AN NINH MẠNG
Một bài viết xuyên tạc trắng trợn Luật An ninh mạng

Những ngày qua, trên các trang mạng thông tin đại chúng xuất hiện thông tin về việc Bộ Công an được Chính phủ giao khẩn trương xây dựng ba văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng; một đạo luật quan trọng được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành 1/1/2019. Trước các thông tin trên, bên cạnh đại đa số người dân đồng tình, ủng hộ sự cần thiết phải ban hành và thực thi trong thực tế của Luật An ninh mạng thì một bộ phận trong đó chủ yếu là các nhà hoạt động "dân chủ" trong và ngoài nước ngày đêm "gào thét" phản đối bộ luật này với rất nhiều những "luận điểm vô căn cứ" qua bài viết "Viện An ninh - Diệt an toàn" qua các trang phản động như Việt Tân, Dân Làm Báo... Luận điệu của các nhà hoạt động "dân chủ" này là vô căn cứ, đầy rẫy những điểm mâu thuẫn sau:
Thứ nhất, số này cho rằng "Luật An ninh mạng Việt Nam lạ lõng giữa lòng thế giới văn minh, dân chủ và chỉ Việt Nam mới xây dựng nên một bộ luật như vậy". Xin thưa với các nhà hoạt động dân chủ, mà nói thẳng ra là những kẻ"phản động". Không biết các ông, các bà đọc ở đâu, dựa trên cơ sở nào hay chỉ cố tình ngồi bịa những thông tin xảo trá mà quên rằng người đọc thông tin ở Việt Nam hiện nay họ cũng rất biết chọn lọc, biết kiểm chứng thông tin. Chỉ cần một thao tác nhỏ trên Google là họ có thể tìm được không chỉ có Việt Nam mà đã có 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng trong đó có các nước phát triển Mỹ, Đức, Singapore, Nhật Bản, Australia… Chả hiểu, Việt Nam "lạc lõng" ở đâu? Đáng nhẽ với sự phát triển nhanh của mạng Internet ở Việt Nam thì Luật An ninh mạng cần phải ra đời sớm hơn kẻo "lạc hậu" so với thế giới.
Thứ hai, bè lũ phản động cho rằng "Luật An ninh mạng tạo ra sự lộng hành của cơ quan an ninh" với cái luận cớ rằng "bây giờ bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam đều phải có sự đồng ý của Cục An ninh mạng, Bộ Công an" . Chắc chúng không hiểu được rằng bất cứ cá nhân, tổ chức nào muốn hoạt động tại Việt Nam đều phải chấp hành pháp luật Việt Nam. Trên lĩnh vực An ninh mạng, Cục An ninh mạng Bộ Công an được Chính Phủ giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực mạng internet thì đương nhiên cá nhân, tổ chức nào muốn hoạt động tại Việt Nam đều phải sự đồng ý của Cục An ninh mạng. Rõ ràng đây không phải là sự lộng quyền mà là để thống nhất về quản lý sao cho Internet hoạt động thiết thực, trên cơ sở pháp luật Việt Nam. Và thực tế hoạt động quản lý của các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Ngay cả ở Mỹ, hoạt động của các công ty công nghệ, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ mạng luôn chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan Liên bang và cả ở từng bang.
Thứ ba, chúng cho rằng "Luật An ninh mạng sẽ kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân". Rõ ràng đây là thông tin bịa đặt nhằm đánh lừa những người chưa đọc hoặc không đọc Luật An ninh mạng. Ngay những người dân bình thường đọc luật cũng hiểu rằng khi Luật An ninh mạng họ sẽ được bảo vệ khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng trước các thông tin xấu, độc, trước các cuộc tấn công mạng; được bảo vệ về danh dự, thông tin cá nhân… Rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ là bình đẳng giữa các cá nhân, tổ chức, đồng thời Luật An ninh mạng không kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân của công dân mà chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật.
Rõ ràng chỉ bấy nhiêu dẫn chứng trên cho thấy, bè lũ "phản động" đang lo sợ đến mức "hoảng hốt" nên đưa "bừa" những thông tin nhằm đánh lừa dư luận. Bên cạnh đó, chúng đang ngày đêm kêu gào các chiến dịch phản đối hết Luật bây giờ đến Nghị định an ninh mạng. Điều này thể hiện sự lo sợ của chúng khi Luật An ninh có hiệu lực. Bởi vì khi Luật An ninh mạng khi có hiệu lực thi hành sẽ trở thành một "nấm mồ" cho bè lũ phản động. Khi đó những kẻ xuyên tạc, tuyên truyền đi ngược lại lợi ích chính đáng của người dân, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc sẽ bị nghiêm trị!
Mạc Huy

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"