm tra và tìm hiểu kỹ càng thì sự thay đổi đó là hoàn toàn phù hợp, nếu không nói là Cuba đang học tập con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ Việt Nam. 
Theo đó, nếu như Cuba thay đổi mục tiêu xây dựng từ “xã hội cộng sản” với tư cách là giai đoạn cao nhất theo học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế Cộng sản chủ nghĩa về xây dựng “xã hội chủ nghĩa” - giai đoạn đầu của cộng sản chủ nghĩa. Sự thay đổi này hoàn toàn không có nghĩa là Cuba từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản mà có chăng, đó là sự điều chỉnh về mặt đường lối, mục tiêu cho sát hợp hơn với tình hình hiện này - khi mà bản thân Cuba với tiềm lực kinh tế và các mặt khác chưa thể thực hiện thành công con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 
Tương tự như thế, cũng đã có thời kỳ, Việt Nam chúng ta xác định tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, cùng với việc nhận thức đúng hơn tình hình thực tế, thực tiễn thế giới và nội tại thì mới đây trong bản hiến pháp mới năm 2013 của Việt Nam, mục tiêu xây dựng đất nước được ghi rõ: "Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Đó là sự tương đồng mà chỉ có những kẻ chống đối mới cố tình phủ nhận và làm cho nó mất đi sự tương đồng vốn dĩ của nó. 
Ngoài điều này, một sự tương đồng khác hết sức rõ nét trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Cuba và VN. Theo đó, Hiến pháp mới của Cuba thừa nhận kinh tế tư nhân nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và quản lý của nhà nước XHCN. Và xin thưa, điều này hoàn toàn trùng khớp với VN ở việc vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nói như thế để thấy, bất cứ sự thay đổi về mặt đường lối nào từ Cuba, hay VN đều được các nhà đài này quan tâm và phản ánh. Chỉ có điều thay vì phản ánh đúng thực tế khách quan thì họ lại cố tình bẻ cong sự thật hoặc lèo lái sự thật sang những địa hạt mới. Đó là điều mà chúng ta cần cảnh giác cao độ nếu không bị rơi vào sự ngộ nhận. 
TRÙNG DƯƠNG


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"