Ngày 23/10/2018, tại Hà Nội, Quốc hội đã bỏ phiếu thống nhất bầu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể thấy, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, hợp ý đảng - lòng dân trong thời điểm đất nước đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ; ở trong nước, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu chỉ đạo là đồng chí Tổng bí thư đang đạt được những kết quả tốt.
tổ chức khủng bố
Một bài viết xuyên tạc về Tổng bí thư trên trang mạng tổ chức khủng bố Việt Tân
Tuy nhiên, thời gian qua, ngay sau khi Tổng bí thư được Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 -2021, bè lũ phản động trong và ngoài nước thông qua các trang web, fanpage trên mạng xã hội liên tiếp đăng các bài viết nhằm "phản đối" việc Tổng bí thư đảm nhiệm chức vụ này. Có thể thấy, việc phản đối đã nâng thành tầm "chiến dịch" với hàng trăm bài viết xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn về Tổng bí thư, về quá trình bầu cử. Theo dõi các bài viết này, chung quy lại chúng ra thấy một số điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, bè lũ phản động trong và ngoài nước đang lo sợ sự thống nhất và đồng lòng của những người chúng vẫn hay gọi với cái tên từ xưa đến nay là "cộng sản". Chúng lo sợ rằng, sự đồng lòng và thống nhất này sẽ gây ra những khó khăn cho con đường "đấu tranh dân chủ của chúng". Hơn ai hết, chúng hiểu rằng bản chất của cuộc đấu tranh của chúng là "làm suy yếu và tan rã" vai trò của Đảng Cộng sản, làm suy yếu lòng tin của người dân. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Tổng bí thư thì rõ ràng "mảnh đất sống" của bè lũ dân chủ là ngày càng bị "thu hẹp".
Thứ hai, những nhà hoạt động "dân chủ" trong và ngoài nước đang "cố" đưa ra và chứng minh cho một luận điểm mà chúng coi rằng bất biến từ xưa đến nay nhằm đánh lừa dư luận đó là "Chính quyền cộng sản chuyên quyền và độc tài". Rõ ràng, sự kiện hợp nhất hóa hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước là một cơ hội "không thể tốt hơn" cho chúng xuyên tạc, bịa đặt thông tin để đưa ra những "dẫn chứng vô căn cứ" chứng minh cho luận điểm đó. Thậm chí chúng còn lôi Trung Quốc vào bằng luận điệu cho rằng "Trung Cộng hậu thuẫn, hỗ trợ Tổng bí thư lên chức Chủ tịch nước và đây là nằm trong sự chỉ đạo của Trung Cộng". Đây là những luận điệu xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn với mục đích gây "phản ứng", lừa bịp nhân dân.
Thứ ba, giới hoạt động "dân chủ" đang "tìm cách cứu vớt cho sự nghiệp chính trị của mình" vốn từ xưa đến nay đều nằm trong ảo vọng". Thậm chí, chúng còn tìm cách kêu gọi người dân trưng cầu dân ý để chọn ra lực lượng lãnh đạo đất nước trong thời điểm này bằng những lời lẽ vô cùng "tự tin" và sự liên tưởng hầu như là "tưởng tượng". Những luận điệu mị dân như trên chắc hẳn chỉ đánh lừa được "giới hoạt động dân chủ cố tình bị lừa" mà thôi. Có thể thấy, một khi niềm tin và sự tín nhiệm dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam lên cao thì ngay lập tức chúng thấy được "con đường cụt về chính trị" sẽ tối tăm đến nhường nào.
Tóm lại, chống đối hay có viết hàng ngàn bài đi nữa, thì "chiến dịch" này vẫn thất bại. Thất bại không chỉ thể hiện qua việc Tổng bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước mà còn thất bại ở chỗ chúng đã không thể ngăn cản được niềm tin của nhân dân vào Đảng vào cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc Tổng bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch nước là hợp ý đảng - lòng dân, phù hợp với điều kiện đất nước hiện tại./.

Hương Giang
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"