Hà Nội
Ảnh Internet: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thông báo về kết quả kinh tế xã hội năm 2018
Mới đây, trong Báo cáo số 78/BC-CTK ngày 25/02/2019 về tình hình kinh tế - xã hội tháng một năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã đưa ra những con số ấn tượng về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tháng đầu tiên của năm 2019. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thủ Đô tăng 6.2 % so với cùng kì năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách đạt 2.965 tỷ đồng tăng 7.3% so với cùng kỳ; trị giá nhập khẩu tăng 1.8% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động vận tải tăng 16.1%; khách du lịch đến Hà Nội tăng 9.9%; thu ngân sách Nhà nước tăng 11.1% so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình an ninh, xã hội được giữ vững. Tỉ lệ tội phạm giảm cả về số vụ và tính chất mức độ so với cùng kì 2018.
Đây là những con số khả quan cho thấy kinh tế - xã hội đang có những dấu hiệu khởi sắc trong tháng 01 2019. Điều này thể hiện sự tiếp nối phát triển bền vững của Thủ đô trong năm 2018. Theo Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội trong năm 2018 (GRDP) ước tăng 7.37%, cao hơn các năm trước (năm 2016 là 7.15%; 2017 là 7.31%); đầu tư nước ngoài ước đạt 6.5 tỷ USD (đứng đầu cả nước); tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 giảm còn 1.19%, giảm 0.5% so với năm trước. Những con số này rất ấn tượng thể hiện kết quả và nỗ lực của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong lãnh đạo và chỉ đạo cũng như của toàn thể nhân dân Thủ đô.
Những tín hiệu khả quan này một lần nữa khẳng định rằng: Thủ đô Hà Nội là một trong những đầu tàu phát triển của đất nước và xứng đáng là tấm gương để các địa phương khác trên cả nước học tập. Kết quả này một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,… để đưa đất nước ta phát triển. Đồng thời, những dấu hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô tháng 01 cũng là tiền đề để Thủ đô hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng tiếp theo của năm 2019, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.

Mạc Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"