Việt Nam kiên định với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Hình ảnh: Bài viết xuyên tạc trên blog danlambao

Việt Nam kiên định đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Đây là vấn đề rường cột trong nội dung đổi mới và rất phức tạp, đòi hỏi sự đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, trong nhiều nhiệm kỳ đại hội vấn đề này luôn được coi là một nội dung trọng tâm, cần phải được quán triệt cả về nhận thức và hành động. Thành tựu 35 năm của công cuộc đổi mới đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đã được chứng minh rõ qua hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập sâu rộng và những con số xác thực về giá trị của nền kinh tế Việt Nam từ xuất nhập khẩu cho đến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Có thể thấy với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội thì đây là thành công lớn mặc dù so với giai đoạn 10 năm 2011-2020 là thấp nhất đối với bản thân đất nước chúng ta. Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo giữ vững phát triển kinh tế trong năm 2020 đầy biến động của dịch bệnh toàn cầu Covid-19 và thiên tai. Nhắc đến nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa: Ngay từ Đại hội VI của Đảng mở đầu công cuộc đổi mới, đã đưa ra đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trên cơ sở củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và sử dụng mọi khả năng của các thành phần kinh tế khác, khẳng định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội. 

Với những kết quả đạt được khi Việt Nam kiên định xây dựng và đi theo nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030 được Đảng và Nhà nước ta xác định rõ cần hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trên thực tế chúng ta đều nhận thấy, sự ổn định của hệ thống chính trị tại Việt Nam, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế là những cơ hội, sức thu hút đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam từ đó chúng ta tiếp tục đạt nhiều thành tựu cả về kinh tế, quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ đất nước. Trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều bất ổn như: xung đột ở Trung Đông, một số nước trong nhóm SNG, tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan, Myanmar, thậm chí là nước Mỹ hậu bầu cử, nhiều nước trên thế giới chưa thể kiểm soát được đại dịch Coid-19 thì những gì Việt Nam đang có được luôn khiến cộng đồng thế giới đánh giá cao, đồng thời công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả, tạo dựng được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tang trưởng kinh tế dương trong giai đoạn khủng hoảng của thế giới cho thấy sự lãnh đạo sang suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho dù các trang blog phản động, các nhà rận chủ có tuyên truyền, xuyên tạc thì Việt Nam vẫn tiếp tục hòa bình, ổn định và phát triển đặc biệt là nền kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam kiên định đi theo.

Giang Sơn


27 nhận xét:

 1. Nhờ lựa chọn sáng suốt con đường phát triển nên chúng ta mới có bước đi vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội trong nhưng năm tháng qua, đơn cử như dịch covid vừa rồi, kinh tế nước mình mà không mạnh, không vững về kinh tế thì làm gì có chuyện trang trải cho một khoản phí không lồ để chống dịch

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta đạt được nhiều thành tựu và các chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia đều phải công nhận và khuyến khích điều đó. Chỉ có tồn tại một số kẻ vẫn luôn ghen tị với sự phát triển của ta mà không ngừng đưa ra các lời lẽ công kích như đám rận chủ mà thôi

   Xóa
 2. chính vì có kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, với sự lãnh đạo của Đảng mà trong đại dịch covid đất nước ta vẫn phát triển, vẫn được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao và quan trọng hơn là đời sống nhân dân được ấm no

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ có nhân dân Việt Nam mới hiểu và trân trọng cuộc sống mình đang có. Nếu chính phủ , đảng và nhà nước không làm tốt thì không thể nào nhân dân lại để yên mà không chống lại cả, chứ chẳng cần sự kích động đến từ các đối tượng chống đối đâu. Còn ở nước ta phai thế nào mà Đảng mới có sự tin tưởng đến vậy chứ

   Xóa
 3. Nhờ có cuộc cải cách năm 1986 cùng sự kiên định con đường phát triển kinh tế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta ngày càng phát triển, ngày càng có vị trí vững chắc hơn trên trường quốc tế, đạt được những thành tựu rực rỡ. Năm 2020 vừa qua, Việt Nam là chủ tịch ASEAN. Trong tình hình đại dịch covid hoành hành, kinh tết Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%. Đó là con số rất đáng trông đợi, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Định hướng kinh tế của nước giờ lại được nhiều quốc gia tư bản nghiên cứu lại và đề xuất áp dựng đấy, điều này cho thấy con đường của chúng ta là đúng đắn, các thành quả kinh tế trong những thời điểm khó khăn nhất đã chứng minh điều đó

   Xóa
 4. Với xuất phát điểm đi sau các cuộc chiến tranh như nước Việt Nam mà có thành quả kinh tế như bây giờ thì phương hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn phù hợp. đất và giống tốt thì sẽ cho ra quả ngọt, còn lấy các quốc gia khác ra so sánh thì đã khập khiễng từ cái căn bản rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta đã học tập các anh em bạn bè thế giới và lựa chọn ra chế độ và con đường tốt nhất cho mình. Trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước chúng ta vẫn không ngừng học hỏi và thay đổi để hòa nhập, đấy là minh chứng cho sự không bảo thù và sẵn sàng thay đổi để hòa nhập của nước ta

   Xóa
 5. Mọi cố gắng của các đối tượng chống Cộng là muốn tuyên truyền cho nhân dân hiểu sai về chế độ và những người lãnh đạo, hiểu sai về Đảng Cộng sản. Chúng có ham muốn là đất nước ta sẽ chệch hướng xã hội chủ nghĩa và chúng ta không thể dễ dàng để cho bọn chúng thỏa mãn được tham vọng đó được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng chốn chúng ta thì phải làm cho người dân hiểu khác đi bản chất con đường đi lên chứ nếu dân mình hiểu đúng thì đám rận kia sẽ không bao giờ còn đất sống, vì thế nâng cao nhận thức của người dân trên diện rộng là điều tối quan trọng trong thời điểm hiện tại

