Bất chấp cái việc không có quyền lực chính trị nào là tuyệt đối mà đều bị kiểm soát bởi những chế tài, cơ chế như hệ thống pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra… Nhưng mới đây trong một hoạt động giảng dạy bằng hình thức trực tuyến (thông qua Fb cá nhân), một nhóm Lm DCCT Thái Hà chủ trương chương trình này đã hình thành nên chủ đề: "CÁI GÌ CÓ QUYỀN RÀNG BUỘC QUYỀN BÍNH CHÍNH TRỊ?
Các chế độ độc tài thường cho quyền bính của mình là tuyệt đối và bất chấp tất cả, như thể mình không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Giáo huấn xã hội Công giáo dạy một sự thật khác hẳn.
#DOCAT #DOCAT217".
Nội dung này được chia sẻ công khai trên một số Fb cá nhân của các Linh mục DCCT Thái Hà như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thể Hiện.
Chủ đề DOCAT được Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ (Nguồn: FB)
Theo dõi những chương trình DOCAT, điều dễ thấy là các Linh mục DCCT Thái Hà nhăm nhăm và tập trung khá nhiều vào nội dung quyền lực chính trị và xem đấy là trung tâm của những chương trình, bài giảng do chính họ thực hiện; chủ đề này cũng được khai thác với tần suất khá cao… Và từ chỗ nhận diện quyền lực chính trị, chỉ ra những nhân tố cấu thành thì nay họ đã trực diện tuyên chiến với quyền lực chính trị thông qua việc chỉ ra những khiếm khuyết của chính nó, dù bản chất nó không như thế…
Quyền lực không bị kiểm soát sẽ có nguy cơ bị tha hoá, đó là điều đương nhiên, dễ hiểu. Song thực tế không có cái quyền lực nào tuyệt đối, có chăng có thời điểm nó bị rơi vào trạng huống tuyệt đối do cơ chế kiểm soát hoặc không đủ mạnh hoặc bị tha hoá trước. Việc cố tình xác lập quyền lực tuyệt đối và mời gọi người khác hiến kế để kiểm soát quyền lực vì thế là có dụng công, ý đồ chứ không đơn thuần là chuyện lệch lạc hoặc thiếu hiểu biết trong suy nghĩ????
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người dân có quyền tham gia vào những địa hạt họ muốn và pháp luật cho phép… Người dân cũng được tham gia vào việc kiểm soát quyền lực của giới chức nhà nước và tất nhiên dựa trên những chuẩn mực của đạo đức… và cần hiểu đó là những hành vi có tính phụ trợ, bởi thực tế đã có những cơ quan chuyên môn làm điều này. Song với việc cho rằng không có ai kiểm soát được quyền lực, vô tình các Lm DCCT Thái Hà đã xác lập và khiến những người học, tiếp thu có những định hình lệch lạc. Và xin thưa từ suy nghĩ đến hành động, sẽ nảy sinh những suy nghĩ thái quá, phiến diện, thậm chí những xu hướng chính trị thiếu thuần nhất. Họ sẽ tự cho mình làm những điều lớn hơn quy chuẩn cho phép, kể cả những ý nghĩ thay đổi chính thể chế quyền lực đó???
Đó là thứ vô cùng nguy hiểm mà xem chừng các Lm DCCT Thái Hà đang thông qua chương trình này để thực thi!
PHƯƠNG NAM
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"