Ngày 20/4/2020, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, trong Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 có đề ra mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố Hà Nội sẽ đạt 12.000 USD. Điều đáng nói là gần đây, trang của tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải bài viết xuyên tạc, tuyên truyền rằng đây là "mục tiêu không tưởng", thậm chí, trong bài viết của Việt Tân còn cho rằng: "đặt mục tiêu bậy bạ cho có, để nói cho ru ngủ và cho sướng miệng thì đặt ra làm gì. Đặt mục không biết mình là ai, không biết hiện thực thế nào, không có một có sở nào và làm gì để đạt được mục tiêu đó thì đúng là thảm hoạ. Khi đặt mục tiêu (SMART) thì mục tiêu có thể đạt được. Nhưng xét mục tiêu làm cho Hà Nội trong 10 năm thu nhập người dân lên tới 13-14 ngàn USD thì quả thực hết lời để nói"
C:\Users\C500-CERT\Desktop\qwww.png
Ảnh chụp bài viết xuyên tạc trên trang tổ chức khủng bố Việt Tân
Có thể thấy, đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Việt Tân. Bởi vì rõ ràng mục tiêu mà thành phố Hà Nội đưa ra là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân hàng năm từ 9 -10% thời kỳ 2011 -2020, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 5.100  - 5.300 USD/người. Dự kiến thời kỳ 2021 -2030 , thành phố Hà Nội sẽ đạt mức tăng trưởng là 7,5 -8,5%. Nếu duy trì mức tăng trưởng này thì mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của người dân Thủ đô vào năm 2030 là hoàn toàn có cơ sở thực hiện được.
Hơn nữa, về cơ cấu lao động về cơ cấu lao động đến năm 2030 tương ứng là 59 -60%, 34 – 35% và 5 - 6%. Với cơ cấu lao động như trên tương đương với các nước có bình quân thu nhập đầu người từ 10.000 – 15.000 USD hiện nay. Do đó, việc thu nhập bình quân của người dân Hà Nội vào năm 2030 đạt 12.000 USD là hoàn toàn có cơ sở. 
Tóm lại, mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của người dân Thủ đô vào năm 2030 đạt 12.000 USD là một mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được. Việc đưa ra mục tiêu này được căn cứ trên sự phát triển của Thủ Đô trong những năm qua, sự phát triển quy mô kinh tế đến năm 2030. Việc các thế lực thù địch, đặc biệt là Việt Tân "bôi nhọ", tuyên truyền xuyên tạc mục tiêu trên hoàn toàn vì mục đích phá hoại. Hơn ai hết chúng ta hiểu rằng, mục tiêu để đạt được phải có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thủ đô, chứ không phải nghe vào những luận điệu xuyên tạc, chống phá của những phần tử bên ngoài chỉ mong đất nước không phát triển để chúng thực hiện mưu đồ chính trị của cá nhân. Do đó, khi tiếp cận những nguồn thông tin này người dân cần hết sức cảnh giác, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, vì một Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh./.
Mạc Huy

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"