Thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông tin này được báo Hà Nội mới xác nhận. 
Theo đó, "UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật". 
Tổ công tác do ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng làm Tổ trưởng Tổ công tác, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy làm Tổ phó Thường trực Tổ công tác. Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia Tổ công tác.
Về nhiệm vụ: "Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. Trên cơ sở đó nghiên cứu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thực tiễn (nếu có), báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, quyết định ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật.
Một cảnh khiếu nại tại Hà Nội (Nguồn: FB)
Bên cạnh đó, Tổ công tác rà soát, tổng hợp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay chậm được thực hiện; phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để thực hiện dứt điểm, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, quyết định biện pháp tổ chức thực hiện.
Tổ công tác cũng rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên trung ương, thành phố; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh, giải quyết, khắc phục theo quy định. 
Đồng thời phối hợp, xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để rà soát các vụ việc tồn đọng, hướng xử lý giải quyết dứt điểm; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết". 
Qua theo dõi thì Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập tổ giúp việc thường trực và theo dõi, giúp Chủ tịch UBND Tp trong việc xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Điều đó cũng thể hiện ít nhiều quyết tâm của Hà Nội trong đối diện với những vấn đề đang có xu hướng phát sinh ngày càng nhiều, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. 
Ngoài chức trách rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên trung ương, thành phố; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh, giải quyết, khắc phục theo quy định thì 1 chức năng khác được nói đến, là Tổ công tác "Tổ công tác rà soát, tổng hợp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay chậm được thực hiện; phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để thực hiện dứt điểm, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, quyết định biện pháp tổ chức thực hiện'. 
Hay nói cách khác, vấn đề kiểm tra hành chính công vụ cũng được chú trọng. Đối với các cá nhân làm sai thì đương nhiên sẽ bị xử lý. Đấy cũng là điểm mới, thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo Hà Nội trước thềm năm mới đang chuẩn bị bắt đầu. 
Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mới đây, theo Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu báo cáo cụ thể việc giải quyết 511 khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng. Hà Nội đã tiên phong trong việc chấn chỉnh đối với hoạt động này bằng một động thái cụ thể. 
PHƯƠNG NAM 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"