   Xóa
 6. Từ khi chúng ta giành được độc lập thống nhất, làm chủ vận mệnh đất nước thì đã luôn tồn tại thành phần là kẻ chống đối, đa phần là tàn dư của chế độ cũ. Bọn chúng đã nỗ lực sử dụng luận điệu, quan điểm công kích, tỏ ý phản đối mọi lựa chọn và chế độ và ta và thật cảm ơn vì Đảng ta vẫn luôn giữ vững lập trường trước những điều đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ vụ việc xảy ra ở Myanmar trong thời gian vừa qua, ta có thể thấy rằng mọi luận điệu trước giờ của các đối tượng đối với ta hoàn toàn chẳng có ý tốt gì. Bọn chúng luân miệng yêu cầu ủng hộ việc phi chính trị hóa quân đội, yêu cầu chúng ta hãy giống như Myanmar, và giờ mọi người hãy nhìn mà xem..

   Xóa
  2. Chúng ta có được sự kiên định vì Đảng và Nhà nước ta nhận thức rõ được rằng quân đội và nhà nước phải gắn liên trực tiếp với nhau. Lực lượng bảo vệ nhà nước thì cần phải gắn liền trực tiếp với nhà nước chứ không thể tách rời như Myanmar để rồi giờ đảo chính diễn ra được

   Xóa
 7. Việt Nam kiên định đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Nhìn vào kết quả kết quả đạt được khi Việt Nam kiên định xây dựng và đi theo nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì ta thấy được con đường mà Đảng ta đã chọn hoàn toàn là đúng đắn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thậm chí nhiều quốc gia sau khi rơi vào khủng hoảng vì đã chọn tư bản chủ nghĩa đang quay sang nghiên cứu con đường đi của Việt Nam để học theo, thời gian trôi qua đã khẳng định lý tưởng của chúng ta không hề sai, đát nước đang đi đúng đường

   Xóa
 8. Dù cho các thế lực thù địch, đám rận ngoài kia có nói gì hay phát ngôn xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được khi kiên định đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 9. Mục tiêu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN. Chúng dùng nhiều luận điệu để xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, bằng những thành tựu thuyết phục của quá trình đổi mới đất nước đã chứng minh, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. Có thể thấy lựa chọn kinh tế thị trường là sự lựa chọn phù hợp với các quy luật phát triển và các điều kiện lịch sử cụ thể của thời đại và của những nước đi sau, cho phép các nước này rút ngắn được con đường đi của mình tới CNXH trên cơ sở sử dụng được ưu thế cũng như hạn chế những khuyết tật của thị trường.

  Trả lờiXóa
 11. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng kinh tế Việt Nam sẽ còn tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, và với thể chế chính trị ổn định, vận hành hiệu quả thì nền tảng để thu hút các nhà đầu tư rất nhiều, sự phát triển của đất nước sẽ không gnuwfng theo thời gian, thứ chúng ta cần làm là đồng lòng để xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam kiên định đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Chúc mừng Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo giữ vững phát triển kinh tế trong năm 2020 đầy biến động của dịch bệnh toàn cầu Covid-19 và thiên tai

  Trả lờiXóa
 13. Sự ổn định của hệ thống chính trị tại Việt Nam, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế là những cơ hội, sức thu hút đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam. Đó là điều mà các nước khác cần học tập

  Trả lờiXóa
 14. Khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều bất ổn ở Trung Đông, tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan, Myanmar, thậm chí là nước Mỹ hậu bầu cử, nhiều nước trên thế giới chưa thể kiểm soát được đại dịch Coid-19 thì những gì Việt Nam đang có được luôn khiến cộng đồng thế giới đánh giá cao. Đây là thành công chứ còn gì nữa

  Trả lờiXóa
 15. Trên con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả, tạo dựng được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tang trưởng kinh tế dương trong giai đoạn khủng hoảng của thế giới cho thấy sự lãnh đạo sang suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 16. Từ cuộc cải cách 1986, Việt Nam lựa chọn phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 35 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu đã phát triển vượt bậc, có tầm ảnh hưởng trong khu vực, vị thế trên thế giới ngày càng vững chắc. Đó là minh chứng cụ rõ ràng nhất khẳng định sự đúng đắn của chủ trương kiên định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Trả lờiXóa
 17. Mấy luận điệu cho rằng kinh tế thị trường định hướng XHCN là “không tưởng”, “bị trả giá...” thực chất là phản động, muốn hướng lái cách mạng Việt Nam theo con đường TBCN.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không tưởng mà đưa kinh tế đất nước phát triển đi lên được thì lạ quá, cái giá phải trả chính là chúng ta đạt được các mục tiêu như dự kiến thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra đấy chứ không phải là cái gì xấu xa đâu, bao nhiêu nước theo TBCN giờ đang rối như bòng bong kìa.

   Xóa
 18. Những luận điệu xuyên tạc về con đường đi lên của đất nước đã quá cũ theo thời gian nhưng vẫn được các đối tượng phản động sử dụng không ngừng nghỉ, đến bản thân chúng cũng thấy rằng những điều mình nói là sai những vẫn cố chấp, vậy thì chúng ta quan tâm để làm gì đâu

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"