C:\Users\C500-CERT\Desktop\tr.png
Một bài viết xuyên tạc về sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên trang Tổ chức khủng bố Việt Tân

Thời gian qua, lợi dụng việc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị ảnh hưởng do thời tiết và cường độ làm việc, một số tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước liên tục đăng đàn xuyên tạc, kích động tâm lý, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, mới đây nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã liên tiếp chủ trì các cuộc họp với “Lãnh đạo chủ chốt” tại Hà Nội vào ngày 14/05/2019; cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 15/05/2019 và Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII tại Hà Nội. Đây đều là ba cuộc họp đặc biệt quan trọng bàn về các vấn đề quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua những buổi họp này cũng cho thấy sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ổn định trở lại, tiếp tục điều hành những công việc quan trọng của đất nước.
Đây là tin vui của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong bối cảnh đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời cũng là "cái tát" trời giáng đối với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt bấy lâu nay của các đối tượng xấu về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Qua đây, một "Trò lố" cũng đã bị lật tẩy với những mưu đồ hết sức thâm độc, xảo quyệt.
Cụ thể, các đối tượng xấu, mà điểm mặt chỉ tên là các đối tượng phản động trong và ngoài nước như Việt Tân đang mượn sự việc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu chế độ. Tuy nhiên, mục đích chính của chúng lần này đó là nhằm gây hoang mang tâm lý cho quần chúng nhân dân. Hơn ai hết, chúng hiểu rõ tầm ảnh hưởng cũng như uy tín của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với nhân dân Việt Nam hiện nay như thế nào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới; người tiên phong trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng; người có lối sống vô cùng giản dị, gần gũi với nhân dân. Nhân dân tin, yêu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và có thêm niềm tin với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trước thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp vấn đề sức khỏe, các đối tượng xấu đã nhanh chóng lợi dụng để xuyên tạc, gây hoang mang tâm lý trong quần chúng nhân dân.

Đến nay, trò lố hài hước đã bị lật tẩy. Tuy nhiên qua "Trò lố" này cũng cho chúng ta thấy rõ "nỗi sợ sệt" của bè lũ bán nước trong và ngoài nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và những nhà lãnh đạo kiên trung, xuất sắc của Đảng ta hiện nay. Chúng thừa hiểu rằng, khi nào có những người như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Đảng thì chúng chẳng bao giờ lật đổ được chế độ, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam./.
MẠC HUY
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"